Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 4 5 6 8 9 10 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији
Редни број: 1-02-4044-4/15
Обавештење о покретању поступка (132kB)
Конкурсна документација (260kB)
Одлука о додели уговора (115kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
20.07.2015.
ЈН услуга - Одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна) за 2 године (без обнављања хардвера)
Редни број: 1-02-4042-16/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (442kB)
Појашњење конкурсне документације 16072015-1 (102kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
21.07.2015.
ЈН добара - Систем за контролу квалитета широкопојасних система
Редни број: 1-02-4042-13/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (253kB)
Појашњење конкурсне документације 08072015-1 (56kB)
Одлука о измени конкурсне документације 20072015-1 (75kB)
Обавештење о продужењу рока 20072015-1 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 20072015-1 (117kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
31.07.2015.
ЈН услуга - Oглашавање
Редни број: 1-02-4042-21/15
П О З И В (118kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (895kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (67kB)
04.08.2015.
ЈН добара - Продужење подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, за три године
Редни број: 1-02-4045-2/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (457kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (423kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (4MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (438kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (79kB)
05.08.2015.
ЈН добара - Продужење подршке за софтвер Tripleplay аланизатора квалитета сервиса
Редни број: 1-02-4044-6/15
Конкурсна документација (14MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
ОбавестењеОПокретањуПоступка (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (927kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (2MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације 2 (2MB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (60kB)
10.08.2015.
ЈН добара - Омогућавање „Мultiple streams“ опције за сет портабл мерних уређаја за мерење протока и квалитета сервиса
Редни број: 1-02-4044-5/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (2MB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (3MB)
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1 (1MB)
ОДЛУКА о додели уговора (113kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (56kB)
10.08.2015.
ЈН услуга - Путно осигурање
Редни број: 1-02-4045-3/15
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (381kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (54kB)
12.08.2015.
ЈН услуга - Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4042-25/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (261kB)
Појашњење Конкурсне документације (782kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
25.08.2015.
ЈН добара - Гасно уље за ложење - екстра лако - евро Л
Редни број: 1-02-4042-24/15
Конкурсна документација (14MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (884kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (58kB)
Обавештење о закљученом уговору (782kB)
02.09.2015.
ЈН услуга - Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Редни број: 1-02-4042-23/15
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (962kB)
Појашњење Конкурсне документације (438kB)
Измена конкурсне документације (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (788kB)
02.09.2015.
ЈН добара - Закуп пословног простора у Београду
Редни број: 1-02-4042-19/15
Претходно обавештење (81kB)
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (428kB)
Појашњење конкурсне документације 20072015-1 (146kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-1 (97kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-3 (55kB)
Одлука о измени конкурсне документације (41kB)
Појашњење конкурсне документације 24072015-2 (170kB)
Појашњење Конкурсне документације-04.08.2015. (77kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-1 (91kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-2 (89kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-3 (80kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-4 (77kB)
Појашњење Конкурсне документације-07.08.2015.-5 (82kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (73kB)
Појашњење Конкурсне документације - 11.08.2015. (42kB)
Појашњење Конкурсне документације - 11.08.2015.-2 (71kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (45kB)
Појашњење Конкурсне документације - 13.08.2015. (57kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (52kB)
Појашњење конкурсне документације 21082015-1 (129kB)
Појашњење конкурсне документације 24082015-1 (50kB)
Појашњење конкурсне документације 25082015-1 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 26082015-1 (66kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (75kB)
03.09.2015.
ЈН услуга - Генерални ремонт и редовно одржавање и поправке пумпи за воду у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-2/15
Конкурсна документација (17MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (3MB)
Обавештење о закљученом уговору (793kB)
03.09.2015.
ЈН добара - Гориво
Редни број: 1-02-4042-20/15
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (908kB)
Измене конкурсне документације (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (781kB)
07.09.2015.
ЈН услуга - прес клипинга
Редни број: 1-02-4047-18/15
Позив за подношење понуда (104kB)
Конкурсна документација (180kB)
Појашњење конкурсне документације (147kB)
Одлука о измени Конкурсне документације и пречишћен текст Конкурсне документације (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (70kB)
08.09.2015.
ЈН услуга - превођење
Редни број: 1-02-4047-16/15
П О З И В (118kB)
Конкурсна документација (192kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњањем- БЕПтрансалтаионс (60kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (58kB)
15.09.2015.
ЈН добара - Tонери
Редни број: 1-02-4042-27/15
ПОЗИВ за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (506kB)
Појашњење конкурсне документације (79kB)
Измена Конкурсне документације (52kB)
ОДЛУКА о измени КД (65kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- АИГО (59kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АЛТИ (47kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (54kB)
24.09.2015.
ЈН добара - Aнализатор спектра
Редни број: 1-02-4042-26/15
Позив за подношење понуда (135kB)
Конкурсна документација (248kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
25.09.2015.
ЈН услуга - прес клипинг
Редни број: 1-02-4047-19/15
ПОЗИВ за подношење понуда (100kB)
Конкурсна документација (354kB)
ОДЛУКА о додели уговора (84kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (52kB)
29.09.2015.
ЈН услуга – Путно осигурање
Редни број: 1-02-4042-31/15
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (234kB)
Одлука о додели уговора (89kB)
Обавештење о закљученом уговору (55kB)
05.10.2015.
Претходна
First (1) ... 4 5 6 8 9 10 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори