Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - заступање пред судовима
Редни број: 1-02-4042-8/14
Конкурсна документација (278kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Адвокатске канцеларије Јоксовиц, Стојановиц & Партнерс (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
03.04.2014.
ЈН услуга - систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-2/14
ПОЗИВ за подношење понуда (118kB)
Конкурсна документација (177kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ДЗ Визим (103kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД - ЕУРОМЕДИК (73kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ОТП банка (63kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (61kB)
04.04.2014.
ЈН услуга - остава архивске грађе
Редни број: 1-02-4042-6/14
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (911kB)
Обавештење о закљученом уговору (815kB)
07.04.2014.
ЈН услуга - закуп оптичких влакана
Редни број: 1-02-4042-2/14
Конкурсна документација (268kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву СББСОЛУТИОНС (609kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Теленор-а (119kB)
Одлука о измени конкурсне документације (52kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Теленор-а бр.2 (1MB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Теленор-а бр.3 (128kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА И (72kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИ (76kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИИ (65kB)
14.04.2014.
ЈН добара - Портабл мерни уређај за кабловске системе са подршком за DOCSIS 3.0
Редни број: 1-02-4047-4/14
Конкурсна документација (260kB)
Позив за подношење понуда (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (67kB)
15.04.2014.
ЈН добара - материјал за потребе кафе кухиње
Редни број: 1-02-4047-8/14
П О З И В (106kB)
Конкурсна документација (537kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
16.04.2014.
ЈН услуга - Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-9/14
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (248kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву КПМГ (117kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву КПМГ бр.2 (129kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву ПрицеwатерхоусеЦооперс Цонсултинг (140kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву ПрицеwатерхоусеЦооперс Цонсултинг (111kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
08.05.2014.
ЈН услуга - превођења
Редни број: 1-02-4047-7/14
Конкурсна документација (411kB)
Објашњење конкурсне документације (135kB)
Објашњење конкурсне документације (51kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењима- ВИШЕ (129kB)
ОДЛУКА о измени Позива за подношење понуде (56kB)
ОДЛУКА о измени КД (94kB)
ОДЛУКА о продужењу рока за подношење понуде (44kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- ОXФОРД агент доо (46kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (64kB)
08.05.2014.
ЈН добара - теренско возило
Редни број: 1-02-4047-9/14
Позив за подношење понуда (128kB)
Конкурсна документација (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (114kB)
09.05.2014.
ЈН добара - Портабл анализатор спектра до 40 GHz, са уграђеним претпојачавачем у целом опсегу и торбом за ношење на терену
Редни број: 1-02-4042-10/14
Конкурсна документација (241kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву ЦРОНY (63kB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
13.05.2014.
ЈН услуга преноса поштанских пошиљака
Редни број: 1-02-4044-2/14
Обавештење о покретању поступка (115kB)
Конкурсна документација (233kB)
Појашњење конкурсне документације (142kB)
20.05.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-3/14
Конкурсна документација (26MB)
Јавни позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о обустави поступка (818kB)
28.05.2014.
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-12/14
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
17.06.2014.
ЈН услуга - Одржавање рачунара, штампача и скенера ван гарације
Редни број: 1-02-4042-13/14
Конкурсна документација (291kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву САГА (75kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА И (81kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИ (80kB)
19.06.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-14/14
Конкурсна документација (25MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (815kB)
09.07.2014.
ЈН добара - Антене
Редни број: 1-02-4042-14/14
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (314kB)
Објашњење конкурсне документације по захтеву "Ибис-инструментс" (83kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (65kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (66kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ИИ (68kB)
14.07.2014.
ЈН услуга - Услуге штампања, израде прелома и припреме за штампу
Редни број: 1-02-4042-11/14
ПОЗИВ (118kB)
Конкурсна документација (588kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД - Принцип прес (82kB)
ЗАХТЕВ за појашњењем - БИОГРАФ цомп доо (410kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- БИОГРАФ цомп (101kB)
ОДЛУКА о измени КД (96kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-13. (774kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-14 (880kB)
ОБЕВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- услуга штампања (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
30.07.2014.
ЈН услуга - Обука за CRFS Rfeye
Редни број: 1-02-4044-5/14
Обавештење о покретању поступка (52kB)
Конкурсна документација (381kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (70kB)
12.08.2014.
ЈН услуга - осигурања
Редни број: 1-02-4047-13/14
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење Конкурсне документације по захтеву "Дунав осигурања" (104kB)
Појашњење Конкурсне документације по ИИ захтеву Дунав осигурања (97kB)
Појашњење Конкурсне документације по ИИИ захтеву Дунав осигурања (75kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију И (77kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (70kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (70kB)
18.08.2014.
ЈН услуга - оглашавања
Редни број: 1-02-4042-7/14
П О З И В (126kB)
Конкурсна документација (169kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (77kB)
19.08.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори