Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - модификација централне базе пренетих бројева
Редни број: 1-02-4042-20/14
Фајл је обрисан са фајл система
Конкурсна документација (248kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
02.02.2015.
ЈН добара - Одржавање рачуноводствено-финансијског софтвера
Редни број: 1-02-4044-1/15
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (54kB)
Конкурсна документација (168kB)
Фајл је обрисан са фајл система
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (59kB)
20.02.2015.
ЈН услуга - Угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-5/15
Конкурсна документација (5MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (64kB)
Појашњење конкурсне документације (1MB)
Обавештење о обустави поступка (499kB)
Обавештење о закљученом уговору (851kB)
25.02.2015.
ЈН услуга - Oбезбеђења КМЦ Ниш и Добановци
Редни број: 1-02-4042-5/15
П О З И В (128kB)
Конкурсна документација (202kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
10.03.2015.
ЈН добара - Mатеријал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-10/15
П О З И В (100kB)
Конкурсна документација (188kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (59kB)
11.03.2015.
ЈН услуга - Чишћењe службених просторија
Редни број: 1-02-4042-4/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (260kB)
Одговор на захтев за појашњење - Варност Фитеп (91kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
12.03.2015.
ЈН услуга - Студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-2/15
П О З И В (121kB)
Конкурсна документација (524kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ТЕРА, ДЕЛЛОИТЕ, КПМГ (214kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЦЕС Мецон (67kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- КПМГ (62kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (69kB)
12.03.2015.
ЈН добара - пригодне поштанске марке
Редни број: 1-02-4044-2/15
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (51kB)
Конкурсна документација (419kB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
13.03.2015.
ЈН добара - Летње и зимске гуме за моторна путничка и теретна возила
Редни број: 1-02-4047-1/15
Конкурсна документација (17MB)
Позив за подношење понуда (961kB)
Појасњење конкурсне документације (457kB)
Појасњење конкурсне документације 2 (470kB)
Обавештење о закљученом уговору (856kB)
17.03.2015.
ЈН радова - Замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-6/15
Позив за подношење понуда (3MB)
Конкурсна документација (23MB)
Обавештење о закљученом уговору партија И (879kB)
Обавештење о закљученом уговору партија ИИ (885kB)
18.03.2015.
ЈН добара - Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C
Редни број: 1-02-4042-8/15
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (226kB)
Појашњење конкурсне документ. по захетву "Бел Сyстемс" (59kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (62kB)
30.03.2015.
ЈН услуга - Одржавање, технички преглед и прање службених возила
Редни број: 1-02-4047-3/15
Позив за подношење понуда (175kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву АК Боки (222kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Беоауто (56kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о измени конкурсне документације (123kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-1 (125kB)
Одлука о измени конкурсне документације 09042015-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-2 (43kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-3 (78kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИВ (80kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (88kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИИ (74kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИX (83kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију В (58kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ВИИИ (61kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију X (77kB)
17.04.2015.
ЈН услуга - Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4042-11/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (558kB)
ОДГОВОР на захтеве за додатним појашњењем - ХРГ и ТТИ (98kB)
ОДЛУКА о измени КД (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обуустави поступка (54kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- ХОТЕЛ у земљи (58kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- ХОТЕЛ ино (56kB)
21.04.2015.
ЈН услуга - Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-1/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (410kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (52kB)
Појашњење конкурсне документације 21042015-1 (76kB)
Обавештење о закљученом уговору (88kB)
28.04.2015.
ЈН услуга - систематских прегледа запослених
Редни број: 1-02-4047-12/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (438kB)
ОДЛУКА о измени КД (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењима конкурсне документације (96kB)
Фајл је обрисан са фајл система
30.04.2015.
ЈН услуга - посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4044-3/15
Конкурсна документација (371kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (74kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ (61kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ 2 (89kB)
ОДЛУКА о додели уговора (131kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (58kB)
08.05.2015.
ЈН услуга - Заступање пред судовима
Редни број: 1-02-4042-12/15
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (223kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву 27042015-1 (70kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
11.05.2015.
ЈН добара - Eлектрична енергија
Редни број: 1-02-4042-15/15
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (501kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
12.05.2015.
ЈН добара - Контролно-мерна возила
Редни број: 1-02-4042-9/15
Претходно обавештење (76kB)
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (606kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-2 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 27042015-1 (136kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27042015-1 (50kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-1 (67kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-2 (165kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-1 (70kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-2 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 05052015-1 (70kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05052015-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-3 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11052015-1 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-2 (72kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-3 (84kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступцима јавних набавки (62kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
15.05.2015.
ЈН добара-канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4042-3/15
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (922kB)
Измена конкурсне документације (2MB)
Обавестење о обустави поступка (493kB)
15.05.2015.
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори