Претрага: Пронађи
Loading...

Достављање ПДФ образаца Агенцији

ПДФ обрасци у електронској форми се достављају Агенцији на два основна начина:

  1. На одговарајуће адресе електронске поште, у зависности од обрасца који шаљете.
  2. Путем Интернет шалтера Агенције, користећи одговарајућу услугу шалтера.

Наравно, било који електронски документ можете и на електронским медијима доставити писарници Агенције.