Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на дв године
Редни број: 1-02-4047-38/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (146kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (126kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
16.12.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-41/19
Конкурсна документација (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (576kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
16.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Редни број: 1-02-4042-38/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Техничка исправка Позива за подношење понуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (222kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ УЈН (273kB)
Одлука о измени конкурсне документације (1MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (442kB)
17.12.2019.
Консултантске услуге за утврђивање Методологије о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности
Редни број: 1-02-4047-32/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
18.12.2019.
Јавна набавка услуга – услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу
Редни број: 1-02-4047-44/19
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11122019-1 (367kB)
Измењена конкурсна документација 11122019-1 (170kB)
Одлука о обустави поступка (314kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
23.12.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-43/19
Конкурсна документација (150kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (251kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (72kB)
23.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Редни број: 1-02-4042-36/19
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Појашњење конкурсне документације 29112019-1 (120kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (107kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (145kB)
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
24.12.2019.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Редни број: 1-02-4047-45/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (115kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
25.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-46/19
Позив за подносшење понуда (127kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
30.12.2019.
Одржавање мрежне опреме, на три године
Редни број: 1-02-4045-3/19
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.01.2020.
Провера исправности и одржавање громобраснких инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције
Редни број: 1-02-4047-47/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (147kB)
Одлука о обустави поступка (106kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
09.01.2020.
Услуге оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-48/19
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Одлука о измени конкурсне документације (311kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (83kB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
13.01.2020.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Редни број: 1-02-4047-49/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
15.01.2020.
Јавна набавка услуга – израда мултимедијалних садржаја
Редни број: 1-02-4047-42/19
Конкурсна документација (534kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (209kB)
Одлука о измени конкурсне документације (137kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (87kB)
Конкурсна документација (547kB)
Одлука о додели уговора (275kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
21.01.2020.
Електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-39/19
Конкурсна документација (967kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
12.02.2020.
Фарбање "Паук" стуба на локацији ДУКМЦ Станишић
Редни број: 1-02-4047-39/19
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (120kB)
Одлука о додели уговора (278kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
24.02.2020.
Набавка осигурања, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-8/20
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (191kB)
Одлука о додели уговора (180kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (191kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (73kB)
15.04.2020.
Студија о прорачуну стопе WACC за 2019. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-6/20
Позив за подношење понуда (647kB)
Конкурсна документација (283kB)
Додатно појашњење (643kB)
Одлука о обустави поступка (2MB)
Обавештење о обустави поступка (588kB)
21.04.2020.
Набавка електричне енергије, на две године
Редни број: 1-02-4042-2/20
Конкурсна документација (134kB)
Позив за подношење понуда (169kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (174kB)
21.04.2020.
Остава архивске грађе, на период од три године
Редни број: 1-02-4042-1/20
Конкурсна документација_финал (417kB)
Позив за подношење понуда (52kB)
Обавестење о закљуценом уговору (473kB)
24.04.2020.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори