Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Redni broj: 1-02-4047-49/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (135kB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
15.01.2020.
Услуге оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-48/19
Конкурсна документација (231kB)
Позив за подношење понуда (128kB)
Одлука о измени конкурсне документације (311kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (83kB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
13.01.2020.
Провера исправности и одржавање громобраснких инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције
Redni broj: 1-02-4047-47/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (147kB)
Одлука о обустави поступка (106kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
09.01.2020.
Одржавање мрежне опреме, на три године
Redni broj: 1-02-4045-3/19
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.01.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-46/19
Позив за подносшење понуда (127kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
30.12.2019.
Услуга oбуке за запослене из области информационе безбедности и технологија - Комуникација у кризним ситуацијама
Redni broj: 1-02-4047-45/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (144kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (115kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
25.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Redni broj: 1-02-4042-36/19
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Појашњење конкурсне документације 29112019-1 (120kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (107kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (145kB)
Одлука о додели уговора (195kB)
Обавештење о закљученом уговору (85kB)
24.12.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-43/19
Конкурсна документација (150kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о oбустави поступка ЈН (251kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (72kB)
23.12.2019.
Јавна набавка услуга – услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу
Redni broj: 1-02-4047-44/19
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације 11122019-1 (367kB)
Измењена конкурсна документација 11122019-1 (170kB)
Одлука о обустави поступка (314kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
23.12.2019.
Консултантске услуге за утврђивање Методологије о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности
Redni broj: 1-02-4047-32/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
18.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Redni broj: 1-02-4042-38/19
Конкурсна документација (12MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Техничка исправка Позива за подношење понуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (222kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_ UJN (273kB)
Одлука о измени конкурсне документације (1MB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (442kB)
17.12.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-41/19
Конкурсна документација (21MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (576kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
16.12.2019.
Провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на дв године
Redni broj: 1-02-4047-38/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (146kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (126kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
16.12.2019.
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа опретаора - ВИП сервиси
Redni broj: 1-02-4042-37/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (141kB)
Измењена конкурсна документација 29112019-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације 29112019-1 (209kB)
Одлука о додели уговора (190kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
16.12.2019.
Антенски системи и помоћна опрема
Redni broj: 1-02-4042-23/19
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење конкурсне документације (49kB)
Одлука о измени конкурсне документације (651kB)
Одлука о додели уговора (171kB)
Обавештењео закљученом уговору (56kB)
06.12.2019.
Одржавање мрежне опреме на три године
Redni broj: 1-02-4042-32/19
Конкурсна документација (155kB)
Позив за подношење понуде (110kB)
Одлука о обустави поступка (117kB)
Обавештење о обустави поступка (76kB)
05.12.2019.
Канцеларијски материјал, на две године
Redni broj: 1-02-4047-37/19
Позив за подношење понуда (148kB)
Конкурсна документација (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације (237kB)
Конкурсна документација - измена и допуна (165kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
05.12.2019.
Продужење одржавања за уређаје и обезбеђење репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама агенције, на три године
Redni broj: 1-02-4042-34/19
Позив за подношење понуда (168kB)
Конкурсна документација (992kB)
Одлука о додели уговора (231kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
05.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-40/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (63kB)
04.12.2019.
Обука за запослене из области информационе безбедности и технологије
Redni broj: 1-02-4047-34/19
Позив за подношење понуда (151kB)
Конкурсна документација (374kB)
Појашњење конкурсне документације 19112019-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 20112019-1 (76kB)
Појашњење конкурсне документације 22112019-1 (81kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22112019-1 (254kB)
Измењена конкурсна документација 22112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22112019-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27112019-1 (71kB)
Појашњење конкурсне документације 27112019-1 (63kB)
Измењена конкурсна документација 27112019-1 (381kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27112019-1 (83kB)
Одлука о додели уговора за Партије I до VIII и о обустави поступка за Партију IX (361kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија IX (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (86kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VIII (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија IV (85kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија V (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VI (87kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VII (80kB)
02.12.2019.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori