Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-17/14
Позив за подношење понуда (2MB)
Конкурсна документација (25MB)
Обавестење о обустави поступка (475kB)
Обавестење о закљуценом уговору (644kB)
31.10.2014.
ЈН услуга - Текуће поправке и одржавање мерне опреме за мерење квалитета сервиса произвођача „Agilent“ и „JDSU“
Редни број: 1-02-4047-21/14
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (239kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (67kB)
03.11.2014.
ЈН услуга- одржавање мрежне опреме
Редни број: 1-02-4047-22/14
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (84kB)
Појашњење Конкурсне документације (440kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (447kB)
Обавештење о закљученом уговору_ (813kB)
03.11.2014.
ЈН добара - Стубови, антенски, монтажно-демонтажни
Редни број: 1-02-4047-24/14
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (223kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Кодар инжењеринг (65kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (55kB)
04.11.2014.
ЈН услуга - Закуп дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела проторије за смештање даљински управљане мерне станице
Редни број: 1-02-4042-15/14
П О З И В (136kB)
Конкурсна документација (4MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (57kB)
04.11.2014.
ЈН услуга - закуп оптичких влакана за даљинске станице
Редни број: 1-02-4042-18/14
Позив за подношење понуда (126kB)
Конкурсна документација (217kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија (60kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија - 2 (56kB)
Одлука о измени конкурсне документације (58kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Орион телеком (54kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Орион телеком - 2 (60kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
06.11.2014.
ЈН добара - Каблови, конектори, антене, адаптери и опрема за антенске инсталације
Редни број: 1-02-4047-23/14
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (257kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Електра Систем (56kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (69kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију И (64kB)
13.11.2014.
ЈН услуга оглашавања
Редни број: 1-02-4042-16/14
П О З И В (126kB)
Конкурсна документација (907kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (52kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
13.11.2014.
ЈН добара - стручна литература (коментари прописа)
Редни број: 1-02-4047-27/14
Конкурсна документација (19MB)
Позив за подношење понуда (975kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (514kB)
20.11.2014.
ЈН добара - стручна литература
Редни број: 1-02-4044-11/14
Обавештење о покретању поступка (83kB)
Конкурсна документација (360kB)
Одлука о додели уговора (174kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (64kB)
Обавештење о закљученом уговору - Глосаријум (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Цекос Ин (64kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (62kB)
Обавештење о обустаљању поступка - Привредни саветник (57kB)
Обавештење о обустаљању поступка - Интермеx (59kB)
27.11.2014.
ЈН услуга - Стручна обука из информационих технологија
Редни број: 1-02-4047-25/14
П О З И В (109kB)
Конкурсна документација (226kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка- Партија 4 (54kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора- Партија 2- СQЛ (66kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 3- Јава (96kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- Ред Хат (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 5- Ваучери (96kB)
27.11.2014.
ЈН добара - Стубови, антенски, монтажно-демонтажни
Редни број: 1-02-4047-28/14
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (902kB)
Обавештење о закљученом уговору (68kB)
01.12.2014.
ЈН услуга - Текуће поправке и одржавање мерне опреме за мерење квалитета сервиса произвођача „Agilent“ и „JDSU“
Редни број: 1-02-4047-29/14
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (411kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
02.12.2014.
ЈН добара - тонера
Редни број: 1-02-4042-19/14
Фајл је обрисан са фајл система
Конкурсна документација (415kB)
ОДГОВОР на питања - АИГО бусинесс сyс (80kB)
ОДЛУКА о измени КД (56kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем-АИГО (90kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (53kB)
02.12.2014.
ЈН добара - рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4047-31/14
Конкурсна документација (13MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 (1MB)
Позив за подношење понуда (935kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (811kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (824kB)
11.12.2014.
ЈН добара - коментари прописа
Редни број: 1-02-4047-33/14
Конкурсна документација (19MB)
Позив за подношење понуда (982kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (572kB)
15.12.2014.
ЈН услуга - вештачење
Редни број: 1-02-4047-26/14
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (264kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИИ (63kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија И (69kB)
23.12.2014.
ЈН услуга - Стручна обука из информационих технологија
Редни број: 1-02-4047-34/14
Фајл је обрисан са фајл система
П О З И В (100kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (58kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (96kB)
25.12.2014.
ЈН добара-Стручни часопис "Привредни саветник"
Редни број: 1-02-4044-14/14
Обавештење о покретању поступка (76kB)
Конкурсна документација (235kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (67kB)
26.12.2014.
ЈН добара-Коментари прописа
Редни број: 1-02-4047-35/14
Конкурсна документација (3MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (987kB)
22.01.2015.
Претходна
1 2 3 4 5 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори