Претрага: Пронађи
Loading...

Упитници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

Електронски упитници и извештаји који се подносе Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге су датотеке у PDF формату са активираним пољима за унос информација, који се од 2012. шаљу у електронском облику Агенцији путем емаил-а или Интернет шалтера. 

Агенција на описани начин прикупља следеће обрасце:

 1. Упитнике са листом индикатора (Обрасци ГИТ и ГИФ)

 2. Годишње извештаје о параметрима квалитета (обрасци ППК)

 3. Упитнике за пружање података од значаја за утврђивање висина накнада за обављање делатоности електронских комуникација (образац ИФН)

 4. Упитник за пружање податка од значаја за утврђивање висине накнаде за нумерацију (образац НУМ)

Контрола квалитета услуга

 • ГИИ 2018 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2018 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-2 2018 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-4 2018 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2018 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2018 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ППК-1 2018 1.1 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији.pdf
 • ППК-21 2018 1. ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже.pdf
 • ППК-22 2018 1. ППК-22 - Извештај o параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA).pdf
 • ППК-4 2018 1.ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа.pdf
 • ППК-3 2018 1. ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета.pdf
 • ППК-5 2018 1.- ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја.pdf
 • ГИТ-1 2018 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • РАП-1 2018 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-7 2018 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • РАП-2 2018 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-3 2018 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ИФН КПО 2018 ИФН КПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОШТАНСКЕ ОПЕРАТОРЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ВАН ДОМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2018. годину.pdf
 • ИФН JПО 2018 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2018 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2019. години.pdf
 • ИФН 2018 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.pdf
 • ГИФ-1 2018 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2018 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2018 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2018 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-5 2018 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2018 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-7 2018 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИВ 2018 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • НУМ 2020 НУМ - УПИТНИК ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА НУМЕРАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ.pdf
 • ГИТ-1 2019 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2019 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2019 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИТ-4 2019 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2019 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2019 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2019 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИП 2019 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ГИИ 2019 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ППК-3 2019 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2019. годину.pdf
 • ППК-4 2019 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2019. годину.pdf
 • ППК-5 2019 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2019. годину.pdf
 • ППК-1 2019 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2019. годину.pdf
 • ППК-2 2019 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2019. годину.pdf
 • РАП-1 2019 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2019 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ППК-21 2019 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2019. годину.pdf
 • КИ-2 2020 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • КИ-3 2020 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • КИ-4 2020 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • КИ-5 2020 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА.pdf
 • ГИВ 2019 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • ГИФ-1 2019 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2019 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2019 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2019 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-5 2019 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2019 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-7 2019 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ИФН 2020 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2019. години.pdf
 • ИФН 2020 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2020. години.pdf
 • ЈПО 2019 ЈПО-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2019 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2019 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН ОПО 2019 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2020. годину.pdf
 • ИФН ОПО 2019 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2019. годину.pdf
 • ИФН ОПО 2019 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2019. годину.pdf
 • ППК-21 2020 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2020. годину.pdf
 • ППК-1 2020 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2020. годину.pdf
 • ППК-3 2020 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2020. годину.pdf
 • ППК-4 2020 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2020. годину.pdf
 • ППК-5 2020 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2020. годину.pdf
 • ППК-2 2020 1. ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи.pdf
 • ППК-2 2020 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2020. годину.pdf
 • НУМ 2021 НУМ - УПИТНИК ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА НУМЕРАЦИЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • РАП-1 2020 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2020 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ЈПО 2020 ЈПО-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2020. ГОДИНУ.pdf
 • ГИИ 2020 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2020 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-1 2020 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2020 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2020 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИТ-4 2020 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2020 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2020 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2020 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • КИ-1 2020 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2021.pdf
 • ГИФ-4 2020 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-7 2020 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-1 2020 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2020 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2020 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-5 2020 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2020 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИВ 2020 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q2 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2021.pdf
 • ИФН 2020 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2021. години.pdf
 • ИФН 2020 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2020 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2020. години.pdf
 • ИФН JПО 2020 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2020. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН ОПО 2020 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2020. годину.pdf
 • ИФН ОПО 2020 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2021. годину - попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2021. години.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q3 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q3 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q3 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q3 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q3 2021.pdf
 • НУМ 2022 ОБРАЗАЦ: Подаци о оператору и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар 2021. године.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q4 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q4 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q4 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q4 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q4 2021.pdf
 • РАП-1 2021 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2021 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ППК-3 2021 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2021. годину.pdf
 • ППК-4 2021 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2021. годину.pdf
 • ППК-5 2021 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2021. годину.pdf
 • ППК-1 2021 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2021. годину.pdf
 • ППК-21 2021 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2021. годину.pdf
 • ГИТ-1 2021 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2021 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2021 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИТ-4 2021 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2021 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2021 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2021 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИИ 2021 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2021 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ППК-2 2021 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2021. годину.pdf
 • ГИФ-1 2021 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2021 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2021 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2021 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-5 2021 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2021 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-7 2021 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2021. години.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2022. години.pdf
 • ИФН ОПО 2021 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2021. годину.pdf
 • ИФН ОПО 2021 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2022. годину - попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2022. години.pdf
 • ИФН JПО 2021 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2022.pdf
 • ГИВ 2021 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КРАП-1 2022 KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q2 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2022.pdf
 • КРАП-1 2022 KРАП-1 Квартални извештај за други квартал (Q2) за операторе курирских услуга.pdf
 • КРАП-2 Q2 2022 2022 KРАП-2 Квартални извештај за други квартал (Q2) 2022. године за операторе експрес услуга.pdf
 • КРАП-1 Q3 2022 2022 KРАП-1 Квартални извештај за трећи квартал (Q3) за операторе курирских услуга за 2022. годину.pdf
 • КРАП-2 Q3 2022 2022 KРАП-2 Квартални извештај за трећи квартал (Q3) 2022. године за операторе експрес услуга.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q3 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q3 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q3 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q3 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q3 2022.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q4 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q4 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q4 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q4 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q4 2022.pdf
 • КРАП-1 Q4 2022 2022 KРАП-1 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) за операторе курирских услуга за 2022. годину.pdf
 • КРАП-2 Q4 2022 2022 KРАП-2 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) 2022. године за операторе експрес услуга.pdf
 • НУМ 2023 ОБРАЗАЦ: Подаци о оператору и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар 2022. године.pdf
 • РАП-1 2022 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2022 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ЈПО 2022 ЈПО-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ППК-1 2022 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2022. годину.pdf
 • ППК-2 2022 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2022. годину.pdf
 • ППК-3 2022 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2022. годину.pdf
 • ППК-4 2022 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2022. годину.pdf
 • ППК-5 2022 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2022. годину.pdf
 • ППК-21 2022 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2022. годину.pdf
 • ГИИ 2022 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2022 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-1 2022 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2022 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2022 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИТ-4 2022 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2022 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2022 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2022 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ИФН 2022 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН ОПО 2022 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2022. годину.pdf
 • ИФН JПО 2022 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ГИФ-1 2022 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2022 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-4 2022 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-6 2022 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-3 2022 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-5 2022 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-7 2022 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИВ 2022 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КИ-5 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2023.pdf
 • КИ-2 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2023.pdf
 • КИ-4 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2023.pdf
 • КИ-1 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2023.pdf
 • КИ-3 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2023.pdf
 • КРАП-1 Q1 2023 2023 KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга за 2023. годину v2.pdf
 • КРАП-2 Q1 2023 2023 KРАП-2 Квартални извештај за први квартал (Q1) 2023. године за операторе експрес услуга v2.pdf