Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - Генерални ремонт и редовно одржавање и поправке пумпи за воду у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-2/15
Конкурсна документација (17MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (3MB)
Обавештење о закљученом уговору (793kB)
03.09.2015.
ЈН добара - Закуп пословног простора у Београду
Редни број: 1-02-4042-19/15
Претходно обавештење (81kB)
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (428kB)
Појашњење конкурсне документације 20072015-1 (146kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-1 (97kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-3 (55kB)
Одлука о измени конкурсне документације (41kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-2 (170kB)
Појашњење Конкурсне документације-04.08.2015. (77kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-1 (91kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-2 (89kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-3 (80kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-4 (77kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-5 (82kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (73kB)
Појашњење Конкурсне документације - 11.08.2015. (42kB)
Појашњење Конкурсне документације - 11.08.2015.-2 (71kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (45kB)
Појашњење Конкурсне документације - 13.08.2015. (57kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (52kB)
Појашњење конкурсне документације 21082015-1 (129kB)
Појашњење конкурсне документације 24082015-1 (50kB)
Појашњење конкурсне документације 25082015-1 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 26082015-1 (66kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (75kB)
03.09.2015.
ЈН услуга - Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Редни број: 1-02-4042-23/15
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (962kB)
Појашњење Конкурсне документације (438kB)
Измена конкурсне документације (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (788kB)
02.09.2015.
ЈН добара - Гасно уље за ложење - екстра лако - евро Л
Редни број: 1-02-4042-24/15
Конкурсна документација (14MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (884kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (58kB)
Обавештење о закљученом уговору (782kB)
02.09.2015.
ЈН услуга - Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4042-25/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (261kB)
Појашњење Конкурсне документације (782kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
25.08.2015.
ЈН услуга - Путно осигурање
Редни број: 1-02-4045-3/15
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (381kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (54kB)
12.08.2015.
ЈН добара - Омогућавање „Мultiple streams“ опције за сет портабл мерних уређаја за мерење протока и квалитета сервиса
Редни број: 1-02-4044-5/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (2MB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (3MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
ОДЛУКА о додели уговора (113kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (56kB)
10.08.2015.
ЈН добара - Продужење подршке за софтвер Tripleplay аланизатора квалитета сервиса
Редни број: 1-02-4044-6/15
Конкурсна документација (14MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
ОбавестењеОПокретањуПоступка (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (927kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (2MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације 2 (2MB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (60kB)
10.08.2015.
ЈН добара - Продужење подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, за три године
Редни број: 1-02-4045-2/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (457kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (423kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (4MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (438kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (79kB)
05.08.2015.
ЈН услуга - Oглашавање
Редни број: 1-02-4042-21/15
П О З И В (118kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (895kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (67kB)
04.08.2015.
ЈН добара - Систем за контролу квалитета широкопојасних система
Редни број: 1-02-4042-13/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (253kB)
Појашњење конкурсне документације 08072015-1 (56kB)
Одлука о измени конкурсне документације 20072015-1 (75kB)
Обавештење о продужењу рока 20072015-1 (56kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
31.07.2015.
ЈН услуга - Одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна) за 2 године (без обнављања хардвера)
Редни број: 1-02-4042-16/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (442kB)
Појашњење конкурсне документације 16072015-1 (102kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
21.07.2015.
ЈН услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-4/15
Обавештење о покретању поступка (132kB)
Конкурсна документација (260kB)
Одлука о додели уговора (115kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
20.07.2015.
ЈН услуга - превођење
Редни број: 1-02-4047-14/15
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (1MB)
Појашњење Конкурсне документације (41kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (52kB)
17.07.2015.
ЈН добара - канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4045-1/15
Позив за подношење понуда (965kB)
Конкурсна документација (18MB)
Обавештење о закљученом уговору (809kB)
07.07.2015.
ЈН услуга - Oсигурањe
Редни број: 1-02-4042-18/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење конкурсне документације 08062015-1 (405kB)
Појашњење конкурсне документације 09062015-1 (61kB)
Појашњење конкурсне документације 17062015-2 (69kB)
Појашњење конкурсне документације 17062015-1 (57kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (64kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (71kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (71kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (78kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИИИ (58kB)
29.06.2015.
ЈН добара - Систем за контролу присуства на послу
Редни број: 1-02-4042-7/15
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (316kB)
Појашњење конкурсне документације (974kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне докуменатције (442kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (53kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне докуменатције 2 (5MB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (859kB)
Измена конкурсне документације 3 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда (1MB)
Додатна појашњења у поступку јавне набавке бр 4 02-4042-7-15 (1001kB)
Обавештење о закљученом уговору (728kB)
08.06.2015.
ЈН услуга - Одржавање и монтажа телефонске централе
Редни број: 1-02-4047-4/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (932kB)
Појашњење конкурсне документације (808kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (4MB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (491kB)
Обавештење о закљученом уговору (792kB)
04.06.2015.
ЈН добара - Компјутерски софтвер
Редни број: 1-02-4042-10/15
П О З И В (143kB)
Конкурсна документација (323kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АССЕЦО СЕЕ (61kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- ИРИТЕЛ АД (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АССЕЦО сее (80kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - САГА доо (52kB)
Обавештење о закљученом уговору (71kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИX) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија В) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ВИИ) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИВ) (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија X) (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИИ) (72kB)
02.06.2015.
ЈН услуга - Одржавање службених возила марке VW, RENAULT и Прање возила
Редни број: 1-02-4047-13/15
Позив за подношење понуда (130kB)
Конкурсна документација (668kB)
Појашњење конкурсне документације 27052015-1 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 27052015-2 (70kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (70kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (72kB)
02.06.2015.
Претходна
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори