Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Одржавање мерне опреме, на две године
Redni broj: 1-02-4042-21/19
Позив за подношење понуда (144kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (77kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (59kB)
Одлука о измени конкурсне документације (724kB)
Одлука о закључењеу оквирног споразума (260kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (48kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
07.10.2019.
Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Redni broj: 1-02-4042-30/19
Конкурсна документација (1003kB)
Позив за подношење понуда (137kB)
Одлука о обустави поступка (209kB)
Oбавештење о обустави поступка (65kB)
14.10.2019.
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Redni broj: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Redni broj: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
21.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Redni broj: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Redni broj: 1-02-4047-28/19
Koнкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (92kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (62kB)
31.10.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Redni broj: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Redni broj: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Redni broj: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Redni broj: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
Обавештење о закљученом уговору (56kB)
07.11.2019.
Тест интегритета информационог система
Redni broj: 1-02-4047-30/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (994kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.11.2019.
Услуга израде пројектне документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра
Redni broj: 1-02-4042-22/19
Конкурсна документација (365kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Одлука о додели уговора (400kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
25.11.2019.
Обука за запослене из области информационе безбедности и технологије
Redni broj: 1-02-4047-34/19
Позив за подношење понуда (151kB)
Конкурсна документација (374kB)
Појашњење конкурсне документације 19112019-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 20112019-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 22112019-1 (81kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22112019-1 (254kB)
Измењена конкурсна документација 22112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22112019-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27112019-1 (71kB)
Појашњење конкурсне документације 27112019-1 (63kB)
Измењена конкурсна документација 27112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27112019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора за Партије I до VIII и о обустави поступка за Партију IX (361kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија IX (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (86kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VIII (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија IV (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија V (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VI (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VII (80kB)
02.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-40/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (63kB)
04.12.2019.
Продужење одржавања за уређаје и обезбеђење репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама агенције, на три године
Redni broj: 1-02-4042-34/19
Позив за подношење понуда (168kB)
Конкурсна документација (992kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
05.12.2019.
Канцеларијски материјал, на две године
Redni broj: 1-02-4047-37/19
Позив за подношење понуда (148kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације (237kB)
Конкурсна документација - измена и допуна (165kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
05.12.2019.
Одржавање мрежне опреме на три године
Redni broj: 1-02-4042-32/19
Конкурсна документација (155kB)
Позив за подношење понуде (110kB)
Одлука о обустави поступка (117kB)
Обавештење о обустави поступка (76kB)
05.12.2019.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori