Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-4/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (32kB)
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонудаПријава за Портал (312kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (143kB)
Одлука о додели уговора (166kB)
Обавештење о закљученом уговору (52kB)
30.05.2018.
Јавна набавка услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-13/18
Позив за подношење понуде (722kB)
Конкурсна документација (271kB)
Појашњење (179kB)
Обавштење (44kB)
Одлука о измени конкурсне документације (61kB)
Измењена конкурсна документација (259kB)
Одлука о додели уговора (128kB)
08.06.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-12/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (44kB)
Обавештење о продужењу рока за подошење пријаве (722kB)
Измена и допуна конкурсне документације (517kB)
Одлука о додели уговора (389kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 1 (97kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (56kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (56kB)
08.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Редни број: 1-02-4047-16/18
Позив за подношење понуде (128kB)
Конкурсна документација (948kB)
Одлука о додели уговора (224kB)
14.06.2018.
Јавна набавка услуга – организовање конференција и других догађаја
Редни број: 1-02-4047-17/18
Конкурсна документација (508kB)
Позив за подношење понуда (105kB)
Одлука о додели уговора (136kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
18.06.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи
Редни број: 1-02-4044-1/18
конкурсна документација (63MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (135kB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (58kB)
Обавештење о обустави поступка (37kB)
21.06.2018.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-2/18
Позив за подношење понуда (192kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације 18052018-1 (151kB)
Измењена конкурсна документација 18052018-1 (355kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18052018-1 (80kB)
Појашњење конкурсне документације 21052018-1 (95kB)
Појашњење конкурсне документације 25052018-1 (83kB)
Измењена конкурсна документација 28052018-1 (347kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28052018-1 (457kB)
Појашњење конкурсне документације (103kB)
Одговори на предлог измене конкурсне документације (103kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15062018-1 (357kB)
Измењена к (349kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-1 (195kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-2 (99kB)
Измењена конкурсна документација 18062018-1 (349kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18062018-1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18062018-1 (368kB)
Појашњење конкурсне документације 22062018-1 (180kB)
Одлука о додели уговора (386kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (90kB)
27.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – продужење подршке софтвера, по партијама, на три године
Редни број: 1-02-4042-11/18
Конкурсна документација (234kB)
Позив за подношење понуда (184kB)
Одлука о додели уговора (284kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (192kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (192kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (192kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (86kB)
29.06.2018.
Jавнa набавкa добара – Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI и оптимизација предикционог модела, са одржавањем, на три године
Редни број: 1-02-4042-5/18
Конкурсна документација (188kB)
Позив за подношење понуда (182kB)
Појашњење конкурсне документације 09072018-1 (199kB)
Одлука о додели уговора (182kB)
Обавештење о закљученом уговору (88kB)
10.07.2018.
Јавна набавка добара – Систем за аудио и видео конференције са припадајућим лиценцама, за 3 удаљене локације
Редни број: 1-02-4042-9/18
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (273kB)
Појашњење конкурсне документације 28062018-1 (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (71kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (66kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (87kB)
Одлука о измени Конкурнсе документације 1 (183kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (359kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
24.07.2018.
Jавнa набавкa услугa - обука за запослене у области информационе безбедности и технологије, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-20/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (118kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (53kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (74kB)
Измена и допуна конкурсне документације 2 (1MB)
Измењена Конкурсна документација (257kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (69kB)
Одлука о додели уговора (384kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (46kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (46kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (46kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (46kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (46kB)
03.08.2018.
Jавнa набавкa добара – рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-15/18
Конкурсна документација (390kB)
Позив за подношење понуде (193kB)
Појашњење конкурсне документације (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (46kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (50kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (232kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (257kB)
Одлука о додели уговора - Партија 4 (203kB)
Одлука о додели уговора - Партија 3 (201kB)
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права понуђача (60kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (78kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИВ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (58kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (57kB)
03.08.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи
Редни број: 1-02-4042-18/18
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (142kB)
06.08.2018.
Јавна набавка добара – Софтвер за просторно планирања са корисничком обуком
Редни број: 1-02-4044-2/18
Конкурсна документација (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (150kB)
Одлука о додели уговора (387kB)
Обавештење о закљученом уговору (44kB)
08.08.2018.
Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра, на две године
Редни број: 1-02-4042-10/18
Позив за подношење понуде (119kB)
Конкурсна документација (978kB)
Појашњење конкурсне документације 20072018-1 (161kB)
Појашњење конкурсне документације 30072018-1 (136kB)
Измењена конкурсна документација (190kB)
Одлука о измени конкурсне документације (213kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (78kB)
Појашњење конкурсне документације (188kB)
Појашњење конкурсне документације (189kB)
Одлука о додели уговора (191kB)
Обавештење о закљученом уговору (94kB)
09.08.2018.
Jавнa набавкa услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Редни број: 1-02-4047-19/18
Конкурсна документација (289kB)
Позив за подношење понуда (108kB)
Одлука о додели уговора (243kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
13.08.2018.
Јавна набавка услуга – унапређење RATEL NETTEST апликације
Редни број: 1-02-4047-18/18
Конкурсна документација (300kB)
Позив за подношење понуда (170kB)
Одлука о додели уговора (154kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
17.08.2018.
Jавнa набавкa добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-17/18
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (313kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (90kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (839kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (77kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (76kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (79kB)
20.08.2018.
Јавна набавка услуга – одржавање антенских стубова и антенске инсталације у фиксним контролно-мерним станицама
Редни број: 1-02-4047-7/18
Конкурсна документација (178kB)
Позив за подношење понуда (172kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (23kB)
Одлука о измени конкурсне документације (112kB)
Измењена конкурсна документација (183kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (144kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (83kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (68kB)
Измењена Конкурсна документација 2 (248kB)
Одлука о додели уговора (199kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
24.08.2018.
Јавна набавка радова – функционално унапређење инфраструктуре објеката КМЦ Ниш и КМЦ Београд, по партијама
Редни број: 1-02-4042-14/18
Конкурсна документација (478kB)
Прилогза Партију И (25MB)
Прилог за Партију ИИ (235kB)
Позив за подношење понуда (306kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (55kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (763kB)
Одлука о измени Конкурсне докуементације 2 (226kB)
Одлука о додели уговора (864kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 (56kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2 (57kB)
24.08.2018.
Претходна
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори