Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Одржавање дизел електричних агрегата у објектима КМЦ са испоруком горива, на три године
Редни број: 1-02-4042-33/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (178kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
08.01.2021.
Јавна набавка услуга - осигурање, по партијама
Редни број: 1-02-4042-38/20
Позив за подношење понуда (128kB)
Конкурсна документација (130kB)
Одлука о измени конкурсне документације 26112020-1 (195kB)
Појашњење конкурсне документације 26112020-1 (193kB)
Измењена конкурсна документација 26112020-1 (118kB)
Одлука о додели уговора (132kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
21.12.2020.
Јавна набавка услуга - обуке из области радио технике и технике мерења
Редни број: 1-02-4042-67/20
Јавни позив (132kB)
1-02-4042-67 20-2 (427kB)
07.12.2020.
Грејачи соларних панела
Редни број: 1-02-4047-17/20
Конкурсна документација (2MB)
Позив (647kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
23.11.2020.
Одржавање и поравке приступних путева до локација даљински управљаних контролно мерних станица
Редни број: 1-02-4047-19/20
Позив за подношење понуде (114kB)
Конкурсна документација (941kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (62kB)
13.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора – VIP сервиси
Редни број: 1-02-4042-29/20
Позив за подношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (143kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (144kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28102020-1 (480kB)
Одлука о додели уговора (216kB)
Обавештење о закљученом уговору (86kB)
12.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора – Теленор сервиси
Редни број: 1-02-4042-28/20
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (140kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације (461kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
12.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Редни број: 1-02-4042-27/20
Позив за подношење понуда (140kB)
Конкурсна документација (149kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28102020-1 (537kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
12.11.2020.
Консултантске услуге у области рачуноводства и ревизије - Саветовање и стручна помоћ при изради Правилника о рачуноводству и избору рачуноводствених политика
Редни број: 1-02-4042-34/20
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (967kB)
Одлука о додели уговора (294kB)
06.11.2020.
Повећање капацитета хибридног система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица
Редни број: 1-02-4047-18/20
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуде (196kB)
Одлука о додели уговора (143kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
27.10.2020.
Набавка софтвера, по партијама
Редни број: 1-02-4042-35/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (720kB)
Одлука о додели уговора (252kB)
Обавештење о закљученом уговору (645kB)
21.10.2020.
Материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-12/20
Конкурсна документација (181kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (642kB)
Конкурсна документација (181kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације (211kB)
Одлука о додели уговора (236kB)
Обавештење о закљученом уговору (192kB)
16.10.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4042-14/20
Позив за подношење понуде (194kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (189kB)
Обавештење о обустави поступка (192kB)
28.09.2020.
Проширење система за резервно напајање на локацији ДУКМС Голија
Редни број: 1-02-4047-16/20
Конкурсна документација (258kB)
Позив за подношење понуда (648kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
28.09.2020.
Јавна набавка услуга - електронска наплата путарине
Редни број: 1-02-4047-7/20
Конкурсна документација (146kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о обустави поступка (150kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
16.09.2020.
Одржавање антенских стубова, антенских система и остале инфрастуктурне опреме на локацијама
Редни број: 1-02-4042-5/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (497kB)
Додатно појашњење (12MB)
Одлука о додели оквирног споразума (222kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (61kB)
14.09.2020.
Јавна набавка услуга - закуп оптичких влакана за три године
Редни број: 1-02-4042-12/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (153kB)
Одлука о додели уговора за Партије И и ИИ (163kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (82kB)
14.09.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Ниш, на две године
Редни број: 1-02-4042-15/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (60kB)
11.09.2020.
Изградња станица за мoниторнг РФ спектра
Редни број: 1-02-4042-36/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (708kB)
Прилог уз конкурсну документацију (5MB)
Одлука о додели уговора (436kB)
09.09.2020.
УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Редни број: 1-02-4042-23/20
Конкурсна документација (851kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
03.09.2020.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори