Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 12 13 14 16 17 18 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – оглашавање
Редни број: 1-02-4042-27/16
П О З И В (102kB)
Конкурсна документација (335kB)
ОДЛУКА о додели Уговора (99kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
26.12.2016.
Јавна набавка добара - гориво, за период од три године
Редни број: 1-02-4042-19/16
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЈН (476kB)
Позив за подношење понуда (936kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измене и допуне конкурсне документације (9MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (771kB)
26.12.2016.
ЈН радова-санација и поправка објекта и система пумпне станице за снабдевање водом и реконструкција тоалета и канализационе мреже у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-12/16
Позив за подношење понуда (107kB)
Конкурсна документација (258kB)
1-02-4047-12/16-7 (213kB)
1-02-4047-12/16-7 (2MB)
1-02-4047-12/16-7 (275kB)
1-02-4047-12/16-7 (673kB)
Одлука о обустави поступка (89kB)
22.12.2016.
Јавна набавка добара - стручна литература за редовне потребе запослених
Редни број: 1-02-4047-30/16
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (539kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИИ (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИИИ (85kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИВ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (76kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија В (55kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (53kB)
22.12.2016.
Јавна набавка услуга – Повећање капацитета интернет линка, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-25/16
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (268kB)
Појашњење конкурсне документације 28112016-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 15122016-1 (226kB)
Појашњење конкурсне документације 15122016-2 (61kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15122016-1 (124kB)
Измењена конкурсна документација 15122016-1 (195kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15122016-1 (70kB)
Одлука о додели уговора за Партије И и ИИ (120kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (59kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (68kB)
20.12.2016.
Јавна набавка добара - стручна литература, претплата за 2017. годину
Редни број: 1-02-4044-4/16
Обавештење о покретању поступка (100kB)
Конкурсна документација (419kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (63kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (62kB)
16.12.2016.
Јавна набавка добара – рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-20/16
Позив за подношење понуда (154kB)
Конкурсна документација (380kB)
Појашњење конкурсне документације 30112016-1 (61kB)
Одлука о измени конкурсне документације 30112016-1 (67kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 30112016-1 (73kB)
Измењена конкурсна документација 30112016-1 (638kB)
Појашњење конкурсне документације 08122016-1 (65kB)
Одлука о измени конкурсне документације 08122016-1 (60kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08122016-1 (68kB)
Измењена конкурсна документација 08122016-1 (638kB)
Одлука о додели уговора за Партије И,ИИ и ИИИ и о обустави поступка за Партију ИВ (451kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИВ (58kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (64kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (73kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (69kB)
13.12.2016.
Јавна набавка услуга - угоститељске услуге, обликована у две партије
Редни број: 1-02-4047-29/16
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (312kB)
Појасњење конкурсне документације (888kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (979kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (972kB)
05.12.2016.
Јавна набавка услуга – Вулканизерске услуге и одржавање службених возила, обликована но партијама
Редни број: 1-02-4042-23/16
Конкурсна документација (339kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Појашњење конкурсне документације 21112016-1 (93kB)
Одлука о додели уговора (162kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (55kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (69kB)
25.11.2016.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе приписа, мишљења и судске праксе - претплата за 2017. годину
Редни број: 1-02-4044-5/16
Конкурсна документација (311kB)
Обавештење о покретању поступка (84kB)
Одлука о додели уговора за Партије И, ИИИ, В и ВИ и о обустави поступка за Партије ИИ и ИВ (218kB)
Обавештење о обустаљању поступка - ИПЦ (76kB)
Обавештење о обустаљању поступка - ЦекосИн (64kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (58kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИнгПро (63kB)
Обавештење о закљученом уговору - Глосаријум (104kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЛеx (108kB)
24.11.2016.
Jавнa набавкa добара – систем за мерење електромагнетског зрачења
Редни број: 1-02-4042-21/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (199kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (100kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (163kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (268kB)
ОДЛУКА о додели уговора (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
23.11.2016.
Јавна набавка добара – мерна, логпериодична антена и усмерене антене, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-23/16
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (293kB)
Одлука о додели уговора (122kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (83kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (82kB)
16.11.2016.
Јавна набавка услуга – брза достава поште
Редни број: 1-02-4047-27/16
Позив за подошење понуда (125kB)
Конкурсна документација (368kB)
Одлука о додели уговора (109kB)
Обавештење о закљученом уговору (94kB)
10.11.2016.
Јавна набавка услуга – демонтажа и складиштење радио активних јављача за дојаву о избијању пожара у КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-21/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (587kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
08.11.2016.
Jавнa набавке услуга – консултантске услуге везане за израду софтвера за прорачун „margin squeeze“ код утврђивања цена услуга везаних у пакете - поновљени поступак
Редни број: 1-02-4042-22/16
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (195kB)
Одлука о додели уговора (119kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
07.11.2016.
Јавна набавка услуга – односи са јавношћу
Редни број: 1-02-4047-28/16
П О З И В (100kB)
Фајл је обрисан са фајл система
ОДЛУКА о додели уговора (246kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (51kB)
03.11.2016.
Jавнa набавкa услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-3/16
Конкурсна документација (242kB)
Обавештење о покретању преговарачког поступка (169kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
31.10.2016.
Јавна набавка услуга - надоградња EMC Documentuma и одржавање базе дозвола, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-15/16
Конкурсна документација (19MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (941kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
18.10.2016.
Jавнa набавкa услуга – одржавање мрежне опреме за период од две године
Редни број: 1-02-4047-20/16
Конкурсна документација (188kB)
П О З И В (101kB)
ОДЛУКА о додели уговора (90kB)
17.10.2016.
Јавна набавка добара – комуникациона опрема и опрема за обезбеђење и видео надзор
Редни број: 1-02-4047-24/16
П О З И В (101kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (275kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (99kB)
ОДГОВОР на питање #3 (62kB)
ОДГОВОР на питање #4 (50kB)
ОДЛУКА о додели уговора (154kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
27.09.2016.
Претходна
First (1) ... 12 13 14 16 17 18 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори