Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - Модификације система ЦБПБ
Редни број: 1-02-4042-35/15
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (246kB)
Одлука о додели уговора (81kB)
Обавештење о закљученом уговору (55kB)
10.12.2015.
ЈН услуга - Одржавање КМЦ Београд и КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-17/15
Конкурсна документација (15MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (963kB)
Обавештење о обустави поступка (600kB)
08.12.2015.
ЈН услуга - Одржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање контролно-мерне опреме
Редни број: 1-02-4042-29/15
П О З И В (141kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (740kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (96kB)
ОДЛУКА о додели уговора - Партије 1,2,3 (135kB)
ОДЛУКА о обустави поступка- ПАртије 4 и 5 (140kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- ТЕСЦОМ (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- ИБИС - Партија 3- ХП НАРДА (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- ИРИТЕЛ - Партија 1 (97kB)
08.12.2015.
ЈН добара - даљинска мерна станица и даљински управљани мерни пријемници
Редни број: 1-02-4042-34/15
Позив за подношење понуда (115kB)
Конкурсна документација (260kB)
Појашњење конкурсне документације 13112015-1 (75kB)
Одлука о додели уговора (85kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
03.12.2015.
ЈН добара - Софтвер за телекомуникациону инфраструктуру и одржавање
Редни број: 1-02-4042-28/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (432kB)
Појашњење конкурсне документације 27102015-1 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 29102015-1 (68kB)
Појашњење конкурсне документације 04112015-1 (62kB)
Појашњење конкурсне документације 06112015-1 (75kB)
Појашњење конкурсне документације 18112015-1 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 24112015-1 (71kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
30.11.2015.
ЈН услуга - брза достава поште
Редни број: 1-02-4047-22/15
Позив за подношење понуда (125kB)
Конкурсна документација (247kB)
Појашњење конкурсне докуметације 20112015-1 (85kB)
Одлука о измени конкурсне документације 20112015-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (70kB)
Одлука о додели уговора (111kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
25.11.2015.
ЈН радова - Монтажно-демонтажни стубови и припрема локација за даљински упраљане мерне станице
Редни број: 1-02-4042-22/15
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (285kB)
Појашњење конкурсне документације 27102015-1 (68kB)
Појашњење конкурсне документације 04112015-1 (78kB)
Појашњење конкурсне документације 06112015-1 (72kB)
Појашњење конкурсне документације 16112015-1 (148kB)
Појашњење конкурсне документације 19112015-1 (51kB)
Појашњење конкурсне документације 19112015-2 (83kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
23.11.2015.
ЈН добара - стручна литература
Редни број: 1-02-4044-7/15
Обавештење о покретању поступка (78kB)
Конкурсна докуметација (310kB)
Одлука о додели уговора (179kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (71kB)
Обавештење о закљученом уговору - Цекос Ин (67kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (66kB)
Обавештење о закљученом уговору - Глосаријум (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (70kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЛеx (69kB)
19.11.2015.
ЈН добара - Акумулаторске батеријe, мерни каблови, адаптери, конектори и прибор
Редни број: 1-02-4047-15/15
Конкурсна документација (12MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (934kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (988kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (616kB)
17.11.2015.
ЈН услуга - Обуке - информационе технологије
Редни број: 1-02-4047-20/15
П О З И В (106kB)
Конкурсна документација (742kB)
ОДЛУКА о измени КД (50kB)
ОДЛУКА о продужењу рока (46kB)
ОДЛУКА о додели уговора - Партије 1,3,4,7 (109kB)
ОДЛУКА о обустави- Партије 2 и 6 (104kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка- Партија 2 и 6 (90kB)
11.31х - Достављање понуде (54kB)
11.44х - Достављање понуде (86kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уг.- Партија 1- ВМ wаре (57kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о зак. уогвору- Партија 4- Мицрософт (67kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- ПАртија 3 - МyСQЛ (54kB)
ОДЛУКА о додели Уговора - Партија 5- Еццентриx (104kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 5- ЈАВА (74kB)
16.11.2015.
ЈН услуга - Одржавање рачунарске и мрежне опреме
Редни број: 1-02-4042-33/15
П О З И В (134kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (770kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - БИРО ИТ (64kB)
ОДЛУКА о додели уговора (125kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- Информатика (57kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- БИРО ИТ (98kB)
Фајл је обрисан са фајл система
10.11.2015.
ЈН услуга - брза достава поште
Редни број: 1-02-4047-21/15
Позив за подношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (247kB)
Одлука о обустави поступка (68kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (64kB)
05.11.2015.
ЈН добара - Продужење подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, за три године
Редни број: 1-02-4042-30/15
П О З И В (129kB)
Конкурсна документација (367kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (89kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (72kB)
27.10.2015.
ЈН услуга – Путно осигурање
Редни број: 1-02-4042-31/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (234kB)
Одлука о додели уговора (89kB)
Обавештење о закљученом уговору (55kB)
05.10.2015.
ЈН услуга - прес клипинг
Редни број: 1-02-4047-19/15
ПОЗИВ за подношење понуда (100kB)
Конкурсна документација (354kB)
ОДЛУКА о додели уговора (84kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (52kB)
29.09.2015.
ЈН добара - Aнализатор спектра
Редни број: 1-02-4042-26/15
Позив за подношење понуда (135kB)
Конкурсна документација (248kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
25.09.2015.
ЈН добара - Tонери
Редни број: 1-02-4042-27/15
ПОЗИВ за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (506kB)
Појашњење конкурсне документације (79kB)
Измена Конкурсне документације (52kB)
ОДЛУКА о измени КД (65kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- АИГО (59kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АЛТИ (47kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (54kB)
24.09.2015.
ЈН услуга - превођење
Редни број: 1-02-4047-16/15
П О З И В (118kB)
Конкурсна документација (192kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњањем- БЕПтрансалтаионс (60kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (58kB)
15.09.2015.
ЈН услуга - прес клипинга
Редни број: 1-02-4047-18/15
Позив за подношење понуда (104kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Појашњење конкурсне документације (147kB)
Одлука о измени Конкурсне документације и пречишћен текст Конкурсне документације (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (70kB)
08.09.2015.
ЈН добара - Гориво
Редни број: 1-02-4042-20/15
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (908kB)
Измене конкурсне документације (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (781kB)
07.09.2015.
Претходна
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори