Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
ЈН добара - Гасно уље за ложење - екстра лако - евро Л
Redni broj: 1-02-4047-18/14
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (18MB)
Позив за подношење понуда (895kB)
Појашњење конкурсне документације 1 02 4047 18 14 (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (70kB)
Измењена конкурсна документација (160kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
03.09.2014.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС у 2014.години
Redni broj: 1-02-4044-7/14
Конкурсна документација (255kB)
Обавештење о покретању поступка (115kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
04.09.2014.
ЈН услуга - осигурање од одговорности из делатности
Redni broj: 1-02-4047-20/14
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
05.09.2014.
ЈН услуга - Софтвер за евиденцију запослених
Redni broj: 1-02-4047-11/14
Конкурсна документација (173kB)
П О З И В (109kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем у вези припремања понуде (42kB)
ОДЛУКА о измени КД (49kB)
ОДЛУКА о измени рока за подношење понуда (50kB)
ОДГОВОР на захтевима за појашњење (91kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
10.09.2014.
ЈН услуга - Напредни тренинг за Agilent даљински управљане мерне станице
Redni broj: 1-02-4044-6/14
Конкурсна документација (173kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (96kB)
ОДЛУКА о додели уговора (139kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
11.09.2014.
ЈН услуга - ревизија финансијских извештаја за 2014.годину
Redni broj: 1-02-4047-15/14
П О З И В (112kB)
Конкурсна документације (181kB)
ОДГОВОР на захтев - БДО доо (65kB)
ОДГОВОРИ на захтеве за појашњења- MOORE, GRANT (81kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
23.09.2014.
ЈН услуга - одржавање рачуноводствено-финансијског софтвера
Redni broj: 1-02-4044-8/14
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретњу поступка (51kB)
КОНКУРНСНА документација (169kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (85kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (96kB)
25.09.2014.
ЈН добара - софтвер за магацинско пословање
Redni broj: 1-02-4044-9/14
Конкурсна документација (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (88kB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (50kB)
07.10.2014.
ЈН услуга - брза достава поште
Redni broj: 1-02-4047-19/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (240kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "City Express" (82kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Posta Srbije" (77kB)
Обавештење о закљученом уговору (64kB)
09.10.2014.
ЈН добара - Рачунарска опрема
Redni broj: 1-02-4047-12/14
Конкурсна документација (26MB)
Позив за подношење понуда (932kB)
Појашњење Конкурсне документације (817kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (1MB)
Измене и допуне Конкурсне документације (716kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Izmenjene strane konkursne dokumentacije (22kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (909kB)
Обавештење о обустави поступка (517kB)
29.10.2014.
ЈН добара - DF aнтена за КТ фрекванцијски опсег 1 MHz - 30 MHz
Redni broj: 1-02-4042-17/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (237kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
30.10.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Redni broj: 1-02-4047-17/14
Позив за подношење понуда (2MB)
Конкурсна документација (25MB)
Obavestenje o obustavi postupka (475kB)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (644kB)
31.10.2014.
ЈН услуга - Текуће поправке и одржавање мерне опреме за мерење квалитета сервиса произвођача „Agilent“ и „JDSU“
Redni broj: 1-02-4047-21/14
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (239kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (67kB)
03.11.2014.
ЈН услуга- одржавање мрежне опреме
Redni broj: 1-02-4047-22/14
Конкурсна документација (6MB)
Позив за подношење понуда (84kB)
Појашњење Конкурсне документације (440kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (447kB)
Обавештење о закљученом уговору_ (813kB)
03.11.2014.
ЈН добара - Стубови, антенски, монтажно-демонтажни
Redni broj: 1-02-4047-24/14
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (223kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Kodar inženjering (65kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (55kB)
04.11.2014.
ЈН услуга - Закуп дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела проторије за смештање даљински управљане мерне станице
Redni broj: 1-02-4042-15/14
П О З И В (136kB)
Конкурсна документација (4MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (57kB)
04.11.2014.
ЈН услуга - закуп оптичких влакана за даљинске станице
Redni broj: 1-02-4042-18/14
Позив за подношење понуда (126kB)
Конкурсна документација (217kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија (60kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија - 2 (56kB)
Одлука о измени конкурсне документације (58kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Orion telekom (54kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Orion telekom - 2 (60kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
06.11.2014.
ЈН добара - Каблови, конектори, антене, адаптери и опрема за антенске инсталације
Redni broj: 1-02-4047-23/14
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (257kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву - Elektra Sistem (56kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију II (69kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију I (64kB)
13.11.2014.
ЈН услуга оглашавања
Redni broj: 1-02-4042-16/14
П О З И В (126kB)
Конкурсна документација (907kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (52kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
13.11.2014.
ЈН добара - стручна литература (коментари прописа)
Redni broj: 1-02-4047-27/14
Конкурсна документација (19MB)
Позив за подношење понуда (975kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (514kB)
20.11.2014.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori