Претрага: Пронађи
Loading...

Огласна табла


ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)

Јавно достављање

Члан 78.


(1) Јавно достављање врши се:

 1) ако ниједан други начин достављања није могућ;

 2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;

 3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


OBAVEŠTENJE/PATRIJA SECURITY D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD/1-01-3491-46/22-1

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (103kB)

HOMOLJE-NET Опомена

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (69kB)

Обавештење - JUTRO PRODUCTION DOO ČAČAK 1-03-41602-71/2

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (241kB)

DACOM Решење

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (301kB)

DETEL.COM Решење

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (299kB)

Опомена-AEROKLUB UTVA PANČEVO-1-03-41608-4/22-2

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (107kB)

Обавештење - DOO RADIO ČAČAK - 1-03-41602-114/22

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (232kB)

Обавештење - AKORD DOO SUBOTICA - 1-03-41602-69/22

Датум објаве 19.05.2022.

Преузмите документ (233kB)

РЕШЕЊЕ/СОФТИЋ ДОО/1-01-3451-299/22

Датум објаве 17.05.2022.

Преузмите документ (164kB)

REŠENJE / NATAŠA ĐORĐEVIĆ / 1-01-3451-1817/21-1

Датум објаве 17.05.2022.

Преузмите документ (149kB)

Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори