Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – израда студијe „Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију“
Редни број: 1-02-4047-2/19
Конкурсна документација (164kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (157kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
04.04.2019.
Јавна набавка услуга – чишћење службених просторија и објеката Агенције, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-4/19
Конкурсна документација (190kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора о додели уговора за Партију И и обустави поступка за Партију ИИ (228kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИИ (76kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (87kB)
04.04.2019.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-4/19
Конкурсна документација (392kB)
Позив за подношење понуда (160kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (76kB)
09.04.2019.
Јавна набавка услуга – анализа развоја поштанског тржишта у складу са ECOMPRO програмом
Редни број: 1-02-4047-5/19
Конкурсна документација (242kB)
Позив за подношење понуда (285kB)
Одлука о додели уговора (261kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.04.2019.
Јавна набавка добара – гориво за возила, на три године
Редни број: 1-02-4042-1/19
Позив за подношење понуде (113kB)
Конкурсна документација (546kB)
Одлука о додели уговора (158kB)
15.04.2019.
Јавна набавка услуга – физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције
Редни број: 1-02-4042-9/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Измењена конкурсна документација 05042019-1 (159kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05042019-1 (113kB)
Појашњење конкурсне документације 12042019-1 (117kB)
Одлука о додели уговора (214kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – систем за симулацију интернет напада
Редни број: 1-02-4042-6/19
Позив за подношење понуда (109kB)
Конкурсна документација (266kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (175kB)
Одлука о додели уговора (381kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-6/19
Конкурсна документација (136kB)
Позив за подношење понуде (103kB)
Одлука о додели уговора (117kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
23.04.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (578kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (337kB)
Измена конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (422kB)
Измена конкурсне документације 2 (624kB)
Одлука о обустави поступка (1MB)
Обавестење о обустави поступка (270kB)
06.05.2019.
Јавна набавка радова – ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина
Редни број: 1-02-4047-8/19
Конкурсна документација (757kB)
Позив за подношење понуда (281kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (835kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (967kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (137kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (158kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (441kB)
Одлука о додели уговора (393kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
08.05.2019.
Jавнa набавкa услуга – посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-13/19
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (623kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (198kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (234kB)
15.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање дизел-електричних агрегата у хибридним системима на даљински управљаним контролно-мерним станицама, са испоруком горива, на две године
Редни број: 1-02-4042-12/19
Конкурсна документација (340kB)
Позив за подношење понуда (121kB)
Одлука о додели уговора (313kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
16.05.2019.
Јавна набавка добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/19
Позив за подношење понуда (108kB)
Конкурсна документација (243kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (179kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (192kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 3 (237kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (61kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (53kB)
17.05.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Редни број: 1-02-4047-9/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (139kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (104kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
20.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање новог теренског возила у гарантном року, на две године
Редни број: 1-02-4047-13/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (145kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање запослених
Редни број: 1-02-4047-14/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о обустави поступка (147kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
23.05.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-2/19
Конкурсна документација (338kB)
Позив за подношење понуда (721kB)
Појашњење конкурсне документације 17052019-1 (184kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-1 (83kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-2 (152kB)
Одлука о додели уговора (452kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (68kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (74kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (89kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (95kB)
24.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на период од три године
Редни број: 1-02-4047-11/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
30.05.2019.
Јавна набавка добара – систем за управљање и заштиту web сервиса са гаранцијом од 3 године
Редни број: 1-02-4042-5/19
Конкурсна документација (584kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (149kB)
Појашњење 2 (110kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – угоститељске услуге – пружање услуге ресторана на територији Града Београда
Редни број: 1-02-4047-10/19
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (580kB)
Конкурсна документација (16MB)
Одлука о додели Уговора (262kB)
Обавештење о закљученом уговору (540kB)
07.06.2019.
Претходна
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори