Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – израда студијe „Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију“
Redni broj: 1-02-4047-2/19
Конкурсна документација (164kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (157kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
04.04.2019.
Јавна набавка услуга – чишћење службених просторија и објеката Агенције, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-4/19
Конкурсна документација (190kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора о додели уговора за Партију I и обустави поступка за Партију II (228kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија II (76kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (87kB)
04.04.2019.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-4/19
Конкурсна документација (392kB)
Позив за подношење понуда (160kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (76kB)
09.04.2019.
Јавна набавка услуга – анализа развоја поштанског тржишта у складу са ECOMPRO програмом
Redni broj: 1-02-4047-5/19
Конкурсна документација (242kB)
Позив за подношење понуда (285kB)
Одлука о додели уговора (261kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.04.2019.
Јавна набавка добара – гориво за возила, на три године
Redni broj: 1-02-4042-1/19
Позив за подношење понуде (113kB)
Конкурсна документација (546kB)
Одлука о додели уговора (158kB)
15.04.2019.
Јавна набавка услуга – физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције
Redni broj: 1-02-4042-9/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Измењена конкурсна документација 05042019-1 (159kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05042019-1 (113kB)
Појашњење конкурсне документације 12042019-1 (117kB)
Одлука о додели уговора (214kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – систем за симулацију интернет напада
Redni broj: 1-02-4042-6/19
Позив за подношење понуда (109kB)
Конкурсна документација (266kB)
Појашњење Kонкурсне документације 1 (175kB)
Одлука о додели уговора (381kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Redni broj: 1-02-4047-6/19
Конкурсна документација (136kB)
Позив за подношење понуде (103kB)
Одлука о додели уговора (117kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
23.04.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-8/19
Konkursna dokumentacija (11MB)
Позив за подношење понуда (578kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (337kB)
Измена конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (422kB)
Измена конкурсне документације 2 (624kB)
Odluka o obustavi postupka (1MB)
Obavestenje o obustavi postupka (270kB)
06.05.2019.
Јавна набавка радова – ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина
Redni broj: 1-02-4047-8/19
Koнкурсна документација (757kB)
Позив за подношење понуда (281kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (835kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (967kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (137kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (158kB)
Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда (441kB)
Одлука о додели уговора (393kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
08.05.2019.
Jавнa набавкa услуга – посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4042-13/19
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (623kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (198kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (234kB)
15.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање дизел-електричних агрегата у хибридним системима на даљински управљаним контролно-мерним станицама, са испоруком горива, на две године
Redni broj: 1-02-4042-12/19
Koнкурсна документација (340kB)
Позив за подношење понуда (121kB)
Одлука о додели уговора (313kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
16.05.2019.
Јавна набавка добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-11/19
Позив за подношење понуда (108kB)
Конкурсна документација (243kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (179kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (192kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 3 (237kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (61kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (53kB)
17.05.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4047-9/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (139kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (104kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
20.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање новог теренског возила у гарантном року, на две године
Redni broj: 1-02-4047-13/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (145kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање запослених
Redni broj: 1-02-4047-14/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о обустави поступка (147kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
23.05.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-2/19
Конкурсна документација (338kB)
Позив за подношење понуда (721kB)
Појашњење конкурсне документације 17052019-1 (184kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-1 (83kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-2 (152kB)
Одлука о додели уговора (452kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (68kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (74kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (89kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија IV (95kB)
24.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на период од три године
Redni broj: 1-02-4047-11/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
30.05.2019.
Јавна набавка добара – систем за управљање и заштиту web сервиса са гаранцијом од 3 године
Redni broj: 1-02-4042-5/19
Конкурсна документација (584kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (149kB)
Појашњење 2 (110kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – угоститељске услуге – пружање услуге ресторана на територији Града Београда
Redni broj: 1-02-4047-10/19
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (580kB)
Конкурсна документација (16MB)
Одлука о додели Уговора (262kB)
Обавештење о закљученом уговору (540kB)
07.06.2019.
Prethodna
First (1) ... 16 17 18 20 21 22 ... Last (26)
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori