Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – терминална опрема
Redni broj: 1-02-4047-32/18
Позив за подношење понуде (98kB)
Конкурсна документација (491kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и тонери, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-35/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (62kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (25kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (58kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (56kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (56kB)
Odluka o dodeli ugovora (140kB)
Odluka o obustavi postupka (169kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (41kB)
Obavestenje o obustavi postupka (36kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Redni broj: 1-02-4047-22/18
Конкурсна документација (274kB)
Позив за поношење понуда (289kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - ВИП сервиси
Redni broj: 1-02-4047-23/18
Конкурсна документација (276kB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (79kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга - одржавање уређаја и обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања
Redni broj: 1-02-4047-31/18
Konkursna dokumentacija (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (62kB)
Odluka o dodeli ugovora (232kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком сервиси
Redni broj: 1-02-4047-21/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп интернета са изнајмљивањем сервера на локацији испоручиоца за период од три године
Redni broj: 1-02-4047-29/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (58kB)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2 (34kB)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 3 (32kB)
Odluka o dodeli ugovora (189kB)
Обавештење о закљученом уговору (47kB)
24.12.2018.
Jавнa набавкa услуга – закуп оптичких влакана за повезивање даљинских станица
Redni broj: 1-02-4047-33/18
Позив за подношење понуда (274kB)
Kонкурсна документација (244kB)
Одлука о додели уговора (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
26.12.2018.
Јавна набавка услуга - израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4044-6/18
Конкурсна документација (277kB)
Обавештење о покретању поступка (598kB)
Одлука о додели уговора (281kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
08.01.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-36/18
Конкурсна документација (3MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (59kB)
Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka (210kB)
Obavestenje o obustavi postupka (1MB)
14.01.2019.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-27/18
Конкурсна документација (329kB)
Позив за подношење понуда (152kB)
Појашњење конкурсне документације (74kB)
Измењена конкурсна документација (328kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (74kB)
Одлука о измени конкурсне документације (264kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (73kB)
29.01.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-41/18
Конкурсна документација (267kB)
Позив за подношење понуда (311kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
05.02.2019.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Redni broj: 1-02-4047-39/18
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (506kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
08.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – одржавање теренских возила у гарантном року, на две године
Redni broj: 1-02-4047-37/18
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (127kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (72kB)
12.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – дизајн за електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, израда мултимедијалних садржаја, по партијама
Redni broj: 1-02-4047-38/18
Конкурсна документација (210kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (385kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију I (104kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију II (112kB)
20.02.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4047-30/18
Kонкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (116kB)
27.02.2019.
Јавна набавка услуга – ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израде акта о процени ризика за сва новонастала места, по партијама, на две године
Redni broj: 1-02-4047-1/19
Konkursna dokumentacija (563kB)
Позив за подношење понуда (601kB)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1 (656kB)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2 (735kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (496kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (502kB)
15.03.2019.
Јавна набавка услуга - физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције, за период од 6.4.2019. до 6.5.2019. године
Redni broj: 1-02-4044-1/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (141kB)
Конкурсна документација (503kB)
Одлука о обустави поступка (267kB)
Обавештење о обустави поступка (77kB)
01.04.2019.
Јавна набавка услуга – мобилна телефонија, на две године
Redni broj: 1-02-4042-3/19
6 Konkursna dokumentacija (13MB)
Позив за подношење понуда (543kB)
Измена конкурсне документације 1 (13MB)
Појашњење конкурсне документације (1002kB)
Изменe и допуне конкурсне документације 2 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ UJN (285kB)
Odluka o dodeli ugovora final (7MB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
02.04.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-3/19
Конкурсна документација (7MB)
Позив за подношење понуда (163kB)
Појашњење конкурсне документације 29032019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора (340kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија II (75kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa IV (87kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa V (90kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa VI (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa I (87kB)
Обавештење о закљученом уговору Партијa III (78kB)
03.04.2019.
Prethodna
First (1) ... 15 16 17 19 20 21 ... Last (26)
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori