Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 18 19 20 22 23 24 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-16/19
Позив за подношење понуда (150kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (241kB)
Обавештење о бустави поступка (59kB)
13.09.2019.
Оптимизација предикционих модела за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI, са одржавањем
Редни број: 1-02-4042-18/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (202kB)
Одлука о обустави поступка (220kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
16.09.2019.
Рачунарске компоненте
Редни број: 1-02-4042-28/19
Конкурсна документација (163kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о додели уговора (280kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
23.09.2019.
Додатно одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ни
Редни број: 1-02-4047-26/19
Конкурсна документација (820kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о додели уговора (300kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
27.09.2019.
Изградња електроенергетског привода на локацији ДУКМС Јелица
Редни број: 1-02-4047-25/19
Конкурсна документација (759kB)
Прилог Конкурсној документацији (7MB)
Позив за подношење понуда (111kB)
01.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја Ратела
Редни број: 1-02-4042-26/19
Позив за подношење понуда (143kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (119kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (47kB)
Одлука о обустави поступка (4MB)
Обавештење о обустави поступка (62kB)
02.10.2019.
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТИМА КМЦ БЕОГРАД И КМЦ НИШ, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Редни број: 1-02-4047-21/19
Конкурсна документација (613kB)
Позив за подношење понуде (112kB)
Одлука о додели уговора (151kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
03.10.2019.
Одржавање мерне опреме, на две године
Редни број: 1-02-4042-21/19
Позив за подношење понуда (144kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (77kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (59kB)
Одлука о измени конкурсне документације (724kB)
Одлука о закључењеу оквирног споразума (260kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (48kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
07.10.2019.
Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-30/19
Конкурсна документација (1003kB)
Позив за подношење понуда (137kB)
Одлука о обустави поступка (209kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
14.10.2019.
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Редни број: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Редни број: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
21.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Редни број: 1-02-4047-28/19
Конкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (92kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (62kB)
31.10.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Редни број: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Редни број: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Редни број: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
Обавештење о закљученом уговору (56kB)
07.11.2019.
Претходна
First (1) ... 18 19 20 22 23 24 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори