Pretraga: Pronadji
Loading...

Kako pristupiti šalteru pametnom karticom

1Nabavka elektronskih sertifikata za prijavu

Internet šalter Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge podržava sledeće elektronske sertifikate za autentikaciju pristupa:

  1. Sertifikate sertifikacionog tela Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“ (http://www.ca.posta.rs/)
  2. Sertifikate sertifikacionog tela MUP-a Republike Srbije na ličnoj karti (http://ca.mup.gov.rs/)
  3. Sertifikate sertifikacionog tela Halcom a.d. Beograd (http://www.halcom.rs/ca)
  4. Sertifikate sertifikacionog tela Privredna komora Srbije (https://pks.rs/komorske-usluge/elektronski-sertifikat)
  5. Sertifikate sertifikacionog tela „E- Smart Systems“ d.o.o. (http://qca.e-smartsys.com/)

Uputstva o preuzimanju kvalifikovanih elektronskih sertifikata možete pronaći na sajtovima sertifikacionih tela. 

2Instalacija hardvera i softvera za rad sa elektronskim sertifikatima

Potreban softver za rad sa sertifikatima je različiti za sva sertifikaciona tela, te je potrebno instalirati adekvatan softver. 

Uputstva za instalaciju i softver se dobija od sertifikacionog tela kod kojeg ste dobili sertifikat, ili možete pronaći na njihovom sajtu.

3Instalacija osnovnih sertifikata

Ukoliko želite da vaš operativni sistem i ostali programi veruju osnovnim sertifikatima i ne upozoravaju vas na nepoznat izvor osnovnog sertifikata (Security alert), morate instalirati osnovne  sertifikate.

Uputstvo za instalaciju sertifikata dobijate od vašeg sertifikacionog tela ili možete pronaći na njihovom sajtu.

4Podešavanje internet pretraživača

Posle pravilne instalacije i podešavanja hardvera i upravljačkih programa za kvalifikovani elektronski sertifikat koji posedujete, potrebno je i podesiti i vaš internet pretraživač da koristi sertifikate za prijavu na internet strane koje to očekuju.

Upustvo za podešavanje internet pretraživača možete pronaći na sajtovima sertifikacionih tela.