Pretraga: Pronadji
Loading...

Formular prigovora na operatora u oblasti elektronskih komunikacija

Na ovoj strani se nalazi formular u koji možete uneti detalje vašeg prigovora. Podsećamo vas da pre kontaktiranja Agencije imate obavezu da prethodno pokušate da problem rešite neposredno sa operatorom, i da ishod takvog pokušaja opišete u objašnjenju razloga prigovora.


1

Predmet prigovora

obavezno popuniti
Navedite uslugu na koju ulažete prigovor
Savet
Navedite uslugu na koju ulažete prigovor
Pre podnošenja prigovora poželjno je da obavite merenje protoka podataka preko interneta (brzina interneta) pomoću aplikacije RATEL Net Test na adresi https://www.nettest.ratel.rs/sr-Latn/test i očitane podatke dostavite u delu 3 ovog formulara
obavezno popuniti
Unesite naziv telekomunikacionog operatora na kojeg ulažete prigovor
Savet
Unesite naziv operatora na koga ulažete prigovor
obavezno popuniti
Objasnite razlog prigovora
Savet
Unesite opis problema koji imate sa operatorom na koga ulažete prigovor
obavezno popuniti
U kom periodu ste primetili problem jednom ili više puta
Savet
Unesite period u kome ste primetili problem
2

Vaše lične informacije

Ukoliko ste se na Internet šalter prijavili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, polja za ime i prezime će biti automatski popunjena podacima iz sertifikata.
obavezno popuniti
Vaše ime
Savet
Unesite vaše ime
obavezno popuniti
Vaše prezime
Savet
Unesite Vaše prezime
obavezno popuniti
Vaša email adresa
Savet
Unesite vašu email adresu
obavezno popuniti
Vaša kućna adresa
Savet
Unesite vašu kućnu adresu
obavezno popuniti
Poštanski broj
Savet
Unesite vaš poštanski broj
PAK broj
Savet
Unesite vaš PAK broj
obavezno popuniti
Grad
Savet
Unesite grad
3

Prilozi

Klik na link iznad obavlja sledeće

  1. kreira PDF podnesak sa sadržajem vašeg prigovora
  2. kreira predmet u koji smešta PDF podnesak vašeg prigovora
  3. vodi ka stranici na kojoj očekujemo potvrdu vašeg podneska

Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori