Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН добара - Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C
Редни број: 1-02-4042-17/15
Позив за подношење понуда (119kB)
Конкурсна документација (358kB)
Појашњење конкурсне документације 19052015-1 (55kB)
Обавештење о закљученом уговору (68kB)
01.06.2015.
ЈН добра - Расветна опрема и акумулаторске батеријe
Редни број: 1-02-4047-9/15
Конкурсна документација- (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (917kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (806kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 2 (535kB)
25.05.2015.
ЈН добара-канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4042-3/15
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (922kB)
Измена конкурсне документације (2MB)
Обавестење о обустави поступка (493kB)
15.05.2015.
ЈН добара - Контролно-мерна возила
Редни број: 1-02-4042-9/15
Претходно обавештење (76kB)
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (606kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-2 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 27042015-1 (136kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27042015-1 (50kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-1 (67kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-2 (165kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-1 (70kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-2 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 05052015-1 (70kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05052015-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-3 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11052015-1 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-2 (72kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-3 (84kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступцима јавних набавки (62kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
15.05.2015.
ЈН добара - Eлектрична енергија
Редни број: 1-02-4042-15/15
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (501kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
12.05.2015.
ЈН услуга - Заступање пред судовима
Редни број: 1-02-4042-12/15
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (223kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву 27042015-1 (70kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (70kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
11.05.2015.
ЈН услуга - посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4044-3/15
Конкурсна документација (371kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (74kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ (61kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ 2 (89kB)
ОДЛУКА о додели уговора (131kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (58kB)
08.05.2015.
ЈН услуга - систематских прегледа запослених
Редни број: 1-02-4047-12/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (438kB)
ОДЛУКА о измени КД (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењима конкурсне документације (96kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
30.04.2015.
ЈН услуга - Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-1/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (410kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (52kB)
Појашњење конкурсне документације 21042015-1 (76kB)
Обавештење о закљученом уговору (88kB)
28.04.2015.
ЈН услуга - Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4042-11/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (558kB)
ОДГОВОР на захтеве за додатним појашњењем - ХРГ и ТТИ (98kB)
ОДЛУКА о измени КД (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обуустави поступка (54kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- ХОТЕЛ у земљи (58kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- ХОТЕЛ ино (56kB)
21.04.2015.
ЈН услуга - Одржавање, технички преглед и прање службених возила
Редни број: 1-02-4047-3/15
Позив за подношење понуда (175kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву АК Боки (222kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Беоауто (56kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о измени конкурсне документације (123kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-1 (125kB)
Одлука о измени конкурсне документације 09042015-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-2 (43kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-3 (78kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИВ (80kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (88kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИИ (74kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИX (83kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију В (58kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ВИИИ (61kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију X (77kB)
17.04.2015.
ЈН добара - Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C
Редни број: 1-02-4042-8/15
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (226kB)
Појашњење конкурсне документ. по захетву "Бел Сyстемс" (59kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (62kB)
30.03.2015.
ЈН радова - Замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-6/15
Позив за подношење понуда (3MB)
Конкурсна документација (23MB)
Обавештење о закљученом уговору партија И (879kB)
Обавештење о закљученом уговору партија ИИ (885kB)
18.03.2015.
ЈН добара - Летње и зимске гуме за моторна путничка и теретна возила
Редни број: 1-02-4047-1/15
Конкурсна документација (17MB)
Позив за подношење понуда (961kB)
Појасњење конкурсне документације (457kB)
Појасњење конкурсне документације 2 (470kB)
Обавештење о закљученом уговору (856kB)
17.03.2015.
ЈН добара - пригодне поштанске марке
Редни број: 1-02-4044-2/15
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (51kB)
Конкурсна документација (419kB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
13.03.2015.
ЈН услуга - Студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-2/15
П О З И В (121kB)
Конкурсна документација (524kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД- ТЕРА, ДЕЛЛОИТЕ, КПМГ (214kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЦЕС Мецон (67kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- КПМГ (62kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (69kB)
12.03.2015.
ЈН услуга - Чишћењe службених просторија
Редни број: 1-02-4042-4/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (260kB)
Одговор на захтев за појашњење - Варност Фитеп (91kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Крол Хоусекеепинг" (121kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
12.03.2015.
ЈН добара - Mатеријал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-10/15
П О З И В (100kB)
Конкурсна документација (188kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (59kB)
11.03.2015.
ЈН услуга - Oбезбеђења КМЦ Ниш и Добановци
Редни број: 1-02-4042-5/15
П О З И В (128kB)
Конкурсна документација (202kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
10.03.2015.
ЈН услуга - Угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-5/15
Конкурсна документација (5MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (64kB)
Појашњење конкурсне документације (1MB)
Обавештење о обустави поступка (499kB)
Обавештење о закљученом уговору (851kB)
25.02.2015.
Претходна
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори