Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 11 12 13 15 16 17 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка радова - адаптација и санација објекта КМЦ Ниш и КМЦ Београд, са спољњим уређењем локације и изградњом телекомуникационог стуба са припадајућом опремом
Редни број: 1-02-4042-4/17
Позив за подношење понуда (154kB)
Конкурсна документација (323kB)
Конкурсна документација-прилози (24MB)
Измене и допуне конкурсне документације (142kB)
Питање и одговор 1 (69kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 (744kB)
Питање и одговор 2 (102kB)
Одлука о додели уговора (641kB)
Обавештење о закљученом уговору (91kB)
26.04.2017.
Jавнa набавкa yслугa – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-2/17
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (266kB)
Одлука о додели уговора (158kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
19.04.2017.
Јавна набавка услуга - одржавање у гарантном року теренског возила марке NISSAN, на три године
Редни број: 1-02-4047-4/17
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (258kB)
Одлука о додели уговора (103kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
10.04.2017.
Jавнa набавкa услуга – осигурањe, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/17
Позив за подношење понуда (169kB)
Конкурсна документација (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27032017-1 (87kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27032017-1 (741kB)
Измењена Конкурсна документација 27032017-1 (2MB)
Одлука о измени конкурсне документације 29032017-1 (434kB)
Измењена Конкурсна документација 29032017-1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 31032017-1 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 03042017-1 (119kB)
Одлука о измени конкурсне документације 03042017-1 (115kB)
Измењена Конкурсна документација 03042017-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03042017-1 (97kB)
Одлука о додели уговора (246kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (77kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (108kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (100kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (103kB)
06.04.2017.
Jавнa набавкa yслугa – Студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-3/17
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (527kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (107kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #2 (168kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењима #3 (98kB)
ОДЛУКА о додели уговора (274kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
05.04.2017.
Јавна набавка услуга – одржавање система за складиштење података на три године
Редни број: 1-02-4042-1/17
Конкурсна документација (15MB)
Позив за подношење понуда (916kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (801kB)
04.04.2017.
Јавна набавка добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-5/17
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (173kB)
ОДЛУКА о додели уговора (125kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
04.04.2017.
Јавна набавка услуга – остава архивске грађе, на три године
Редни број: 1-02-4047-10/17
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (893kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (833kB)
03.04.2017.
Јавна набавка услуга - организовање конференција
Редни број: 1-02-4047-6/17
П О З И В (100kB)
Конкурсна документација (398kB)
ОДЛУКА о додели уговора (101kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (642kB)
24.03.2017.
Јавна набавка добара - теренско возило са додатном опремом
Редни број: 1-02-4047-3/17
Конкурсна документација (381kB)
Позив за подношење понуда (90kB)
Одлука о додели уговора (249kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
28.02.2017.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија у КМЦ Београд и Ниш
Редни број: 1-02-4047-2/17
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (254kB)
Појашњење конкурсне документације 01022017-1 (110kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (95kB)
07.02.2017.
Јавна набавка добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4047-1/17
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (241kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
06.02.2017.
Јавна набавка услуга – израда интернет презентације Агенције са одржавањем на 3 три године
Редни број: 1-02-4042-24/16
Позив за подношење понуда (131kB)
Конкурсна документација (214kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (62kB)
Измене и допуне конкурсне документације (137kB)
Одговор на захтев бр.2 за додатним појашњењем (73kB)
31.01.2017.
Јавна набавка добара – рачунарска опрема – штампачи
Редни број: 1-02-4042-28/16
Позив за подношење понуда (229kB)
Конкурсна документација (255kB)
Појашњење конкурсне документације 23012017-1 (73kB)
Одлука о измени конкурсне документације 2312017-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2312017-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 2312017-1 (253kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (71kB)
30.01.2017.
Jавнa набавке добара – расветна опрема, акумулаторске батерије и уређаји за непрекидно напајање, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/16
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (351kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (70kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације бр.2 (96kB)
Одлука о додели уговора (375kB)
Обавештење о закљученом уговору (103kB)
26.01.2017.
Јавна набавка услуга – поправке и одржавања инсталација у зградама, обликоване по партијама
Редни број: 1-02-4047-22/16
Позив за подношење понуда (166kB)
Конкурсна документација (649kB)
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације (111kB)
Измењени делови конкурсне документације (521kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (625kB)
Одлука о додели уговора (286kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (93kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (89kB)
25.01.2017.
Јавна набавка радова – Санација и поправка објекта КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-33/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (382kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.2 Спецификација са количинама (197kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.3 Цртежи-графичка документација (2MB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (92kB)
Одлука о додели уговора (243kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
18.01.2017.
Јавна набавка радова – реконструкција водоводне мреже и противпожарне мреже у КМЦ у Добановцима
Редни број: 1-02-4042-17/16
Конкурсна документација (561kB)
Позив за подношење понуда (935kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (454kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (817kB)
1 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (782kB)
2 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 3 (899kB)
Измене и допуне Конкурсне документације са прилогом (620kB)
3 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Одлука о додели уговора (573kB)
Обавештење о закљученом уговору (785kB)
16.01.2017.
Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-32/16
Позив за подношење понуда (209kB)
Конкурсна документација (234kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (113kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија И (68kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИ (60kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИИ (61kB)
10.01.2017.
Jавнa набавкa добара – мерни каблови, адаптери, конектори и прибор
Редни број: 1-02-4047-31/16
Конкурсна документација (337kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (130kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
29.12.2016.
Претходна
First (1) ... 11 12 13 15 16 17 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори