Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН радова - Замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-6/15
Позив за подношење понуда (3MB)
Конкурсна документација (23MB)
Обавештење о закљученом уговору партија И (879kB)
Обавештење о закљученом уговору партија ИИ (885kB)
18.03.2015.
ЈН добара - Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C
Редни број: 1-02-4042-8/15
Позив за подношење понуда (120kB)
Конкурсна документација (226kB)
Појашњење конкурсне документ. по захетву "Бел Сyстемс" (59kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (62kB)
30.03.2015.
ЈН услуга - Одржавање, технички преглед и прање службених возила
Редни број: 1-02-4047-3/15
Позив за подношење понуда (175kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву АК Боки (222kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Беоауто (56kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о измени конкурсне документације (123kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-1 (125kB)
Одлука о измени конкурсне документације 09042015-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-2 (43kB)
Појашњење конкурсне документације 09042015-3 (78kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (85kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИВ (80kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (88kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИИ (74kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИX (83kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију В (58kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ВИИИ (61kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију X (77kB)
17.04.2015.
ЈН услуга - Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4042-11/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (558kB)
ОДГОВОР на захтеве за додатним појашњењем - ХРГ и ТТИ (98kB)
ОДЛУКА о измени КД (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обуустави поступка (54kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1- ХОТЕЛ у земљи (58kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 2- ХОТЕЛ ино (56kB)
21.04.2015.
ЈН услуга - Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-1/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (410kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (52kB)
Појашњење конкурсне документације 21042015-1 (76kB)
Обавештење о закљученом уговору (88kB)
28.04.2015.
ЈН услуга - систематских прегледа запослених
Редни број: 1-02-4047-12/15
П О З И В (134kB)
Конкурсна документација (438kB)
ОДЛУКА о измени КД (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењима конкурсне документације (96kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (62kB)
30.04.2015.
ЈН услуга - посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
Редни број: 1-02-4044-3/15
Конкурсна документација (371kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (74kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ (61kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - ЈЕТ ТРАВЕЛ 2 (89kB)
ОДЛУКА о додели уговора (131kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (58kB)
08.05.2015.
ЈН услуга - Заступање пред судовима
Редни број: 1-02-4042-12/15
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (223kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву 27042015-1 (70kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (70kB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
11.05.2015.
ЈН добара - Eлектрична енергија
Редни број: 1-02-4042-15/15
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (501kB)
Обавештење о закљученом уговору (72kB)
12.05.2015.
ЈН добара - Контролно-мерна возила
Редни број: 1-02-4042-9/15
Претходно обавештење (76kB)
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (606kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 16042015-2 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 27042015-1 (136kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27042015-1 (50kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-1 (67kB)
Појашњење конкурсне документације 29042015-2 (165kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-1 (70kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-2 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 05052015-1 (70kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05052015-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 04052015-3 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11052015-1 (54kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-2 (72kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (61kB)
Појашњење конкурсне документације 11052015-3 (84kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступцима јавних набавки (62kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
15.05.2015.
ЈН добара-канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4042-3/15
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (922kB)
Измена конкурсне документације (2MB)
Обавестење о обустави поступка (493kB)
15.05.2015.
ЈН добра - Расветна опрема и акумулаторске батеријe
Редни број: 1-02-4047-9/15
Конкурсна документација- (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (917kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (806kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 2 (535kB)
25.05.2015.
ЈН добара - Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C
Редни број: 1-02-4042-17/15
Позив за подношење понуда (119kB)
Конкурсна документација (358kB)
Појашњење конкурсне документације 19052015-1 (55kB)
Обавештење о закљученом уговору (68kB)
01.06.2015.
ЈН услуга - Одржавање службених возила марке VW, RENAULT и Прање возила
Редни број: 1-02-4047-13/15
Позив за подношење понуда (130kB)
Конкурсна документација (668kB)
Појашњење конкурсне документације 27052015-1 (47kB)
Појашњење конкурсне документације 27052015-2 (70kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (70kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (72kB)
02.06.2015.
ЈН добара - Компјутерски софтвер
Редни број: 1-02-4042-10/15
П О З И В (143kB)
Конкурсна документација (323kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АССЕЦО СЕЕ (61kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- ИРИТЕЛ АД (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - АССЕЦО сее (80kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - САГА доо (52kB)
Обавештење о закљученом уговору (71kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИX) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија В) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ВИИ) (73kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИВ) (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија X) (72kB)
Обавештење о закљученом уговору (Партија ИИ) (72kB)
02.06.2015.
ЈН услуга - Одржавање и монтажа телефонске централе
Редни број: 1-02-4047-4/15
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (932kB)
Појашњење конкурсне документације (808kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (4MB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (1MB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (491kB)
Обавештење о закљученом уговору (792kB)
04.06.2015.
ЈН добара - Систем за контролу присуства на послу
Редни број: 1-02-4042-7/15
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (316kB)
Појашњење конкурсне документације (974kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне докуменатције (442kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (53kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне докуменатције 2 (5MB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (859kB)
Измена конкурсне документације 3 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда (1MB)
Додатна појашњења у поступку јавне набавке бр 4 02-4042-7-15 (1001kB)
Обавештење о закљученом уговору (728kB)
08.06.2015.
ЈН услуга - Oсигурањe
Редни број: 1-02-4042-18/15
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење конкурсне документације 08062015-1 (405kB)
Појашњење конкурсне документације 09062015-1 (61kB)
Појашњење конкурсне документације 17062015-2 (69kB)
Појашњење конкурсне документације 17062015-1 (57kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (64kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (71kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (71kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (78kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија ИИИ (58kB)
29.06.2015.
ЈН добара - канцеларијски материјал
Редни број: 1-02-4045-1/15
Позив за подношење понуда (965kB)
Конкурсна документација (18MB)
Обавештење о закљученом уговору (809kB)
07.07.2015.
ЈН услуга - превођење
Редни број: 1-02-4047-14/15
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (1MB)
Појашњење Конкурсне документације (41kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (52kB)
17.07.2015.
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори