Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом за 2018. годину
Редни број: 1-02-4042-7/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (410kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
10.06.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Редни број: 1-02-4047-15/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (136kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
11.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-7/19
Конкурсна документација (288kB)
Позив за подношење понуде (100kB)
Одлука о измени конкурсне документације (87kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (85kB)
Измена конкурсне документације (288kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (58kB)
Одлука о додели уговора (338kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
18.06.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-16/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Одлука о додели уговора (142kB)
Обавештење о закљученом уговору (502kB)
21.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање софтвера, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-10/19
Конкурсна документација (23MB)
Позив за подношење понуда (621kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (529kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (38kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 портал_сл гласник (344kB)
24.06.2019.
Јавна набавка добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-12/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о измени конкурсне документације (121kB)
Одлука о додели уговора (135kB)
Обавештење о закљученом уговору (284kB)
27.06.2019.
Јавна набавка услуга – мерење и анализа параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-14/19
Конкурсна документација (358kB)
Позив за подношење понуда (106kB)
Појасњење Конкурсне документације 1 (335kB)
Одлука о додели уговора (404kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
04.07.2019.
Јавна набавка добара – опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом
Редни број: 1-02-4042-15/19
Конкурсна документација (729kB)
Позив за подношење понуде (105kB)
Одлука о додели уговора (186kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.07.2019.
Чишћење службених просторија и објекатагенције - КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-17/19
Конкурсна документација (154kB)
Позив за подношење понуда (557kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (424kB)
15.07.2019.
Услуге осигурања - осигурање запослених
Редни број: 1-02-4047-18/19
Позив за подношење понуда (194kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
15.07.2019.
Јавна набавка добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-40/18
Конкурсна документација (3MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о измени конкурсне документације (319kB)
Одговор на додатно појашњење (66kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава број 2 (514kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (244kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 са прилозима (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 3 (509kB)
Одлука о изменама и допунама конкурсне документације број 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда оригинал wорд - број 4 (632kB)
Одлука о додели уговора финал (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (451kB)
19.07.2019.
Услуге организовања конференција и других догађаја
Редни број: 1-02-4047-22/19
Позив за подношење понуда (104kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
31.07.2019.
Одржавање неттест апликације и зависни трошкови закупа преносних капацитета и сервера
Редни број: 1-02-4047-19/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (580kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (527kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (446kB)
16.08.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом
Редни број: 1-02-4042-17/19
Конкурсна документација (321kB)
Позив за подношење понуда (143kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (72kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (66kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (69kB)
Појашњење конкурсне документације 4 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 5 (54kB)
Одлука о додели уговора (455kB)
Обавештење о закљученом уговору (107kB)
20.08.2019.
Одржавање возила ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4042-20/19
Позив за подношење понуда (153kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одговор на питање заинтересованог лица 1 (60kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (167kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 3 (121kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 2 (104kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22082019-1 (181kB)
Измењена конкурсна документација 22082019-1 (406kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22082019-1 (73kB)
Одлука о обустави поступка за Партију В – одржавање возила марке ЛАДА (150kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија В (74kB)
Одлука о додели уговора - Партије И, ИИ, ИИИ, ИВ, ВИ и ВИИ (407kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (80kB)
Овлашћење - Аутокомерц (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (80kB)
29.08.2019.
Електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-24/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (7MB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
02.09.2019.
Набавка тонера за штампаче
Редни број: 1-02-4047-24/19
Конкурсна_ЈНМВ-1-02-4047-24-19 (13MB)
Позив за подношење понуда (565kB)
Додатно појашњење (43kB)
Одлука о измени конкурсне документације (117kB)
Одлука о додели уговора финал (1MB)
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму (247kB)
03.09.2019.
Услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Редни број: 1-02-4047-23/19
Позив за подношење понуда (159kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење (45kB)
Додатно појашњење 2 (78kB)
Додатно појашњење 3 (63kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (884kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Одлука 2 о измени и допуни конкурсне документације (835kB)
Додатно појашњење 4 (67kB)
Додатно појашњење 5 (40kB)
Додатно појашњење 6 (45kB)
Одлука о додели уговора (307kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
06.09.2019.
Kонтролно мерно возило
Редни број: 1-02-4042-19/19
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење 1 (47kB)
Додатно појашњење 2 (44kB)
Додатно појашњење 3 (41kB)
Додатно појашњење 4 (51kB)
Додатно појашњење 5 (60kB)
Одлука о обустави поступка (489kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
10.09.2019.
Одржавање уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима Агенције на две године
Редни број: 1-02-4047-20/19
Позив за поношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (150kB)
Појашњење конкурсне документације 09092019-1 (149kB)
Одлука о додели уговора (302kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
12.09.2019.
Претходна
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори