Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 6 7 8 10 11 12 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4047-2/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (238kB)
Одлука о измени конкурсне документације 13012016-1 (78kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1312016-1 (60kB)
Одлука о додели уговора (92kB)
Обавештење о закљученом уговору (86kB)
22.01.2016.
ЈН добара - Системски телефон, обични фиксни телефони и програмирање телефонске централе у Добановцима
Редни број: 1-02-4042-6/15
Конкурсна документација (14MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (941kB)
Обавештење о закљученом уговору (791kB)
22.01.2016.
ЈН услуга - Одржавање стубова на мерним возилима и еталонирање опреме
Редни број: 1-02-4042-37/15
П О З И В (130kB)
Конкурсна документација (201kB)
ОДЛУКА о додели уговора- Партија 1- СТЕРН доо (98kB)
ОДЛУКА о обустави поступка - Партија ИИ (80kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка- Партија 2- еталонирање (46kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
10.02.2016.
ЈН услуга - ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израда Акта о процени ризика за сва новонастала радна места
Редни број: 1-02-4047-3/16
П О З И В (98kB)
Конкурсна документација (504kB)
ОДГОВОР на захтеве за појашњењима (99kB)
ОДЛУКА о додели уговора (166kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - ПАртија 1- лице за безб. (56kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- Акт о процени (63kB)
11.02.2016.
ЈН услуга - обезбеђење КMЦ Ниш и Добановци
Редни број: 1-02-4042-1/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (231kB)
Измењена конкурсна документација (231kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27012016-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 27012016-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 11022016-1 (126kB)
Појашњење конкурсне документације 17022016-1 (93kB)
Одлука о измени конкурсне документације 17022016-1 (60kB)
Измењена конкурсна документација 17022016-1 (232kB)
Одлука о додели уговора (130kB)
Обавештење о закљученом уговору (100kB)
29.02.2016.
ЈН услуга - посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата
Редни број: 1-02-4042-3/16
П О З И В (150kB)
Конкурсна документација (237kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (287kB)
ОДЛУКА о измени КД (119kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (99kB)
ОДЛУКА о измени КД #2 (171kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (114kB)
ОДЛУКА о измени КД #3 (160kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (78kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (65kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о донетој одлуци у поступку заштите права (72kB)
03.03.2016.
ЈН - Услуга осигурања
Редни број: 1-02-4047-5/16
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (168kB)
Појашњење конкурсне документације 11032016-1 (72kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11032016-1 (117kB)
Измењена Конкурсна документација 11032016-1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 14032016-1 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 14032016-2 (55kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14032016-1 (177kB)
Измењена Конкурсна документација 14032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14032016-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-1 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-2 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 15032016-3 (51kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15032016-1 (85kB)
Измењена Конкурсна документација 15032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15032016-1 (70kB)
Појашњење конкурсне документације 16032016-1 (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18032016-1 (113kB)
Измењена Конкурсна документација 18032016-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18032016-1 (96kB)
Појашњење конкурсне документације 21032016-1 (71kB)
Одлука о додели уговора (220kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (74kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (91kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (91kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (92kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (81kB)
23.03.2016.
ЈН услуга - мобилна телефонија
Редни број: 1-02-4042-2/16
Конкурсна документација (7MB)
Позив за подносење понуда (885kB)
Појашњење Конкурсне документације (874kB)
Измена конкурсне документације (2MB)
Прилози измена и допуна конкурсне документације (3MB)
Појашњење Конкурсне документације 2. (931kB)
Измена конкурсне документације 2 (14MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измена конкурсне документације 3 (4MB)
Одлука о додели уговора (6MB)
Обавештење о закљученом уговору (2MB)
04.04.2016.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-6/16
Конкурсна документација (17MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (918kB)
Одлука о обустави поступка (2MB)
Обавестење о обустави поступка (497kB)
05.04.2016.
Јавна набавка услуга - систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-9/16
Конкурсна документација (433kB)
П О З И В (100kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #1 (127kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (74kB)
ОДЛУКА о прудежњу рока (51kB)
ОДЛУКА о измени КД #2 (80kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (152kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #3 (75kB)
ОДЛУКА о измени КД #3 (128kB)
ОДЛУКА о продужењу рока за подношење понуда #2 (61kB)
ОДЛУКА о додели уговора (182kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (69kB)
12.04.2016.
ЈН добара - Моторна возила
Редни број: 1-02-4042-4/16
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (305kB)
Одлука о додели уговора (88kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (65kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (61kB)
18.04.2016.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-10/16
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (934kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (848kB)
21.04.2016.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину, за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (519kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (78kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (70kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (56kB)
13.05.2016.
Јавна набавка услуга - консултантске услуге везане за увођење LRIC трошковног модела
Редни број: 1-02-4042-5/16
Позив за подношење понуда (94kB)
Конкурсна документација (505kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14042016-1 (68kB)
Измењена конкурсна документација 14042016-1 (310kB)
Појашњење конкурсне документације 18042016-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 18042016-1 (310kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18042016-1 (117kB)
Појашњење конкурсне документације 20042016-1 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 22042016-1 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-1 (65kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-2 (115kB)
Одлука о обустави поступка (140kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (76kB)
13.05.2016.
Јавна набавка yслуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/16
П О З И В (103kB)
Конкурсна документација (222kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (64kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #2 (79kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда (67kB)
ОДЛУКА о измени КД (330kB)
ИЗМЕНА ОДГОВОРА бр. 1-02-4042-11/16-6 (69kB)
ОДЛУКА о додели уговора (114kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљ. уговору - Партија 1- у земљи (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2- у иностранству (80kB)
ОДЛУКА о додели Уговора- Партија 3 АВИО (265kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
17.05.2016.
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-9/16
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (268kB)
Појашњење конкурсне документације 13052016-1 (60kB)
Одлука о додели уговора (90kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
23.05.2016.
Jавнa набавкa добара – канцеларијски материјал и тонери, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-6/16
П О З И В (169kB)
Конкурсна документација (278kB)
ОДГОВОР на захтев аз појашњењем #1 (153kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (383kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (70kB)
ОДЛУКА о обустави - Партија 1 - Канцеларијски материјал (60kB)
ОДЛУКА о додели уговора - Партија 2- Тонери (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- Канцелараијски (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2 - ТОНЕРИ (57kB)
25.05.2016.
Јавна набавка услуга - израде студија изводљивости у области електронских комуникација, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-7/16
Конкурсна документација (407kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (58kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (56kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (65kB)
26.05.2016.
Јавна набавка услуга — студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину, за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4044-1/16
Конкурсна документација (202kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (98kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (72kB)
31.05.2016.
Јавна набавка радова – замена прозора на објекту КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-11/16
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (310kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за достављање услуга (163kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 2 (89kB)
Одлука о додели уговора (346kB)
Обавештење о закљученом уговору (770kB)
02.06.2016.
Претходна
First (1) ... 6 7 8 10 11 12 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори