Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - линк-повезивање даљински управљане станице до зграде ВМА
Редни број: 1-02-4047-22/13
Конкурсна документација (225kB)
Позив за подношење понуда (131kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија а.д. (115kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Орион Телеком (114kB)
Обавештење о закљученом уговору (111kB)
04.11.2013.
ЈН услуга - Рачунарска опрема (текуће поправке и одржавање мрежне опреме и уређаја за евиденцију запослених)
Редни број: 1-02-4042-11/13
Конкурсна документација (26MB)
Позив за подношење понуда (886kB)
Одговор на питање понуђача Сага д.о.о. са Одлуко о измени Конкурсне документације (1MB)
Питање и одговор на питање понуђача Сага (130kB)
Одговор на питање за појашњење конкурсне документације (877kB)
Обавештење о обустави поступка (429kB)
Обавештење о закљученом уговору (887kB)
04.11.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-26/13
Конкурсна документација (20MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Измена конкурсне документације (1MB)
Обавештење о обустави поступка (910kB)
12.11.2013.
ЈН добара - рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4042-12/13
Конкурсна документација (212kB)
Позив за подношење понуда (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (120kB)
18.11.2013.
ЈН услуга - калификовани електронски сертификати
Редни број: 1-02-4042-10/13
ПОЗИВ за подношење понуда (116kB)
Конкурсна документација (377kB)
Одговор у вези захтева за појашњење конкурсне документације (114kB)
Обавештење о закљученом уговору (64kB)
27.11.2013.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-24/13
Конкурсна документација (25MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (776kB)
Обавештење о обустави поступка Партија И (446kB)
28.11.2013.
ЈН добара - стручна литература и часописи - претплата за 2014. годину
Редни број: 1-02-4044-4/13
Конкурсна документација (356kB)
Обавештење о покретању поступка (120kB)
Одлука о додели уговора (135kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - Цекос Ин (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - Привредни саветник (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЦо (113kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЈП „Службени Гласник“ (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - Интермеx (113kB)
Обавештење о обустављању поступка за Партију ВИ (111kB)
12.12.2013.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС
Редни број: 1-02-4044-3/13
Конкурсна документација (244kB)
Обавештење о покретању поступка (122kB)
Обавештење о обустаљању поступка (114kB)
16.12.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-27/13
Конкурсна документација (18MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о обустави поступка (769kB)
16.12.2013.
ЈН услуга - одржавање система за складиштење података
Редни број: 1-02-4042-13/13
Конкурсна документација (265kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обевештење о закљученом Уговору (118kB)
26.12.2013.
ЈН добара-Каблови, конектори и адаптери
Редни број: 1-02-4047-32/14
Конкурсна документација (241kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
10.01.2014.
ЈН добара - стручни часопис „Буџетски практикум“ и „Финасијски ревизор“
Редни број: 1-02-4044-5/13
Обавештење о покретању поступка (112kB)
Конкурсна документација (225kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (111kB)
13.01.2014.
ЈН услуга - текуће поправке и одржавање уређаја за евиденцију запослених
Редни број: 1-02-4042-14/13
Конкурсна документација (20MB)
Позив за подношење понуда (866kB)
Обавештење о обустави поступка (434kB)
16.01.2014.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС
Редни број: 1-02-4044-1/14
Обавештење о покретању преговарачког поступка (121kB)
Конкурсна документација (254kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о закљученом уговору (114kB)
28.01.2014.
ЈН добара - пригодне поштанске марке
Редни број: 1-02-4044-4/14
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (44kB)
ОДЛУКА о додели уговора (116kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (53kB)
13.03.2014.
ЈН добара - тонери
Редни број: 1-02-4042-1/14
Конкурсна документација (168kB)
ПОЗИВ (108kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АИГО бусинесс сyс (128kB)
ОДЛУКА о измени КД (305kB)
ОДГОВОР на питања ДЕЛФИ комерц (106kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
13.03.2014.
ЈН услуга - мобилна телефонија
Редни број: 1-02-4042-5/14
Позив за подношење понуда (2MB)
Конкурсна документација (11MB)
Измене и допуне Конкурсне документације (855kB)
Појашњење конкурсне документације (173kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (570kB)
Обавештење о закљученом уговору (861kB)
21.03.2014.
ЈН услуга - авио превоз и хотелски смештај
Редни број: 1-02-4042-4/14
Конкурсна документација (192kB)
ПОЗИВ (110kB)
ОДЛУКА о измени КД (85kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- СКY мултицом (60kB)
ОДГОВОР на питање- ХРГ (56kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- услуге хотела (48kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- авио карте (51kB)
25.03.2014.
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-3/14
Позив за подношење понуда (128kB)
Конкурсна документација (250kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (54kB)
27.03.2014.
ЈН добара - теренско возило
Редни број: 1-02-4047-1/14
Позив за подношење понуда (131kB)
Конкурсна документација (246kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (110kB)
01.04.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори