Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Услуга израде пројектне документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра
Редни број: 1-02-4042-22/19
Конкурсна документација (365kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Одлука о додели уговора (400kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
25.11.2019.
Тест интегритета информационог система
Редни број: 1-02-4047-30/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (994kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Редни број: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
Обавештење о закљученом уговору (56kB)
07.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Редни број: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Редни број: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (92kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (62kB)
31.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Редни број: 1-02-4047-28/19
Конкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Редни број: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
21.10.2019.
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Редни број: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-30/19
Конкурсна документација (1003kB)
Позив за подношење понуда (137kB)
Одлука о обустави поступка (209kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
14.10.2019.
Одржавање мерне опреме, на две године
Редни број: 1-02-4042-21/19
Позив за подношење понуда (144kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (77kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (59kB)
Одлука о измени конкурсне документације (724kB)
Одлука о закључењеу оквирног споразума (260kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (48kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
07.10.2019.
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТИМА КМЦ БЕОГРАД И КМЦ НИШ, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Редни број: 1-02-4047-21/19
Конкурсна документација (613kB)
Позив за подношење понуде (112kB)
Одлука о додели уговора (151kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
03.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја Ратела
Редни број: 1-02-4042-26/19
Позив за подношење понуда (143kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (119kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (47kB)
Одлука о обустави поступка (4MB)
Обавештење о обустави поступка (62kB)
02.10.2019.
Изградња електроенергетског привода на локацији ДУКМС Јелица
Редни број: 1-02-4047-25/19
Конкурсна документација (759kB)
Прилог Конкурсној документацији (7MB)
Позив за подношење понуда (111kB)
01.10.2019.
Додатно одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ни
Редни број: 1-02-4047-26/19
Конкурсна документација (820kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о додели уговора (300kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
27.09.2019.
Рачунарске компоненте
Редни број: 1-02-4042-28/19
Конкурсна документација (163kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о додели уговора (280kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
23.09.2019.
Претходна
1 2 3 4 5 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори