Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Тест интегритета информационог система
Редни број: 1-02-4047-30/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (994kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.11.2019.
Услуга израде пројектне документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра
Редни број: 1-02-4042-22/19
Конкурсна документација (365kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Одлука о додели уговора (400kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
25.11.2019.
Обука за запослене из области информационе безбедности и технологије
Редни број: 1-02-4047-34/19
Позив за подношење понуда (151kB)
Конкурсна документација (374kB)
Појашњење конкурсне документације 19112019-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 20112019-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 22112019-1 (81kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22112019-1 (254kB)
Измењена конкурсна документација 22112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22112019-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27112019-1 (71kB)
Појашњење конкурсне документације 27112019-1 (63kB)
Измењена конкурсна документација 27112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27112019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора за Партије И до ВИИИ и о обустави поступка за Партију ИX (361kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИX (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (86kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија В (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИ (80kB)
02.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-40/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (63kB)
04.12.2019.
Продужење одржавања за уређаје и обезбеђење репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама агенције, на три године
Редни број: 1-02-4042-34/19
Позив за подношење понуда (168kB)
Конкурсна документација (992kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
05.12.2019.
Канцеларијски материјал, на две године
Редни број: 1-02-4047-37/19
Позив за подношење понуда (148kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације (237kB)
Конкурсна документација - измена и допуна (165kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
05.12.2019.
Одржавање мрежне опреме на три године
Редни број: 1-02-4042-32/19
Конкурсна документација (155kB)
Позив за подношење понуде (110kB)
Одлука о обустави поступка (117kB)
Обавештење о обустави поступка (76kB)
05.12.2019.
Антенски системи и помоћна опрема
Редни број: 1-02-4042-23/19
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење конкурсне документације (49kB)
Одлука о измени конкурсне документације (651kB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештењео закљученом уговору (56kB)
06.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа опретаора - ВИП сервиси
Редни број: 1-02-4042-37/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (141kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (209kB)
Одлука о додели уговора (190kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
16.12.2019.
Провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на дв године
Редни број: 1-02-4047-38/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (146kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (126kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
16.12.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-41/19
Конкурсна документација (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (576kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
16.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Редни број: 1-02-4042-38/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Техничка исправка Позива за подношење понуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (222kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ УЈН (273kB)
Одлука о измени конкурсне документације (1MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (442kB)
17.12.2019.
Консултантске услуге за утврђивање Методологије о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности
Редни број: 1-02-4047-32/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
18.12.2019.
Јавна набавка услуга – услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу
Редни број: 1-02-4047-44/19
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11122019-1 (367kB)
Измењена конкурсна документација 11122019-1 (170kB)
Одлука о обустави поступка (314kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
23.12.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-43/19
Конкурсна документација (150kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (251kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (72kB)
23.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Редни број: 1-02-4042-36/19
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Појашњење конкурсне документације 29112019-1 (120kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (107kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (145kB)
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
24.12.2019.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Редни број: 1-02-4047-45/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (115kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
25.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-46/19
Позив за подносшење понуда (127kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
30.12.2019.
Одржавање мрежне опреме, на три године
Редни број: 1-02-4045-3/19
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.01.2020.
Провера исправности и одржавање громобраснких инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције
Редни број: 1-02-4047-47/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (147kB)
Одлука о обустави поступка (106kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
09.01.2020.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори