Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (26)
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4042-7/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (410kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
10.06.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4047-15/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (136kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
11.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Redni broj: 1-02-4047-7/19
Конкурсна документација (288kB)
Позив за подношење понуде (100kB)
Одлука о измени конкурсне документације (87kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (85kB)
Измена конкурсне документације (288kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (58kB)
Одлука о додели уговора (338kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
18.06.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-16/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Одлука о додели уговора (142kB)
Обавештење о закљученом уговору (502kB)
21.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање софтвера, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-10/19
Konkursna dokumentacija (23MB)
Позив за подношење понуда (621kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (529kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (38kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 портал_сл гласник (344kB)
24.06.2019.
Јавна набавка добара – материјал за кафе кухињу
Redni broj: 1-02-4047-12/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о измени конкурсне документације (121kB)
Одлука о додели уговора (135kB)
Обавештење о закљученом уговору (284kB)
27.06.2019.
Јавна набавка услуга – мерење и анализа параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Redni broj: 1-02-4042-14/19
Конкурсна документација (358kB)
Позив за подношење понуда (106kB)
Pojasnjenje Konkursne dokumentacije 1 (335kB)
Одлука о додели уговора (404kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
04.07.2019.
Јавна набавка добара – опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом
Redni broj: 1-02-4042-15/19
Конкурсна документација (729kB)
Позив за подношење понуде (105kB)
Одлука о додели уговора (186kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.07.2019.
Чишћење службених просторија и објекатагенције - КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-17/19
Конкурсна документација (154kB)
Позив за подношење понуда (557kB)
Odluka o dodeli ugovora (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (424kB)
15.07.2019.
Услуге осигурања - осигурање запослених
Redni broj: 1-02-4047-18/19
Позив за подношење понуда (194kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
15.07.2019.
Јавна набавка добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-40/18
Konkursna dokumentacija (3MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о измени конкурсне документације (319kB)
Одговор на додатно појашњење (66kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава broj 2 (514kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (244kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 са прилозима (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда broj 3 (509kB)
Одлука о изменама и допунама конкурсне документације број 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда original word - broj 4 (632kB)
Odluka o dodeli ugovora final (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (451kB)
19.07.2019.
Услуге организовања конференција и других догађаја
Redni broj: 1-02-4047-22/19
Позив за подношење понуда (104kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
31.07.2019.
Одржавање неттест апликације и зависни трошкови закупа преносних капацитета и сервера
Redni broj: 1-02-4047-19/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (580kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (527kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (446kB)
16.08.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом
Redni broj: 1-02-4042-17/19
Конкурсна документација (321kB)
Позив за подношење понуда (143kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (72kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (66kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (69kB)
Појашњење конкурсне документације 4 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 5 (54kB)
Одлука о додели уговора (455kB)
Обавештење о закљученом уговору (107kB)
20.08.2019.
Одржавање возила ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4042-20/19
Позив за подношење понуда (153kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одговор на питање заинтересованог лица 1 (60kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (167kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 3 (121kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 2 (104kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22082019-1 (181kB)
Измењена конкурсна документација 22082019-1 (406kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22082019-1 (73kB)
Одлука о обустави поступка за Партију V – одржавање возила марке ЛАДА (150kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија V (74kB)
Одлука о додели уговора - Партије I, II, III, IV, VI и VII (407kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија IV (80kB)
Овлашћење - Аутокомерц (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VII (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (80kB)
29.08.2019.
Електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-24/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (7MB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
02.09.2019.
Набавка тонера за штампаче
Redni broj: 1-02-4047-24/19
Konkursna_JNMV-1-02-4047-24-19 (13MB)
Позив за подношење понуда (565kB)
Додатно појашњење (43kB)
Одлука о измени конкурсне документације (117kB)
Odluka o dodeli ugovora final (1MB)
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму (247kB)
03.09.2019.
Услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Redni broj: 1-02-4047-23/19
Позив за подношење понуда (159kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење (45kB)
Додатно појашњење 2 (78kB)
Додатно појашњење 3 (63kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (884kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Одлука 2 о измени и допуни конкурсне документације (835kB)
Додатно појашњење 4 (67kB)
Додатно појашњење 5 (40kB)
Додатно појашњење 6 (45kB)
Одлука о додели уговора (307kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
06.09.2019.
Kонтролно мерно возило
Redni broj: 1-02-4042-19/19
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење 1 (47kB)
Додатно појашњење 2 (44kB)
Додатно појашњење 3 (41kB)
Додатно појашњење 4 (51kB)
Додатно појашњење 5 (60kB)
Одлука о обустави поступка (489kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
10.09.2019.
Одржавање уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима Агенције на две године
Redni broj: 1-02-4047-20/19
Позив за поношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (150kB)
Појашњење конкурсне документације 09092019-1 (149kB)
Одлука о додели уговора (302kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
12.09.2019.
Prethodna
First (1) ... 17 18 19 21 22 23 ... Last (26)
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori