Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Редни број: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Редни број: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
21.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Редни број: 1-02-4047-28/19
Конкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (92kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (62kB)
31.10.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Редни број: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Редни број: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Редни број: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
Обавештење о закљученом уговору (56kB)
07.11.2019.
Тест интегритета информационог система
Редни број: 1-02-4047-30/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (994kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.11.2019.
Услуга израде пројектне документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра
Редни број: 1-02-4042-22/19
Конкурсна документација (365kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Одлука о додели уговора (400kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
25.11.2019.
Обука за запослене из области информационе безбедности и технологије
Редни број: 1-02-4047-34/19
Позив за подношење понуда (151kB)
Конкурсна документација (374kB)
Појашњење конкурсне документације 19112019-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 20112019-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 22112019-1 (81kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22112019-1 (254kB)
Измењена конкурсна документација 22112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22112019-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27112019-1 (71kB)
Појашњење конкурсне документације 27112019-1 (63kB)
Измењена конкурсна документација 27112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27112019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора за Партије И до ВИИИ и о обустави поступка за Партију ИX (361kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИX (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (86kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија В (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИ (80kB)
02.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-40/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (63kB)
04.12.2019.
Продужење одржавања за уређаје и обезбеђење репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама агенције, на три године
Редни број: 1-02-4042-34/19
Позив за подношење понуда (168kB)
Конкурсна документација (992kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
05.12.2019.
Канцеларијски материјал, на две године
Редни број: 1-02-4047-37/19
Позив за подношење понуда (148kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације (237kB)
Конкурсна документација - измена и допуна (165kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
05.12.2019.
Одржавање мрежне опреме на три године
Редни број: 1-02-4042-32/19
Конкурсна документација (155kB)
Позив за подношење понуде (110kB)
Одлука о обустави поступка (117kB)
Обавештење о обустави поступка (76kB)
05.12.2019.
Антенски системи и помоћна опрема
Редни број: 1-02-4042-23/19
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење конкурсне документације (49kB)
Одлука о измени конкурсне документације (651kB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештењео закљученом уговору (56kB)
06.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа опретаора - ВИП сервиси
Редни број: 1-02-4042-37/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (141kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (209kB)
Одлука о додели уговора (190kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
16.12.2019.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори