Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 10 11 12 14 15 16 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-19/17
Конкурсна документација (289kB)
Конкурсна документација-Прилог (1MB)
Позив за подношење понуда (117kB)
Појашњење конкурсне документације 16082017-1 (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 31082017-1 (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 01092017-1 (67kB)
Одлука о додели уговора (507kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
12.09.2017.
Jавнa набавкa добара – софтвер за прикупљање у базу и презентацију резултата рада мреже сензора нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-16/17
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (273kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 24082017-1 (134kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 25082017-1 (76kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (76kB)
Измена Конкурсне документације 1 (162kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (108kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (117kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (69kB)
Одлука о додели уговора (706kB)
Одлука о измени Одлуке о додели уговора (144kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
06.09.2017.
Јавна набавка услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4042-18/17
Позив (101kB)
Конкурсна документација (201kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
01.09.2017.
Jавнa набавкa мале вредности добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација (626kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (80kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (104kB)
Измена Одлуке о измени Комкурсне документације 1 (101kB)
Измењена конкурсна документација 14082017-1 (626kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14082017-1 (77kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14082017-1 (129kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (268kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партија И (72kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (73kB)
21.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна), за период од три године
Редни број: 1-02-4042-17/17
Конкурсна документација (789kB)
Позив за подношење понуда (210kB)
Одлука о додели уговора (161kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
17.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање рачунара ван гаранције на три године и одржавање штапмача и скенера ван гаранције на годину дана, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-14/17
Конкурсна документација (638kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (158kB)
Измењена Конкурсна документација 1 (225kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
Одлука о додели уговора (323kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (110kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (92kB)
15.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација 30062017 (946kB)
Појашњење конкурсне документације 27072017-1 (125kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Одлука о обустави поступка (163kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (77kB)
14.08.2017.
Jавнa набавкa услуга штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), на период од једне године
Редни број: 1-02-4042-13/17
Позив за подношење понуда (115kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (128kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (741kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (541kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (102kB)
Одлука о додели уговора (348kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.06.2017.
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-14/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (375kB)
Конкурсна документација-ПРИЛОГ (3MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (380kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (144kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (158kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (77kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (180kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 7 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 8 (101kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (314kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 2 (778kB)
Појашњење Конкурсне документације 9 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 10 (224kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 11 (279kB)
Одлука о додели уговора (493kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
27.06.2017.
Јавна набавка добара – мерна и лабораторијска опрема и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-9/17
Позив за подношење понуда (227kB)
Конкурсна документација (1MB)
Појашњење конкурсне документације 31052017-1 (123kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-2 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-1 (72kB)
Одлука о додели уговора (431kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (78kB)
15.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Услуга техничке контроле пројектне документације и стручног надзора, на три године
Редни број: 1-02-4042-10/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (304kB)
Одлука о додели уговора (423kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – сервисирање мерне опреме, на две године
Редни број: 1-02-4042-12/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (515kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (97kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
Одлука о закључењу оквирног споразума (376kB)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (72kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Одржавање Документ менаџмент система, на две године
Редни број: 1-02-4042-8/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (210kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (151kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (640kB)
06.06.2017.
Јавна набавка услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора са израдом WEB портала (Benchmarking)
Редни број: 1-02-4042-6/17
Конкурсна документација (254kB)
ПОЗИВ за подношење понуда (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (96kB)
Обавестење О Продузењу Рока За Подносење Понуда (699kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (108kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #5 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (414kB)
ОБАЕВШТЕЊЕ о закљученом уговору (73kB)
29.05.2017.
Jавнa набавкa услуга – Закуп оптичких влакана, на три године, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-7/17
Конкурсна документација (302kB)
Позив за подношење понуда (125kB)
Одлука о додели уговора (295kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (85kB)
22.05.2017.
Јавна набавка добара – Унапређење постојећег мерног возила опремом за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније
Редни број: 1-02-4042-5/17
Позив за подношење понуда (172kB)
Конкурсна документација (330kB)
Појашњење конкурсне документације 24042017-1 (60kB)
Појашњење конкурсне документације 08052017-1 (102kB)
Појашњење конкурсне документације 15052017-1 (68kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15052017-1 (153kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15052017-1 (75kB)
Измењена Конкурсна документација 15052017 (531kB)
Одлука о додели уговора (235kB)
Обавештење о закљученом уговору (87kB)
19.05.2017.
Jавнa набавкa услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/17
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (98kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (783kB)
Одлука о додели уговора (7MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 1 (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 2 (586kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 (1MB)
11.05.2017.
Jавнa набавкa добара – Канцеларијски материјал и тонери, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-11/17
Позив за подношење понуда (4MB)
Измена и допуна конкурсне документације (4MB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (14MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (5MB)
Одлука о додели уговора (6MB)
Конкурсна документација (130MB)
Обавештење о закљученом уговору (846kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (776kB)
28.04.2017.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-9/17
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (985kB)
Одлука о додели уговора (261kB)
Обавештење о закљученом уговору (797kB)
28.04.2017.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-8/17
Позив за подношење понуда (98kB)
Конкурсна документација (316kB)
Питања и одговори (1MB)
Обаавештење о продужењу рока за подношење понуде (2MB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
27.04.2017.
Претходна
First (1) ... 10 11 12 14 15 16 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори