Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН добара - стручни часопис „Буџетски практикум“ и „Финасијски ревизор“
Редни број: 1-02-4044-5/13
Обавештење о покретању поступка (112kB)
Конкурсна документација (225kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (111kB)
13.01.2014.
ЈН услуга - текуће поправке и одржавање уређаја за евиденцију запослених
Редни број: 1-02-4042-14/13
Конкурсна документација (20MB)
Позив за подношење понуда (866kB)
Обавештење о обустави поступка (434kB)
16.01.2014.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС
Редни број: 1-02-4044-1/14
Обавештење о покретању преговарачког поступка (121kB)
Конкурсна документација (254kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о закљученом уговору (114kB)
28.01.2014.
ЈН добара - пригодне поштанске марке
Редни број: 1-02-4044-4/14
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (44kB)
ОДЛУКА о додели уговора (116kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (53kB)
13.03.2014.
ЈН добара - тонери
Редни број: 1-02-4042-1/14
Конкурсна документација (168kB)
ПОЗИВ (108kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АИГО бусинесс сyс (128kB)
ОДЛУКА о измени КД (305kB)
ОДГОВОР на питања ДЕЛФИ комерц (106kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
13.03.2014.
ЈН услуга - мобилна телефонија
Редни број: 1-02-4042-5/14
Позив за подношење понуда (2MB)
Конкурсна документација (11MB)
Измене и допуне Конкурсне документације (855kB)
Појашњење конкурсне документације (173kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (570kB)
Обавештење о закљученом уговору (861kB)
21.03.2014.
ЈН услуга - авио превоз и хотелски смештај
Редни број: 1-02-4042-4/14
Конкурсна документација (192kB)
ПОЗИВ (110kB)
ОДЛУКА о измени КД (85kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- СКY мултицом (60kB)
ОДГОВОР на питање- ХРГ (56kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- услуге хотела (48kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- авио карте (51kB)
25.03.2014.
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-3/14
Позив за подношење понуда (128kB)
Конкурсна документација (250kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (54kB)
27.03.2014.
ЈН добара - теренско возило
Редни број: 1-02-4047-1/14
Позив за подношење понуда (131kB)
Конкурсна документација (246kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (110kB)
01.04.2014.
ЈН услуга - заступање пред судовима
Редни број: 1-02-4042-8/14
Конкурсна документација (278kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Адвокатске канцеларије Јоксовиц, Стојановиц & Партнерс (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
03.04.2014.
ЈН услуга - систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-2/14
ПОЗИВ за подношење понуда (118kB)
Конкурсна документација (177kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ДЗ Визим (103kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД - ЕУРОМЕДИК (73kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ОТП банка (63kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (61kB)
04.04.2014.
ЈН услуга - остава архивске грађе
Редни број: 1-02-4042-6/14
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (911kB)
Обавештење о закљученом уговору (815kB)
07.04.2014.
ЈН услуга - закуп оптичких влакана
Редни број: 1-02-4042-2/14
Конкурсна документација (268kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву СББСОЛУТИОНС (609kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Теленор-а (119kB)
Одлука о измени конкурсне документације (52kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Теленор-а бр.2 (1MB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА И (72kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИ (76kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИИ (65kB)
14.04.2014.
ЈН добара - Портабл мерни уређај за кабловске системе са подршком за DOCSIS 3.0
Редни број: 1-02-4047-4/14
Конкурсна документација (260kB)
Позив за подношење понуда (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (67kB)
15.04.2014.
ЈН добара - материјал за потребе кафе кухиње
Редни број: 1-02-4047-8/14
П О З И В (106kB)
Конкурсна документација (537kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
16.04.2014.
ЈН услуга - Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-9/14
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (248kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву КПМГ (117kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Појашњење конкурсне документације по захтеву ПрицеwатерхоусеЦооперс Цонсултинг (140kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву ПрицеwатерхоусеЦооперс Цонсултинг (111kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
08.05.2014.
ЈН услуга - превођења
Редни број: 1-02-4047-7/14
Конкурсна документација (411kB)
Објашњење конкурсне документације (135kB)
Објашњење конкурсне документације (51kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењима- ВИШЕ (129kB)
ОДЛУКА о измени Позива за подношење понуде (56kB)
ОДЛУКА о измени КД (94kB)
ОДЛУКА о продужењу рока за подношење понуде (44kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- ОXФОРД агент доо (46kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (64kB)
08.05.2014.
ЈН добара - теренско возило
Редни број: 1-02-4047-9/14
Позив за подношење понуда (128kB)
Конкурсна документација (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (114kB)
09.05.2014.
ЈН добара - Портабл анализатор спектра до 40 GHz, са уграђеним претпојачавачем у целом опсегу и торбом за ношење на терену
Редни број: 1-02-4042-10/14
Конкурсна документација (241kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву ЦРОНY (63kB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
13.05.2014.
ЈН услуга преноса поштанских пошиљака
Редни број: 1-02-4044-2/14
Обавештење о покретању поступка (115kB)
Конкурсна документација (233kB)
Појашњење конкурсне документације (142kB)
20.05.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори