Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (26)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Оптимизација предикционих модела за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI, са одржавањем
Редни број: 1-02-4042-18/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Додатно појашњење конкурсне документације (202kB)
Одлука о обустави поступка (220kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
16.09.2019.
Jавнa набавкa услуга – Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-16/19
Позив за подношење понуда (150kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (241kB)
Обавештење о бустави поступка (59kB)
13.09.2019.
Одржавање уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима Агенције на две године
Редни број: 1-02-4047-20/19
Позив за поношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (150kB)
Појашњење конкурсне документације 09092019-1 (149kB)
Одлука о додели уговора (302kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
12.09.2019.
Kонтролно мерно возило
Редни број: 1-02-4042-19/19
Позив за подношење понуда (152kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење 1 (47kB)
Додатно појашњење 2 (44kB)
Додатно појашњење 3 (41kB)
Додатно појашњење 4 (51kB)
Додатно појашњење 5 (60kB)
Одлука о обустави поступка (489kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
10.09.2019.
Услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Редни број: 1-02-4047-23/19
Позив за подношење понуда (159kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење (45kB)
Додатно појашњење 2 (78kB)
Додатно појашњење 3 (63kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (884kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Одлука 2 о измени и допуни конкурсне документације (835kB)
Додатно појашњење 4 (67kB)
Додатно појашњење 5 (40kB)
Додатно појашњење 6 (45kB)
Одлука о додели уговора (307kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
06.09.2019.
Набавка тонера за штампаче
Редни број: 1-02-4047-24/19
Конкурсна_ЈНМВ-1-02-4047-24-19 (13MB)
Позив за подношење понуда (565kB)
Додатно појашњење (43kB)
Одлука о измени конкурсне документације (117kB)
Одлука о додели уговора финал (1MB)
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму (247kB)
03.09.2019.
Електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-24/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (7MB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
02.09.2019.
Одржавање возила ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4042-20/19
Позив за подношење понуда (153kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одговор на питање заинтересованог лица 1 (60kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (167kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 3 (121kB)
Одговор на питање заинтересованог лица 2 (104kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22082019-1 (181kB)
Измењена конкурсна документација 22082019-1 (406kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22082019-1 (73kB)
Одлука о обустави поступка за Партију В – одржавање возила марке ЛАДА (150kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија В (74kB)
Одлука о додели уговора - Партије И, ИИ, ИИИ, ИВ, ВИ и ВИИ (407kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (80kB)
Овлашћење - Аутокомерц (62kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ВИИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (80kB)
29.08.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом
Редни број: 1-02-4042-17/19
Конкурсна документација (321kB)
Позив за подношење понуда (143kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (72kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (66kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (69kB)
Појашњење конкурсне документације 4 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 5 (54kB)
Одлука о додели уговора (455kB)
Обавештење о закљученом уговору (107kB)
20.08.2019.
Одржавање неттест апликације и зависни трошкови закупа преносних капацитета и сервера
Редни број: 1-02-4047-19/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (580kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (527kB)
Одлука о додели уговора (181kB)
Обавештење о закљученом уговору (446kB)
16.08.2019.
Услуге организовања конференција и других догађаја
Редни број: 1-02-4047-22/19
Позив за подношење понуда (104kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
31.07.2019.
Јавна набавка добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-40/18
Конкурсна документација (3MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о измени конкурсне документације (319kB)
Одговор на додатно појашњење (66kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава број 2 (514kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (244kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 са прилозима (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 3 (509kB)
Одлука о изменама и допунама конкурсне документације број 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда оригинал wорд - број 4 (632kB)
Одлука о додели уговора финал (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (451kB)
19.07.2019.
Услуге осигурања - осигурање запослених
Редни број: 1-02-4047-18/19
Позив за подношење понуда (194kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
15.07.2019.
Чишћење службених просторија и објекатагенције - КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-17/19
Конкурсна документација (154kB)
Позив за подношење понуда (557kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору (424kB)
15.07.2019.
Јавна набавка добара – опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом
Редни број: 1-02-4042-15/19
Конкурсна документација (729kB)
Позив за подношење понуде (105kB)
Одлука о додели уговора (186kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.07.2019.
Јавна набавка услуга – мерење и анализа параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-14/19
Конкурсна документација (358kB)
Позив за подношење понуда (106kB)
Појасњење Конкурсне документације 1 (335kB)
Одлука о додели уговора (404kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
04.07.2019.
Јавна набавка добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-12/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о измени конкурсне документације (121kB)
Одлука о додели уговора (135kB)
Обавештење о закљученом уговору (284kB)
27.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање софтвера, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-10/19
Конкурсна документација (23MB)
Позив за подношење понуда (621kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (529kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (38kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 портал_сл гласник (344kB)
24.06.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-16/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Одлука о додели уговора (142kB)
Обавештење о закљученом уговору (502kB)
21.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-7/19
Конкурсна документација (288kB)
Позив за подношење понуде (100kB)
Одлука о измени конкурсне документације (87kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (85kB)
Измена конкурсне документације (288kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (58kB)
Одлука о додели уговора (338kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
18.06.2019.
Претходна
First (1) ... 3 4 5 7 8 9 ... Last (26)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори