Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Услуге оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-48/19
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Одлука о измени конкурсне документације (311kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (83kB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
13.01.2020.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Редни број: 1-02-4047-49/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
15.01.2020.
Јавна набавка услуга – израда мултимедијалних садржаја
Редни број: 1-02-4047-42/19
Конкурсна документација (534kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (209kB)
Одлука о измени конкурсне документације (137kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (87kB)
Конкурсна документација (547kB)
Одлука о додели уговора (275kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
21.01.2020.
Електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-39/19
Конкурсна документација (967kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
12.02.2020.
Фарбање "Паук" стуба на локацији ДУКМЦ Станишић
Редни број: 1-02-4047-39/19
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (120kB)
Одлука о додели уговора (278kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
24.02.2020.
Набавка осигурања, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-8/20
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (191kB)
Одлука о додели уговора (180kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (191kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (73kB)
15.04.2020.
Студија о прорачуну стопе WACC за 2019. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-6/20
Позив за подношење понуда (647kB)
Конкурсна документација (283kB)
Додатно појашњење (643kB)
Одлука о обустави поступка (2MB)
Обавештење о обустави поступка (588kB)
21.04.2020.
Набавка електричне енергије, на две године
Редни број: 1-02-4042-2/20
Конкурсна документација (134kB)
Позив за подношење понуда (169kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (174kB)
21.04.2020.
Остава архивске грађе, на период од три године
Редни број: 1-02-4042-1/20
Конкурсна документација_финал (417kB)
Позив за подношење понуда (52kB)
Обавестење о закљуценом уговору (473kB)
24.04.2020.
Чишћење службених просторија и објеката Агенције, на две године
Редни број: 1-02-4047-3/20
Позив за подношење понуда (135kB)
Конкурсна документација (154kB)
Појашњење конкурсне документације 24042020-1 (299kB)
Одлука о измени конкурсне документације 24042020-1 (264kB)
Измењена конкурсна документација 24042020-1 (155kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 24042020-1 (76kB)
Одлука о додели уговора (220kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
07.05.2020.
Услуге медијске архиве са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-8/20
Позив за подношење понуда (708kB)
Конкурсна документација (1003kB)
Додатно појашњење (563kB)
Одлука о додели уговора (5MB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
25.05.2020.
Кошење зелених површина, резање и уклањање грана, по партијама
Редни број: 1-02-4047-5/20
Конкурсна документација_финал (158kB)
Позив за подношење понуда (53kB)
Одлука о додели уговора (489kB)
01.06.2020.
ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА МЕЂУНАРОДНЕ РЕГУЛАТОРНЕ ПРАКСЕ, АНАЛИЗА И УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА
Редни број: 1-02-4047-9/20
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Одлука о додели уговора (120kB)
Обавештење о закљученом уговору (192kB)
05.06.2020.
Студија о прорачуну стопе WACC за 2019. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-17/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (1001kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (3MB)
08.06.2020.
Систем за симулацију интернет напада
Редни број: 1-02-4042-9/20
Конкурсна документација (464kB)
Позив за подношење понуда (71kB)
Одлука о додели уговора (365kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
12.06.2020.
Јавна набавка услуга - одржавање возила Nissan, по партијама
Редни број: 1-02-4047-2/20
Конкурсна документација (180kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о додели уговора за Партије И и ИИ (165kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (79kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (82kB)
15.06.2020.
Јавна набавка услуга - осигурање, по партијама
Редни број: 1-02-4042-19/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (6MB)
Измењена конкурсна документација 09062020-1 (6MB)
Одлука о измени конкурсне документације 09062020-1 (716kB)
Одлука о додели уговора (239kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИИ (193kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИВ (193kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (193kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (89kB)
19.06.2020.
Постављање заштитне ограде и потребне сигнализације на путу до КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-6/20
Конкурсна документација (3MB)
Позив за подношење понуда (114kB)
Одлука о додели уговора (304kB)
Обавестење о закљуценом уговору (280kB)
22.06.2020.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија и објеката Агенције, на две године
Редни број: 1-02-4047-13/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (141kB)
Одлука о обустави поступка (158kB)
Обавештење о обустави поступка (76kB)
23.06.2020.
Посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, по партијама
Редни број: 1-02-4042-20/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (776kB)
Додатно појашњење (47kB)
Додатно појашњење 2 (63kB)
Додатно појашњење 3 (1MB)
Одлука о додели уговора (879kB)
П1 - Обавештење о закљученом уговору (2MB)
П2 - Обавештење о закљученом уговору (2MB)
29.06.2020.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори