Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - Продужење интернет домена у власништву РАТЕЛ-а
Редни број: 1-02-4047-15/13
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (117kB)
Обавештење о закљученом Уговору (105kB)
22.08.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-14/13
Јавни позив (208kB)
Конкурсна документација (19MB)
Обавештење о измени конкурсне документације са прилозима (1MB)
Обавештење о обустављању поступка (492kB)
29.08.2013.
ЈН добара – уређеји за навигацију
Редни број: 1-02-4047-18/13
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (746kB)
03.09.2013.
ЈН услуга - Рачунарска опрема (текуће поправке и одржавање)
Редни број: 1-02-4042-8/13
П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (888kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (26MB)
Фајл је обрисан са фајл система
09.09.2013.
ЈН добара - Надоградња и одржавање софтвера базе дозвола, техничких прегледа и мерних резултата
Редни број: 1-02-4042-9/13
Конкурсна документација (454kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву понуђача С&Т Сербиа д.о.о. и Одлука о измени Конкурсне документације (2MB)
Позив за подношење понуда (108kB)
Појашњење конкурсне документације по Захтеву понуђача С&Т - бр.2 (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (115kB)
26.09.2013.
ЈН добара - Лож уље
Редни број: 1-02-4047-19/13
Позив за подношење понуда (859kB)
Конкурсна документација (17MB)
Питања и одговори-Појашњење Конкурсне документације по захтеву понуђача Нис Петрол (2MB)
Обавештење о обустави поступка (846kB)
03.10.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-21/13
Позив за подношење понуда (1MB)
Конкурсна документација (19MB)
Обавестење о обустављању поступка (883kB)
07.10.2013.
ЈН услуга - Ревизија годишњег финансијског извештаја Агенције за 2013.годину од стране независног овлашћеног ревизора
Редни број: 1-02-4047-20/13
Конкурсна документација (168kB)
ПОЗИВ за подношење понуде (110kB)
ПОЈАШЊЕЊА у вези са припремањем понуда (100kB)
ПОЈАШЊЕЊА у вези са припремањем понуде (136kB)
ПОЈАШЊЕЊА у вези са припремњам понуде (92kB)
Фајл је обрисан са фајл система
23.10.2013.
ЈН - добара лож уље
Редни број: 1-02-4047-25/13
Конкурсна документација (17MB)
Позив за подношење понуда (909kB)
Обавештење о закљученом уговору (843kB)
25.10.2013.
ЈН услуга - линк-повезивање даљински управљане станице до зграде ВМА
Редни број: 1-02-4047-22/13
Конкурсна документација (225kB)
Позив за подношење понуда (131kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Телеком Србија а.д. (115kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву Орион Телеком (114kB)
Обавештење о закљученом уговору (111kB)
04.11.2013.
ЈН услуга - Рачунарска опрема (текуће поправке и одржавање мрежне опреме и уређаја за евиденцију запослених)
Редни број: 1-02-4042-11/13
Конкурсна документација (26MB)
Позив за подношење понуда (886kB)
Одговор на питање понуђача Сага д.о.о. са Одлуко о измени Конкурсне документације (1MB)
Питање и одговор на питање понуђача Сага (130kB)
Одговор на питање за појашњење конкурсне документације (877kB)
Фајл је обрисан са фајл система
Обавештење о закљученом уговору (887kB)
04.11.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-26/13
Конкурсна документација (20MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Измена конкурсне документације (1MB)
Обавештење о обустави поступка (910kB)
12.11.2013.
ЈН добара - рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4042-12/13
Конкурсна документација (212kB)
Позив за подношење понуда (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (120kB)
18.11.2013.
ЈН услуга - калификовани електронски сертификати
Редни број: 1-02-4042-10/13
Фајл је обрисан са фајл система
Конкурсна документација (377kB)
Одговор у вези захтева за појашњење конкурсне документације (114kB)
Обавештење о закљученом уговору (64kB)
27.11.2013.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-24/13
Конкурсна документација (25MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (776kB)
Обавештење о обустави поступка Партија И (446kB)
28.11.2013.
ЈН добара - стручна литература и часописи - претплата за 2014. годину
Редни број: 1-02-4044-4/13
Конкурсна документација (356kB)
Обавештење о покретању поступка (120kB)
Одлука о додели уговора (135kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - Цекос Ин (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - Привредни саветник (112kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЦо (113kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЈП „Службени Гласник“ (111kB)
Обавештење о закљученом уговору - Интермеx (113kB)
Обавештење о обустављању поступка за Партију ВИ (111kB)
12.12.2013.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС
Редни број: 1-02-4044-3/13
Конкурсна документација (244kB)
Обавештење о покретању поступка (122kB)
Обавештење о обустаљању поступка (114kB)
16.12.2013.
ЈН добара - замена прозора у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и замена олука у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-27/13
Конкурсна документација (18MB)
Позив за подношење понуда (1MB)
Обавештење о обустави поступка (769kB)
16.12.2013.
ЈН услуга - одржавање система за складиштење података
Редни број: 1-02-4042-13/13
Конкурсна документација (265kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обевештење о закљученом Уговору (118kB)
26.12.2013.
ЈН добара-Каблови, конектори и адаптери
Редни број: 1-02-4047-32/14
Конкурсна документација (241kB)
Позив за подношење понуда (129kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
10.01.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори