Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-3/14
Конкурсна документација (26MB)
Јавни позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о обустави поступка (818kB)
28.05.2014.
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-12/14
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
17.06.2014.
ЈН услуга - Одржавање рачунара, штампача и скенера ван гарације
Редни број: 1-02-4042-13/14
Конкурсна документација (291kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву САГА (75kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА И (81kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИ (80kB)
19.06.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-14/14
Конкурсна документација (25MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (815kB)
09.07.2014.
ЈН добара - Антене
Редни број: 1-02-4042-14/14
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (314kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (65kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (66kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ИИ (68kB)
14.07.2014.
ЈН услуга - Услуге штампања, израде прелома и припреме за штампу
Редни број: 1-02-4042-11/14
ПОЗИВ (118kB)
Конкурсна документација (588kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД - Принцип прес (82kB)
ЗАХТЕВ за појашњењем - БИОГРАФ цомп доо (410kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- БИОГРАФ цомп (101kB)
ОДЛУКА о измени КД (96kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-13. (774kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-14 (880kB)
ОБЕВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- услуга штампања (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
30.07.2014.
ЈН услуга - Обука за CRFS Rfeye
Редни број: 1-02-4044-5/14
Обавештење о покретању поступка (52kB)
Конкурсна документација (381kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (70kB)
12.08.2014.
ЈН услуга - осигурања
Редни број: 1-02-4047-13/14
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (3MB)
Фајл је обрисан са фајл система
Појашњење Конкурсне документације по ИИ захтеву Дунав осигурања (97kB)
Појашњење Конкурсне документације по ИИИ захтеву Дунав осигурања (75kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију И (77kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (70kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (70kB)
18.08.2014.
ЈН услуга - оглашавања
Редни број: 1-02-4042-7/14
П О З И В (126kB)
Конкурсна документација (169kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (77kB)
19.08.2014.
ЈН добара - Гасно уље за ложење - екстра лако - евро Л
Редни број: 1-02-4047-18/14
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (18MB)
Позив за подношење понуда (895kB)
Појашњење конкурсне документације 1 02 4047 18 14 (1MB)
Фајл је обрисан са фајл система
Измењена конкурсна документација (160kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
03.09.2014.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС у 2014.години
Редни број: 1-02-4044-7/14
Конкурсна документација (255kB)
Обавештење о покретању поступка (115kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
04.09.2014.
ЈН услуга - осигурање од одговорности из делатности
Редни број: 1-02-4047-20/14
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
05.09.2014.
ЈН услуга - Софтвер за евиденцију запослених
Редни број: 1-02-4047-11/14
Конкурсна документација (173kB)
П О З И В (109kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем у вези припремања понуде (42kB)
ОДЛУКА о измени КД (49kB)
ОДЛУКА о измени рока за подношење понуда (50kB)
ОДГОВОР на захтевима за појашњење (91kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
10.09.2014.
ЈН услуга - Напредни тренинг за Agilent даљински управљане мерне станице
Редни број: 1-02-4044-6/14
Конкурсна документација (173kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (96kB)
ОДЛУКА о додели уговора (139kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
11.09.2014.
ЈН услуга - ревизија финансијских извештаја за 2014.годину
Редни број: 1-02-4047-15/14
П О З И В (112kB)
Конкурсна документације (181kB)
ОДГОВОР на захтев - БДО доо (65kB)
Фајл је обрисан са фајл система
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
23.09.2014.
ЈН услуга - одржавање рачуноводствено-финансијског софтвера
Редни број: 1-02-4044-8/14
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретњу поступка (51kB)
КОНКУРНСНА документација (169kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (85kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (96kB)
25.09.2014.
ЈН добара - софтвер за магацинско пословање
Редни број: 1-02-4044-9/14
Конкурсна документација (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (88kB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (50kB)
07.10.2014.
ЈН услуга - брза достава поште
Редни број: 1-02-4047-19/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (240kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Цитy Еxпресс" (82kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Поста Србије" (77kB)
Обавештење о закљученом уговору (64kB)
09.10.2014.
ЈН добара - Рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4047-12/14
Конкурсна документација (26MB)
Позив за подношење понуда (932kB)
Појашњење Конкурсне документације (817kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (1MB)
Измене и допуне Конкурсне документације (716kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измењене стране конкурсне документације (22kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (909kB)
Обавештење о обустави поступка (517kB)
29.10.2014.
ЈН добара - DF aнтена за КТ фрекванцијски опсег 1 MHz - 30 MHz
Редни број: 1-02-4042-17/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (237kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
30.10.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори