Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на дв године
Redni broj: 1-02-4047-38/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (146kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (126kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
16.12.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-41/19
Конкурсна документација (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (576kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
16.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Redni broj: 1-02-4042-38/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Техничка исправка Позива за подношење понуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (222kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ UJN (273kB)
Одлука о измени конкурсне документације (1MB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (442kB)
17.12.2019.
Консултантске услуге за утврђивање Методологије о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности
Redni broj: 1-02-4047-32/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
18.12.2019.
Јавна набавка услуга – услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу
Redni broj: 1-02-4047-44/19
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11122019-1 (367kB)
Измењена конкурсна документација 11122019-1 (170kB)
Одлука о обустави поступка (314kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
23.12.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-43/19
Конкурсна документација (150kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о oбустави поступка ЈН (251kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (72kB)
23.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Redni broj: 1-02-4042-36/19
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Појашњење конкурсне документације 29112019-1 (120kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (107kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (145kB)
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
24.12.2019.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Redni broj: 1-02-4047-45/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (115kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
25.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-46/19
Позив за подносшење понуда (127kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
30.12.2019.
Одржавање мрежне опреме, на три године
Redni broj: 1-02-4045-3/19
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.01.2020.
Провера исправности и одржавање громобраснких инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције
Redni broj: 1-02-4047-47/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (147kB)
Одлука о обустави поступка (106kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
09.01.2020.
Услуге оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-48/19
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Одлука о измени конкурсне документације (311kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (83kB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
13.01.2020.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Redni broj: 1-02-4047-49/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
15.01.2020.
Јавна набавка услуга – израда мултимедијалних садржаја
Redni broj: 1-02-4047-42/19
Конкурсна документација (534kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (209kB)
Одлука о измени конкурсне документације (137kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (87kB)
Конкурсна документација (547kB)
Одлука о додели уговора (275kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
21.01.2020.
Електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-39/19
Конкурсна документација (967kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
12.02.2020.
Фарбање "Паук" стуба на локацији ДУКМЦ Станишић
Redni broj: 1-02-4047-39/19
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (120kB)
Одлука о додели уговора (278kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
24.02.2020.
Набавка осигурања, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-8/20
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (191kB)
Одлука о додели уговора (180kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa I (191kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa III (72kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa II (73kB)
15.04.2020.
Студија о прорачуну стопе WACC за 2019. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-6/20
Позив за подношење понуда (647kB)
Конкурсна документација (283kB)
Додатно појашњење (643kB)
Одлука о обустави поступка (2MB)
Обавештење о обустави поступка (588kB)
21.04.2020.
Набавка електричне енергије, на две године
Redni broj: 1-02-4042-2/20
Конкурсна документација (134kB)
Позив за подношење понуда (169kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (174kB)
21.04.2020.
Остава архивске грађе, на период од три године
Redni broj: 1-02-4042-1/20
Конкурсна документација_финал (417kB)
Позив за подношење понуда (52kB)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (473kB)
24.04.2020.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori