Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
ЈН услуга - Текуће поправке и одржавање мерне опреме за мерење квалитета сервиса произвођача „Agilent“ и „JDSU“
Редни број: 1-02-4047-21/14
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (239kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (67kB)
03.11.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-17/14
Позив за подношење понуда (2MB)
Конкурсна документација (25MB)
Обавестење о обустави поступка (475kB)
Обавестење о закљуценом уговору (644kB)
31.10.2014.
ЈН добара - DF aнтена за КТ фрекванцијски опсег 1 MHz - 30 MHz
Редни број: 1-02-4042-17/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (237kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
30.10.2014.
ЈН добара - Рачунарска опрема
Редни број: 1-02-4047-12/14
Конкурсна документација (26MB)
Позив за подношење понуда (932kB)
Појашњење Конкурсне документације (817kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (1MB)
Измене и допуне Конкурсне документације (716kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измењене стране конкурсне документације (22kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (909kB)
Обавештење о обустави поступка (517kB)
29.10.2014.
ЈН услуга - брза достава поште
Редни број: 1-02-4047-19/14
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (240kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Цитy Еxпресс" (82kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву "Поста Србије" (77kB)
Обавештење о закљученом уговору (64kB)
09.10.2014.
ЈН добара - софтвер за магацинско пословање
Редни број: 1-02-4044-9/14
Конкурсна документација (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (52kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (88kB)
ОДЛУКА о додели уговора (110kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (50kB)
07.10.2014.
ЈН услуга - одржавање рачуноводствено-финансијског софтвера
Редни број: 1-02-4044-8/14
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретњу поступка (51kB)
КОНКУРНСНА документација (169kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (85kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (96kB)
25.09.2014.
ЈН услуга - ревизија финансијских извештаја за 2014.годину
Редни број: 1-02-4047-15/14
П О З И В (112kB)
Конкурсна документације (181kB)
ОДГОВОР на захтев - БДО доо (65kB)
ОДГОВОРИ на захтеве за појашњења- МООРЕ, ГРАНТ (81kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
23.09.2014.
ЈН услуга - Напредни тренинг за Agilent даљински управљане мерне станице
Редни број: 1-02-4044-6/14
Конкурсна документација (173kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (96kB)
ОДЛУКА о додели уговора (139kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
11.09.2014.
ЈН услуга - Софтвер за евиденцију запослених
Редни број: 1-02-4047-11/14
Конкурсна документација (173kB)
П О З И В (109kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем у вези припремања понуде (42kB)
ОДЛУКА о измени КД (49kB)
ОДЛУКА о измени рока за подношење понуда (50kB)
ОДГОВОР на захтевима за појашњење (91kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
10.09.2014.
ЈН услуга - осигурање од одговорности из делатности
Редни број: 1-02-4047-20/14
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (63kB)
05.09.2014.
ЈН услуга - индикатори о употреби ИКТ у РС у 2014.години
Редни број: 1-02-4044-7/14
Конкурсна документација (255kB)
Обавештење о покретању поступка (115kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
Обавештење о закљученом уговору (69kB)
04.09.2014.
ЈН добара - Гасно уље за ложење - екстра лако - евро Л
Редни број: 1-02-4047-18/14
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (18MB)
Позив за подношење понуда (895kB)
Појашњење конкурсне документације 1 02 4047 18 14 (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (70kB)
Измењена конкурсна документација (160kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
03.09.2014.
ЈН услуга - оглашавања
Редни број: 1-02-4042-7/14
П О З И В (126kB)
Конкурсна документација (169kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (77kB)
19.08.2014.
ЈН услуга - осигурања
Редни број: 1-02-4047-13/14
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (3MB)
Појашњење Конкурсне документације по захтеву "Дунав осигурања" (104kB)
Појашњење Конкурсне документације по ИИ захтеву Дунав осигурања (97kB)
Појашњење Конкурсне документације по ИИИ захтеву Дунав осигурања (75kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију И (77kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (70kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (70kB)
18.08.2014.
ЈН услуга - Обука за CRFS Rfeye
Редни број: 1-02-4044-5/14
Обавештење о покретању поступка (52kB)
Конкурсна документација (381kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (70kB)
12.08.2014.
ЈН услуга - Услуге штампања, израде прелома и припреме за штампу
Редни број: 1-02-4042-11/14
ПОЗИВ (118kB)
Конкурсна документација (588kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем КД - Принцип прес (82kB)
ЗАХТЕВ за појашњењем - БИОГРАФ цомп доо (410kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем- БИОГРАФ цомп (101kB)
ОДЛУКА о измени КД (96kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-13. (774kB)
Појашњење конкурсне документације 1-02-4042-11 14-14 (880kB)
ОБЕВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- услуга штампања (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (96kB)
30.07.2014.
ЈН добара - Антене
Редни број: 1-02-4042-14/14
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (314kB)
Објашњење конкурсне документације по захтеву "Ибис-инструментс" (83kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (65kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (66kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију ИИ (68kB)
14.07.2014.
ЈН услуга - угоститељске услуге
Редни број: 1-02-4047-14/14
Конкурсна документација (25MB)
Позив за подношење понуда (2MB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (815kB)
09.07.2014.
ЈН услуга - Одржавање рачунара, штампача и скенера ван гарације
Редни број: 1-02-4042-13/14
Конкурсна документација (291kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Појашњење конкурсне документације по захтеву САГА (75kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА И (81kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА ИИ (80kB)
19.06.2014.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 21 22 23 24 25
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори