Pretraga: Pronadji
Loading...

Upitnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Elektronski upitnici i izveštaji koji se podnose Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su datoteke u PDF formatu sa aktiviranim poljima za unos informacija, koji se od 2012. šalju u elektronskom obliku Agenciji putem email-a ili Internet šaltera. 

Agencija na opisani način prikuplja sledeće obrasce:

 1. Upitnike sa listom indikatora (obrasci GIT i GIF)

 2. Godišnje izveštaje o parametrima kvaliteta (obrasci PPK)

 3. Upitnike za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknada za obavljanje delatonosti elektronskih komunikacija (obrazac IFN)

 4. Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade za numeraciju (obrazac NUM)

Контрола квалитета услуга

 • НУМ 2021 НУМ - УПИТНИК ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА НУМЕРАЦИЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2021.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q2 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2021.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q3 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q3 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q3 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q3 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q3 2021.pdf
 • НУМ 2022 ОБРАЗАЦ: Подаци о оператору и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар 2021. године.pdf
 • КИ-1 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q4 2021.pdf
 • КИ-2 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q4 2021.pdf
 • КИ-3 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q4 2021.pdf
 • КИ-4 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q4 2021.pdf
 • КИ-5 2021 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q4 2021.pdf
 • РАП-1 2021 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2021 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ППК-3 2021 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2021. годину.pdf
 • ППК-4 2021 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2021. годину.pdf
 • ППК-5 2021 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2021. годину.pdf
 • ППК-1 2021 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2021. годину.pdf
 • ППК-21 2021 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2021. годину.pdf
 • ГИТ-1 2021 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2021 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2021 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИТ-4 2021 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2021 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2021 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2021 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИИ 2021 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2021 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ППК-2 2021 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2021. годину.pdf
 • ГИФ-1 2021 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2021 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2021 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2021 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-5 2021 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2021 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-7 2021 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2021. години.pdf
 • ИФН 2021 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2022. години.pdf
 • ИФН ОПО 2021 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2021. годину.pdf
 • ИФН ОПО 2021 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2022. годину - попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2022. години.pdf
 • ИФН JПО 2021 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2021. ГОДИНУ.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2022.pdf
 • ГИВ 2021 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КРАП-1 2022 KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q2 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2022.pdf
 • КРАП-1 2022 KРАП-1 Квартални извештај за други квартал (Q2) за операторе курирских услуга.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q3 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q3 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q3 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q3 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q3 2022.pdf
 • КИ-1 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q4 2022.pdf
 • КИ-2 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q4 2022.pdf
 • КИ-3 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q4 2022.pdf
 • КИ-4 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q4 2022.pdf
 • КИ-5 2022 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q4 2022.pdf
 • КРАП-1 Q4 2022 2022 KРАП-1 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) за операторе курирских услуга за 2022. годину.pdf
 • КРАП-2 Q4 2022 2022 KРАП-2 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) 2022. године за операторе експрес услуга.pdf
 • НУМ 2023 ОБРАЗАЦ: Подаци о оператору и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар 2022. године.pdf
 • РАП-1 2022 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2022 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ЈПО 2022 ЈПО-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ППК-1 2022 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за 2022. годину.pdf
 • ППК-2 2022 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи за 2022. годину.pdf
 • ППК-3 2022 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавнеговорне услуге која се пружа коришћењем Интернета за 2022. годину.pdf
 • ППК-4 2022 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа за 2022. годину.pdf
 • ППК-5 2022 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја за 2022. годину.pdf
 • ППК-21 2022 ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже за 2022. годину.pdf
 • ГИИ 2022 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ИФН 2022 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН ОПО 2022 ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2022. годину.pdf
 • ИФН JПО 2022 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ.pdf
 • ГИФ-1 2022 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2022 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-4 2022 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-6 2022 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-3 2022 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-5 2022 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-7 2022 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИВ 2022 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КИ-5 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2023.pdf
 • КИ-2 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q1 2023.pdf
 • КИ-4 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2023.pdf
 • КИ-3 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2023.pdf
 • КРАП-1 Q1 2023 2023 KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга за 2023. годину v2.pdf
 • КРАП-2 Q1 2023 2023 KРАП-2 Квартални извештај за први квартал (Q1) 2023. године за операторе експрес услуга v2.pdf
 • КИ-4 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2023.pdf
 • КИ-1 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2023.pdf
 • КИ-1 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2023.pdf
 • КИ-5 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2023.pdf
 • КИ-2 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q2 2023.pdf
 • КИ-3 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2023.pdf
 • КРАП-1 Q2 2023 2023 KРАП-1 Квартални извештај за други квартал (Q2) за операторе курирских услуга за 2023. годину v2.pdf
 • КРАП-2 Q2 2023 2023 KРАП-2 Квартални извештај за други квартал (Q2) 2023. године за операторе експрес услуга.pdf
 • КИ-4 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q3 2023.pdf
 • КИ-5 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q3 2023.pdf
 • КИ-1 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q3 2023.pdf
 • КИ-3 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q3 2023.pdf
 • КИ-2 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q3 2023.pdf
 • КРАП-2 Q3 2023 2023 KРАП-2 Квартални извештај за трећи квартал (Q3) 2023. године за операторе експрес услуга в2.pdf
 • КРАП-1 Q3 2023 2023 KРАП-1 Квартални извештај за трећи квартал (Q3) за операторе курирских услуга за 2023. годину в2.pdf
 • КИ-3 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q4 2023.pdf
 • КИ-1 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q4 2023.pdf
 • КИ-4 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q4 2023.pdf
 • КИ-2 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ МРЕЖЕ - Q4 2023.pdf
 • КИ-5 2023 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q4 2023.pdf
 • КРАП-1 Q4 2023 2023 KРАП-1 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) за операторе курирских услуга за 2023. годину - в2.pdf
 • КРАП-2 Q4 2023 2023 KРАП-2 Квартални извештај за четврти квартал (Q4) 2023. године за операторе експрес услуга-в2.pdf
 • РАП-1 2023 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • РАП-2 2023 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ЈПО 2023 ЈПО-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2023. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН 2023 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ.pdf
 • ППК-5 2023 ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја_2024.pdf
 • ППК-4 2023 ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге приступа интернету и интернет услуге у фиксној електронској комуникационој мрежи на фиксној локацији_2024.pdf
 • ППК-3 2023 ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге и преноса података у јавној мобилној комуникационој мрежи_2024.pdf
 • ППК-2 2023 ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној мобилној комуникационој мрежи на фиксној локацији_2024.pdf
 • ППК-1 2023 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у фиксној мрежи_2024.pdf
 • ГИИ 2023 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ.pdf
 • ГИТ-1 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИТ-2 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-3 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ЈАВНУ ГОВОРНУ УСЛУГУ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИП 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ПАКЕТЕ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-4 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ УСЛУГУ ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИТ-7 2023 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • НУМ 2024 ОБРАЗАЦ: Подаци о имаоцу дозволе и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар 2023. године.pdf
 • ИФН JПО 2023 ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ И ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА - ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2023. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН ОПО 2023 ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2023. годину.pdf
 • ГИФ-2 2023 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-5 2023 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-7 2023 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИИФ 2023 ГИИФ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ.pdf
 • ГИФ-1 2023 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • ГИФ-3 2023 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ЈАВНУ ГОВОРНУ УСЛУГУ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2023 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-6 2023 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА УСЛУГУ ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИВ 2023 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf
 • КИ-1 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q1 2024.pdf
 • КИ-2 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ - Q1 2024.pdf
 • КИ-3 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q1 2024.pdf
 • КИ-4 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q1 2024.pdf
 • КИ-5 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q1 2024.pdf
 • КРАП-1 Q1 2024 2024 KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга за 2024. годину.pdf
 • КРАП-2 Q1 2024 2024 KРАП-2 Квартални извештај за први квартал (Q1) 2024. године за операторе експрес услуга.pdf
 • КРАП-2 Q2 2024 2024 KРАП-2 Квартални извештај за други квартал (Q2) 2024. године за операторе експрес услуга.pdf
 • КРАП-1 Q2 2024 2024 KРАП-1 Квартални извештај за други квартал (Q2) за операторе курирских услуга за 2024. годину.pdf
 • КИ-1 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Q2 2024.pdf
 • КИ-2 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ЈАВНЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ - Q2 2024.pdf
 • КИ-3 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ - Q2 2024.pdf
 • КИ-4 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УСЛУГУ ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА - Q2 2024.pdf
 • КИ-5 2024 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАКЕТЕ УСЛУГА - Q2 2024.pdf