Pretraga: Pronadji
Loading...

Dostavljanje upitnika Agenciji

Upitnici se šalju potpisani i overeni Agenciji. Ukoliko nemate mogućnost da kvalifikovano elektronski potpišete elektronski obrazac upitnika, odštampan upitnik na papiru,  potpisan i overen,  dostavljate pisarnici Agencije pored popunjenog elektronskog upitnika.  Obratite pažnju da jedinstveni broj obrasca koji se nalazi u zaglavlju prve strane upitnika (JBRO) bude identičan na papirnoj i elektronskoj formi upitnika koji šaljete. 

 

Upitnik u elektronskoj formi se dostavljaju Agenciji na dva osnovna načina:

  1. Na odgovarajuće adrese elektronske pošte, u zavisnosti od upitnika koji šaljete.
  2. Putem Internet šaltera Agencije.

 

Naravno, elektronski obrazac upitnika možete i na elektronskim medijima dostaviti pisarnici Agencije.

 

Ukoliko posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat i postoji mogućnost da kvalifikovano elektronski potpišete upitnik,  potpisane i overene štampane forme upitnika nije neophodno dostavljati na adresu Agencije. U suprotnom, dostavljanje potpisanih i overenih štampanih upitnika je obavezno.

 

U prilogu ove strane je uputstvo za podešavanje kvalifikovanog elektronskog potisivanja.

 

Za sva tehnička pitanja vezana za slanje upitnika, kontaktirajte nas na adresu  <eratel@ratel.rs>.

Prilozi koje možete preuzeti

  • Podešavanje Adobe Acrobat Reader aplikacije za kvalifikovano elektronsko potpisivanje Upitnika
    Prema specifikaciji ETSI TS 102 778 (PAdES) Part 2