Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – консултантске услуге везане за израду софтвера за прорачун „margin squeeze“ код утврђивања цена услуга везаних у пакете
Редни број: 1-02-4042-18/16
Позив за подношење понуда (140kB)
Конкурсна документација (196kB)
Одлука о обустави поступка (70kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (56kB)
26.09.2016.
Jавнa набавкa услуга – Вулканизерске услуге,одржавање,технички преглед и прање службених возила,обликованa но партијама
Редни број: 1-02-4042-12/16
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (996kB)
Појашњење конкурсне документације 09082016-1 (124kB)
Појашњење конкурсне документације 19082016-1 (109kB)
Одлука о измени конкурсне документације 19082016-1 (115kB)
Измењена конкурсна документација 19082016-1 (676kB)
Појашњење конкурсне документације 26082016-1 (87kB)
Појашњење конкурсне документације 2 - 31083016 (48kB)
Одлука о измени конкурсне документације (51kB)
Измењена конкурсна документација 2 (361kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (67kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (52kB)
ОДЛУКА о измени КД (61kB)
Измењена КД #3 (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о продуженом року за ДОСТАВЉАЊЕ и ОТВАРАЊЕ (70kB)
Одлука о додели уговора (225kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија И (57kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИВ (56kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ВИ (53kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (55kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (58kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија В (59kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИ (57kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИИ (59kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИX (62kB)
05.09.2016.
Јавна набавка услуга – ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4042-14/16
Позив за подношење понуда (130kB)
Конкурсна документација (252kB)
Одлука о додели уговора (110kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
26.08.2016.
Jавнa набавкa добара – мерни инструменти, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-10/16
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (815kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (448kB)
Измена конкурсне документације 1 (883kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (482kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Одлука о обустави поступка (1MB)
Одлука о измени одлуке о додели уговора (6MB)
18.08.2016.
Jавнa набавкa радова – изградња система за грејање на топлотну пумпу у КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4042-16/16
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (54kB)
Конкурсна документација (564kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (843kB)
17.08.2016.
Јавна набавка услуга – израда елабората о утврђивању грађевинског стања објекта у КМЦ Ниш и израда пројекта статичке санације, адаптације са спољним уређењем
Редни број: 1-02-4047-19/16
Позив за подношење понуда (122kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (97kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
17.08.2016.
Јавна набавка добара – комуникациона опрема и опрема за обезбеђење и видео надзор
Редни број: 1-02-4047-14/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (274kB)
ОДГОВОР на захтев за додатни појашњењем #1 (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (98kB)
ОДГОВОРИ на захтев за појашњењима #3 (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (60kB)
ЗАКЉУЧАК о одбацивању захтева за заштиту права (173kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (144kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (97kB)
16.08.2016.
Jавнa набавкa услуга – поправке и одржавање ватрогасне опреме, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-15/16
Позив за подношење понуда (166kB)
Конкурсна документација (306kB)
Појашњење конкурсне документације 20072016-1 (53kB)
Појашњење конкурсне документације 22072016-1 (53kB)
Појашњење конкурсне документације 22072016-2 (58kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22072016-1 (149kB)
Измењена конкурсна документација 22072016-1 (308kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22072016-1 (61kB)
Одлука о додели уговора (176kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (69kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (64kB)
01.08.2016.
Јавна набавка услуга – обуке–информационе технологије, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-17/16
Конкурсна документација (578kB)
П О З И В (113kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - СМАРТ (67kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације (63kB)
Појашњење конкурсне документације (61kB)
Одговор (61kB)
ОДЛУКА о додели уговора - за свих 5 партија (233kB)
У Г О В О Р - Партија 4- Еццентриx (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1 - ВЕДУКА (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - ПАртија 2- ЦПУ (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 3- ЦПУ (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 5- Есмартс (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о заљученом уговору- ЕЦЦЕНТРИX - Партија 4 (98kB)
22.07.2016.
Jавнa набавкa услуга – израда студијe изводљивости формирања националне лабараторије за сертификацју R&TT опреме
Редни број: 1-02-4045-1/16
Одлука о додели уговора (113kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (62kB)
14.07.2016.
Jавнa набавкa услуга – консултантске услуге везане за увођење „LRIC“ трошковног модела
Редни број: 1-02-4042-13/16
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (306kB)
Појашњење конкурсне документације 24062016-1 (54kB)
Одлука о додели уговора (399kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
30.06.2016.
Јавна набавка услуга – осигурање од аутоодговорности и каско осигурање моторних возила
Редни број: 1-02-4047-18/16
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (228kB)
Одлука о додели уговора (96kB)
Обавештење о закљученом уговору (65kB)
24.06.2016.
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4044-2/16
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (71kB)
Конкурсна документација (735kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
08.06.2016.
Јавна набавка радова – замена прозора на објекту КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-11/16
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (310kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за достављање услуга (163kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 2 (89kB)
Одлука о додели уговора (346kB)
Обавештење о закљученом уговору (770kB)
02.06.2016.
Јавна набавка услуга — студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину, за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4044-1/16
Конкурсна документација (202kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (98kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (72kB)
31.05.2016.
Јавна набавка услуга - израде студија изводљивости у области електронских комуникација, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-7/16
Конкурсна документација (407kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (58kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (56kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (65kB)
26.05.2016.
Jавнa набавкa добара – канцеларијски материјал и тонери, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-6/16
П О З И В (169kB)
Конкурсна документација (278kB)
ОДГОВОР на захтев аз појашњењем #1 (153kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (383kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (70kB)
ОДЛУКА о обустави - Партија 1 - Канцеларијски материјал (60kB)
ОДЛУКА о додели уговора - Партија 2- Тонери (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- Канцелараијски (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2 - ТОНЕРИ (57kB)
25.05.2016.
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-9/16
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (268kB)
Појашњење конкурсне документације 13052016-1 (60kB)
Одлука о додели уговора (90kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
23.05.2016.
Јавна набавка yслуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/16
П О З И В (103kB)
Конкурсна документација (222kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (64kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #2 (79kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда (67kB)
ОДЛУКА о измени КД (330kB)
ИЗМЕНА ОДГОВОРА бр. 1-02-4042-11/16-6 (69kB)
ОДЛУКА о додели уговора (114kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљ. уговору - Партија 1- у земљи (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2- у иностранству (80kB)
ОДЛУКА о додели Уговора- Партија 3 АВИО (265kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
17.05.2016.
Јавна набавка услуга - консултантске услуге везане за увођење LRIC трошковног модела
Редни број: 1-02-4042-5/16
Позив за подношење понуда (94kB)
Конкурсна документација (505kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14042016-1 (68kB)
Измењена конкурсна документација 14042016-1 (310kB)
Појашњење конкурсне документације 18042016-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 18042016-1 (310kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18042016-1 (117kB)
Појашњење конкурсне документације 20042016-1 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 22042016-1 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-1 (65kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-2 (115kB)
Одлука о обустави поступка (140kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (76kB)
13.05.2016.
Претходна
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори