Pretraga: Pronadji
Loading...

Oglasna tabla


ZAКON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU

("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)

Javno dostavljanje

Član 78.


(1) Javno dostavljanje vrši se:

 1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;

 2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;

 3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

УПОЗОРЕЊЕ:

Неовлашћено коришћење туђег Јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) у сврху претраге електронске огласне табле представља кривично дело „Неовлашћено прикупљање личних података“ из члана 146. Кривичног законика за које је предвиђена новчана казна или казна затвора до годину дана.Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori