Претрага: Пронађи
Loading...

Достављање упитника Агенцији

Упитници се шаљу потписани и оверени Агенцији. Уколико немате могућност да квалификовано електронски потпишете електронски образац упитника, одштампан упитник на папиру,  потписан и оверен,  достављате писарници Агенције поред попуњеног електронског упитника.  Обратите пажњу да јединствени број обрасца који се налази у заглављу прве стране упитника (ЈБРО) буде идентичан на папирној и електронској форми упитника који шаљете. 

 

Упитник у електронској форми се достављају Агенцији на два основна начина:

  1. На одговарајуће адресе електронске поште, у зависности од упитника који шаљете.
  2. Путем Интернет шалтера Агенције.

 

Наравно, електронски образац упитника можете и на електронским медијима доставити писарници Агенције.

 

Уколико поседујете квалификовани електронски сертификат и постоји могућност да квалификовано електронски потпишете упитник,  потписане и оверене штампане форме упитника није неопходно достављати на адресу Агенције. У супротном, достављање потписаних и оверених штампаних упитника је обавезно.

 

У прилогу ове стране је упутство за подешавање квалификованог електронског потисивања.

 

За сва техничка питања везана за слање упитника, контактирајте нас на адресу  <eratel@ratel.rs>.

Прилози које можете преузети

  • Подешавање Adobe Acrobat Reader апликације за квалификовано електронско потписивање Упитника
    Према спецификацији ETSI TS 102 778 (PAdES) Part 2