Pretraga: Pronadji
Loading...

Formular prigovora na operatora u oblasti poštanskih usluga

Na ovoj strani se nalazi formular u koji možete uneti detalje Vašeg prigovora. Agenciji možete podneti prigovor ukoliko ste nezadovoljni odlukom poštanskog operatora na podnetu reklamaciju ili ukoliko ne dobijete odgovor na podnetu reklamaciju.


1

Predmet prigovora

obavezno popuniti
Izaberite ili unesite naziv poštanskog operatora na kojeg ulažete prigovor
obavezno popuniti
Izaberite razlog podnošenja reklamacije
obavezno popuniti
Izaberite datum prijema odluke o reklamaciji
obavezno popuniti
Označiti razlog podnošenja reklamacije poštanskom operatoru
Unesite broj poštanske pošiljke
Savet
Identifikujući alfanumerički prijemni broj vaše pošiljke
obavezno popuniti
Objasnite razlog prigovora
Savet
Unesite opis problema koji imate sa operatorom na koga ulažete prigovor
2

Prilozi

Dostaviti odluku poštanskog operatora na podnetu reklamaciju, reklamaciju podnetu operatoru i svu raspoloživu dokumentaciju, kao na primer (Potvrdu o prijemu reklamacije/ Zapisnik o neispravnosti pošiljke/slike oštećenja).
obavezno popuniti

Savet
Možete maksimalno priložiti 5 datoteka sa slikama (png, jpg format), MS Office (doc, docx, xls, xlsx itd), pdf format, s tim da ukupna veličina predmetnih datoteka ne prelazi 10 MB. Ako dostavljate slike, potrebno je obezbediti kvalitetan snimak
3

Podaci o podnosiocu dokumenta

Ukoliko ste se na Internet šalter prijavili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, polja za ime i prezime će biti automatski popunjena podacima iz sertifikata.
obavezno popuniti
obavezno popuniti
Vaše ime
Savet
Unesite vaše ime
obavezno popuniti
Vaše prezime
Savet
Unesite Vaše prezime
obavezno popuniti
Vaša email adresa
Savet
Unesite vašu email adresu
obavezno popuniti
Unesite broj telefona
Savet
Unesite broj telefona koristeći samo cifre, bez razmaka, crtica, zagrada ili drugih znakova
obavezno popuniti
Vaša kućna adresa
Savet
Unesite vašu kućnu adresu
obavezno popuniti
Poštanski broj
Savet
Unesite vaš poštanski broj
PAK broj
Savet
Unesite vaš PAK broj
obavezno popuniti
Grad
Savet
Unesite grad

Klik na link iznad obavlja sledeće

  1. kreira PDF podnesak sa sadržajem vašeg prigovora
  2. kreira predmet u koji smešta PDF podnesak vašeg prigovora
  3. vodi ka stranici na kojoj očekujemo potvrdu vašeg podneska

Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori