Pretraga: Pronadji
Loading...

Adresa elektronske pošte

Vaša adresa elektronske pošte je obavezan podatak na Internet šalteru iz dva razloga:
 

  1. Identifikacija - slanjem poruke na ovu adresu preko koje tražimo potvrdu da ste vlasnik ove adrese, utvrđujemo da ste vlasnik adrese koju ste nam ostavili. Tek posle uspešnih provera adrese elektronske pošte, Agencija prima podneske koje nam ostavljate.
     
  2. Potvrda prijema podneska - nakon što nam ostavite podnesak na Internet šalteru, informacioni sistem Agencije će vam po uspešnom prijemu elektronskog podneska u pisarnicu poslati poruku na vašu adresu elektronske pošte kojom potvrđuje uspešan prijem podneska u Agenciju.

 

Agencija će takođe koristiti vašu adresu elektronske pošte za komunikaciju sa vama u toku rešavanja predmeta.