Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
First (1) ... 18 19 20 22 23 24 ... Last (26)
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-16/19
Позив за подношење понуда (150kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (241kB)
Обавештење о бустави поступка (59kB)
13.09.2019.
Оптимизација предикционих модела за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI, са одржавањем
Redni broj: 1-02-4042-18/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (202kB)
Одлука о обустави поступка (220kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
16.09.2019.
Рачунарске компоненте
Redni broj: 1-02-4042-28/19
Конкурсна документација (163kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о додели уговора (280kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
23.09.2019.
Додатно одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ни
Redni broj: 1-02-4047-26/19
Конкурсна документација (820kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о додели уговора (300kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
27.09.2019.
Изградња електроенергетског привода на локацији ДУКМС Јелица
Redni broj: 1-02-4047-25/19
Конкурсна документација (759kB)
Прилог Конкурсној документацији (7MB)
Позив за подношење понуда (111kB)
01.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја Ратела
Redni broj: 1-02-4042-26/19
Позив за подношење понуда (143kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (119kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (47kB)
Одлука о обустави поступка (4MB)
Обавештење о обустави поступка (62kB)
02.10.2019.
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТИМА КМЦ БЕОГРАД И КМЦ НИШ, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Redni broj: 1-02-4047-21/19
Конкурсна документација (613kB)
Позив за подношење понуде (112kB)
Одлука о додели уговора (151kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
03.10.2019.
Одржавање мерне опреме, на две године
Redni broj: 1-02-4042-21/19
Позив за подношење понуда (144kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (77kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (59kB)
Одлука о измени конкурсне документације (724kB)
Одлука о закључењеу оквирног споразума (260kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (48kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
07.10.2019.
Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Redni broj: 1-02-4042-30/19
Конкурсна документација (1003kB)
Позив за подношење понуда (137kB)
Одлука о обустави поступка (209kB)
Oбавештење о обустави поступка (65kB)
14.10.2019.
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Redni broj: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Redni broj: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
21.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Redni broj: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Redni broj: 1-02-4047-28/19
Koнкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (92kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (62kB)
31.10.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Redni broj: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Redni broj: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Redni broj: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Redni broj: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
Обавештење о закљученом уговору (56kB)
07.11.2019.
Prethodna
First (1) ... 18 19 20 22 23 24 ... Last (26)
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori