Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 14 15 16 18 19 20 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину, за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (519kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (78kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (70kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (56kB)
13.05.2016.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-10/16
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (934kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (848kB)
21.04.2016.
ЈН добара - Моторна возила
Редни број: 1-02-4042-4/16
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (305kB)
Одлука о додели уговора (88kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (65kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (61kB)
18.04.2016.
Јавна набавка услуга - систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-9/16
Конкурсна документација (433kB)
П О З И В (100kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #1 (127kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (74kB)
ОДЛУКА о прудежњу рока (51kB)
ОДЛУКА о измени КД #2 (80kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (152kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #3 (75kB)
ОДЛУКА о измени КД #3 (128kB)
ОДЛУКА о продужењу рока за подношење понуда #2 (61kB)
ОДЛУКА о додели уговора (182kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (69kB)
12.04.2016.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-6/16
Конкурсна документација (17MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (918kB)
Одлука о обустави поступка (2MB)
Обавестење о обустави поступка (497kB)
05.04.2016.
ЈН услуга - мобилна телефонија
Редни број: 1-02-4042-2/16
Конкурсна документација (7MB)
Позив за подносење понуда (885kB)
Појашњење Конкурсне документације (874kB)
Измена конкурсне документације (2MB)
Прилози измена и допуна конкурсне документације (3MB)
Појашњење Конкурсне документације 2. (931kB)
Измена конкурсне документације 2 (14MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измена конкурсне документације 3 (4MB)
Одлука о додели уговора (6MB)
Обавештење о закљученом уговору (2MB)
04.04.2016.
ЈН - Услуга осигурања
Редни број: 1-02-4047-5/16
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (168kB)
Појашњење конкурсне документације 11032016-1 (72kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11032016-1 (117kB)
Измењена Конкурсна документација 11032016-1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 14032016-1 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 14032016-2 (55kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14032016-1 (177kB)
Измењена Конкурсна документација 14032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14032016-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-1 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-2 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-3 (51kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15032016-1 (85kB)
Измењена Конкурсна документација 15032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15032016-1 (70kB)
Појашњење конкурсне документације 16032016-1 (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18032016-1 (113kB)
Измењена Конкурсна документација 18032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18032016-1 (96kB)
Појашњење конкурсне документације 21032016-1 (71kB)
Одлука о додели уговора (220kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (74kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (91kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (91kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (92kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (81kB)
23.03.2016.
ЈН услуга - посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата
Редни број: 1-02-4042-3/16
П О З И В (150kB)
Конкурсна документација (237kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (287kB)
ОДЛУКА о измени КД (119kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (99kB)
ОДЛУКА о измени КД #2 (171kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (114kB)
ОДЛУКА о измени КД #3 (160kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (78kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (65kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о донетој одлуци у поступку заштите права (72kB)
03.03.2016.
ЈН услуга - обезбеђење КMЦ Ниш и Добановци
Редни број: 1-02-4042-1/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (231kB)
Измењена конкурсна документација (231kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27012016-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 27012016-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 11022016-1 (126kB)
Појашњење конкурсне документације 17022016-1 (93kB)
Одлука о измени конкурсне документације 17022016-1 (60kB)
Измењена конкурсна документација 17022016-1 (232kB)
Одлука о додели уговора (130kB)
Обавештење о закљученом уговору (100kB)
29.02.2016.
ЈН услуга - ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израда Акта о процени ризика за сва новонастала радна места
Редни број: 1-02-4047-3/16
П О З И В (98kB)
Конкурсна документација (504kB)
ОДГОВОР на захтеве за појашњењима (99kB)
ОДЛУКА о додели уговора (166kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - ПАртија 1- лице за безб. (56kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- Акт о процени (63kB)
11.02.2016.
ЈН услуга - Одржавање стубова на мерним возилима и еталонирање опреме
Редни број: 1-02-4042-37/15
П О З И В (130kB)
Конкурсна документација (201kB)
ОДЛУКА о додели уговора- Партија 1- СТЕРН доо (98kB)
ОДЛУКА о обустави поступка - Партија ИИ (80kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка- Партија 2- еталонирање (46kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
10.02.2016.
ЈН добара - Системски телефон, обични фиксни телефони и програмирање телефонске централе у Добановцима
Редни број: 1-02-4042-6/15
Конкурсна документација (14MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (941kB)
Обавештење о закљученом уговору (791kB)
22.01.2016.
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4047-2/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (238kB)
Одлука о измени конкурсне документације 13012016-1 (78kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1312016-1 (60kB)
Одлука о додели уговора (92kB)
Обавештење о закљученом уговору (86kB)
22.01.2016.
ЈН услуга - Услуга чишћења службених просторија
Редни број: 1-02-4047-1/16
Позив за подношење понуда (137kB)
Конкурсна документација (254kB)
Појашњење конкурсне документације 14012016-1 (78kB)
Појашњење конкурсне документације 15012016-1 (88kB)
Појашњење конкурсне документације 15012016-2 (94kB)
Термини за обилазак локација КМЦ „Београд“ и КМЦ „Ниш“ (43kB)
Појашњење конкурсне документације 18012016-1 (68kB)
Одлука о додели уговора (124kB)
Обавештење о закљученом уговору (97kB)
21.01.2016.
ЈН услуга - Одржавање КМЦ Београд и КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-25/15
Конкурсна-одрзавање (283kB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (924kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (916kB)
11.01.2016.
ЈН услуга - угоститељске услуге (услуживање у ресторанима)
Редни број: 1-02-4047-11/15
Конкурсна документација (12MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (912kB)
Обавештење о закљученом уговору (863kB)
04.01.2016.
ЈН добара - Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор
Редни број: 1-02-4047-24/15
Конкурсна документација (11MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (972kB)
Одлука о додели уговора (692kB)
Обавештење о закљученом уговору (806kB)
21.12.2015.
Јавна набавка добара - рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4042-32/15
Позив за подношење понуда (125kB)
Конкурсна документација (322kB)
Појашњење конкурсне документације 19112015-1 (49kB)
Појашњење конкурсне документације 07122015-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 07122015-2 (56kB)
Одлука о измени конкурсне документације 07122015-1 (55kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (63kB)
Појашњење конкурсне документације 11122015-1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11122015-1 (48kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11122015-1 (57kB)
Одлука о додели уговора (169kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (67kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (77kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (67kB)
17.12.2015.
ЈН добара - Продужење подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, за три године
Редни број: 1-02-4042-36/15
Конкурсна документација (184kB)
П О З И В (101kB)
ОДЛУКА о додели уговора (98kB)
15.12.2015.
ЈН услуга - обуке за информационе технологије
Редни број: 1-02-4047-23/15
П О З И В (107kB)
Конкурсна документација (199kB)
ОДЛУКА о додели уговора- ЦПУ доо (103kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уг- Партиај 1 (51kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о зак. уговору- партија 2 (58kB)
10.12.2015.
Претходна
First (1) ... 14 15 16 18 19 20 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори