Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-25/20
Конкурсна документација (239kB)
Позив за подношење понуде (112kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (201kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (213kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (192kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 2 (389kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија 2 (193kB)
20.07.2020.
Корисничка терминална и помоћна опрема
Редни број: 1-02-4047-15/20
Позив (650kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (136kB)
Обавештење о закљученом уговору (630kB)
29.07.2020.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ за 2020. годину
Редни број: 1-02-4042-31/20
Позив за подношење понуда (58kB)
Конкурсна документација (272kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
Одлука о додели уговора (177kB)
05.08.2020.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија и објеката Агенције, на две године
Редни број: 1-02-4047-21/20
Позив за подношење понуда (193kB)
Конкурсна документација (158kB)
Одлука о додели уговора (137kB)
Обавештење о закљученом уговору (75kB)
06.08.2020.
Дератизација и дезинсекција унутрашњих и спољашњих површина објеката, на три годие
Редни број: 1-02-4047-20/20
Позив за подношење понуда (178kB)
Конкурсна документација (245kB)
Одлука о додели уговора (252kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (638kB)
Обавештење о закљученом уговору П2 (638kB)
06.08.2020.
Консултантске услуге у области рачуноводства и ревизије
Редни број: 1-02-4042-24/20
Позив за подношење понуда (706kB)
Конкурсна документација (983kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
10.08.2020.
Одржавање софтвера
Редни број: 1-02-4042-13/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о допуни конкурсне документације (6MB)
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (645kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (643kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
12.08.2020.
РЕВИЗИЈА РЕГУЛАТОРНИХ ИЗВЕШТАЈА ОПЕРАТОРА СА ЗНАЧАЈНОМ ТРЖИШНОМ СНАГОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
Редни број: 1-02-4042-26/20
Позив за подношење понуда (708kB)
Конкурсна документација (450kB)
Одлука о измени конкурсне документације (3MB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (173kB)
17.08.2020.
Одржавање телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима, на три године
Редни број: 1-02-4042-7/20
Конкурсна документација (738kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
21.08.2020.
Таблети и друга помоћна опрема
Редни број: 1-02-4047-14/20
Позив за подношење понуде (176kB)
Конкурсна документација (223kB)
Измењена конкурсна документација (222kB)
Одлука о измени (177kB)
Појашњење КД (633kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (175kB)
Појашњење КД 2 (174kB)
Одлука о додели уговора (242kB)
27.08.2020.
Јавна набавка услуга - провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на две године
Редни број: 1-02-4047-4/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (154kB)
Одлука о додели уговора (165kB)
Обавештење о закљученом уговору (91kB)
28.08.2020.
Систем за складиштење података са гаранцијом од три године
Редни број: 1-02-4042-30/20
Конкурсна документација (506kB)
Позив за подношење понуда (708kB)
Одлука о додели уговора (271kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
31.08.2020.
Одржавање и надоградња софтвера за магацинско пословање, на две године
Редни број: 1-02-4042-37/20
Позив (177kB)
Конкурсна документација (227kB)
Одлука о додели уговора (146kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
03.09.2020.
УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Редни број: 1-02-4042-23/20
Конкурсна документација (851kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
03.09.2020.
Изградња станица за мoниторнг РФ спектра
Редни број: 1-02-4042-36/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (708kB)
Прилог уз конкурсну документацију (5MB)
Одлука о додели уговора (436kB)
09.09.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Ниш, на две године
Редни број: 1-02-4042-15/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (60kB)
11.09.2020.
Одржавање антенских стубова, антенских система и остале инфрастуктурне опреме на локацијама
Редни број: 1-02-4042-5/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (497kB)
Додатно појашњење (12MB)
Одлука о додели оквирног споразума (222kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (61kB)
14.09.2020.
Јавна набавка услуга - закуп оптичких влакана за три године
Редни број: 1-02-4042-12/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (153kB)
Одлука о додели уговора за Партије И и ИИ (163kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (82kB)
14.09.2020.
Јавна набавка услуга - електронска наплата путарине
Редни број: 1-02-4047-7/20
Конкурсна документација (146kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о обустави поступка (150kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
16.09.2020.
Проширење система за резервно напајање на локацији ДУКМС Голија
Редни број: 1-02-4047-16/20
Конкурсна документација (258kB)
Позив за подношење понуда (648kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
28.09.2020.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори