Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – терминална опрема
Редни број: 1-02-4047-32/18
Позив за подношење понуде (98kB)
Конкурсна документација (491kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и тонери, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-35/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (62kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (25kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (58kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (56kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (56kB)
Одлука о додели уговора (140kB)
Одлука о обустави поступка (169kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (41kB)
Обавестење о обустави поступка (36kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Редни број: 1-02-4047-22/18
Конкурсна документација (274kB)
Позив за поношење понуда (289kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - ВИП сервиси
Редни број: 1-02-4047-23/18
Конкурсна документација (276kB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга - одржавање уређаја и обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања
Редни број: 1-02-4047-31/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (62kB)
Одлука о додели уговора (232kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком сервиси
Редни број: 1-02-4047-21/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп интернета са изнајмљивањем сервера на локацији испоручиоца за период од три године
Редни број: 1-02-4047-29/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (58kB)
Појасњење конкурсне документације број 2 (34kB)
Појасњење конкурсне документације број 3 (32kB)
Одлука о додели уговора (189kB)
Обавештење о закљученом уговору (47kB)
24.12.2018.
Jавнa набавкa услуга – закуп оптичких влакана за повезивање даљинских станица
Редни број: 1-02-4047-33/18
Позив за подношење понуда (274kB)
Конкурсна документација (244kB)
Одлука о додели уговора (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
26.12.2018.
Јавна набавка услуга - израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4044-6/18
Конкурсна документација (277kB)
Обавештење о покретању поступка (598kB)
Одлука о додели уговора (281kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
08.01.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-36/18
Конкурсна документација (3MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (59kB)
Одлука о додели уговора и обустави поступка (210kB)
Обавестење о обустави поступка (1MB)
14.01.2019.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-27/18
Конкурсна документација (329kB)
Позив за подношење понуда (152kB)
Појашњење конкурсне документације (74kB)
Измењена конкурсна документација (328kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (74kB)
Одлука о измени конкурсне документације (264kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (73kB)
29.01.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-41/18
Конкурсна документација (267kB)
Позив за подношење понуда (311kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
05.02.2019.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-39/18
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (506kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
08.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – одржавање теренских возила у гарантном року, на две године
Редни број: 1-02-4047-37/18
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (127kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (72kB)
12.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – дизајн за електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, израда мултимедијалних садржаја, по партијама
Редни број: 1-02-4047-38/18
Конкурсна документација (210kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (385kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (104kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (112kB)
20.02.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4047-30/18
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (116kB)
27.02.2019.
Јавна набавка услуга – ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израде акта о процени ризика за сва новонастала места, по партијама, на две године
Редни број: 1-02-4047-1/19
Конкурсна документација (563kB)
Позив за подношење понуда (601kB)
Појашњење конкурсне документације број 1 (656kB)
Појашњење конкурсне документације број 2 (735kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (496kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (502kB)
15.03.2019.
Јавна набавка услуга - физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције, за период од 6.4.2019. до 6.5.2019. године
Редни број: 1-02-4044-1/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (141kB)
Конкурсна документација (503kB)
Одлука о обустави поступка (267kB)
Обавештење о обустави поступка (77kB)
01.04.2019.
Јавна набавка услуга – мобилна телефонија, на две године
Редни број: 1-02-4042-3/19
6 Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (543kB)
Измена конкурсне документације 1 (13MB)
Појашњење конкурсне документације (1002kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ УЈН (285kB)
Одлука о додели уговора финал (7MB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
02.04.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-3/19
Конкурсна документација (7MB)
Позив за подношење понуда (163kB)
Појашњење конкурсне документације 29032019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора (340kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИИ (75kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИВ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија В (90kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (87kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (78kB)
03.04.2019.
Претходна
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори